IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Ställ inte kraftslagen mot varandra

Dela

Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas - utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Det skriver Johan Bruce, verksamhetsansvarig SKGS och Daniel Badman, VD Svensk Vindenergi i en gemensam debattartikel i Altinget.

SKGS och Svensk Vindenergi skriver debattartikel tillsammans eftersom den elintensiva industrin och vindkraftsindustrin är nära sammanlänkade. Vindkraftsindustrin behöver klimatsmarta material och insatsvaror. Just det som skogs-, kemi-, gruv- och stålindustrin jobbar med att hitta nya lösningar på varje dag.

− Omställningen av industrin hjälps inte av att kärnkraft, vindkraft, energieffektivisering och flexibilitet ställs mot varandra. Det som behövs är ett elsystem som förmår att svara på industrins behov av en stabil och tillräcklig elförsörjning till konkurrenskraftig kostnad årets alla timmar, kommenterar Mikael Möller, chef Näringspolitiska EU-frågor, som ansvarar för energifrågan på IKEM.

För att förverkliga de satsningar som basindustrin inlett för att lämna det fossila måste stora volymer el komma på plats. En god tillgång på fossilfri el till en konkurrenskraftig kostnad kan locka nya industrier som kan bidra till en ökad produktion av klimatsmarta varor.

− I ett sådant system behövs alla klimatvänliga kraftslag, säger Mikael Möller.

Läs hela debattartikeln här

Om SKGS
SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet. SKGS är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, Svemin och Jernkontoret i energifrågan, https://www.skgs.org/

Verksamhetsansvarig är Johan Bruce, johan.bruce@skogsindustrierna.se

Nyckelord

Kontakter

Om

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige ABhttps://www.ikem.se/

Bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar inom kemi i vid bemärkelse

IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. IKEM företräder också medlemmar från t ex sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin i arbetsgivarfrågor. Branschens totala förädlingsvärde uppgår till en knappt femtedel av den totala industriproduktionen i Sverige. Exportvärdet var 270 miljarder kronor 2017.

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

Läs mindre

Följ IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Majoriteten av unga tycker att anställda på en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor18.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny undersökning från Ungdomsbarometern som IKEM har låtit göra visar att en majoritet av 19 till 29-åringar håller med om påståendet ”Jag tycker att alla på̊ en arbetsplats borde ha samma anställningsvillkor – det vill säga ett kollektivavtal för alla medarbetare”. Sju av tio tycker att kollektivavtal är viktigt för arbetstagare i Sverige.

Rysslands invasion har stor inverkan på kemiindustrin – 7 av 10 företag påverkas av brutna leveranser4.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Årets första kvartal innebar fortsatta utmaningar för svensk kemiindustri. Trots detta lyckades IKEM:s medlemmar uppnå samma produktionsvolymer som motsvarande kvartal 2021. Enligt en ny rapport från IKEM är utmaningarna framåt desto större. Sju av tio företag upplever direkt eller indirekt påverkan genom brutna leveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina. Nu måste näringslivet och politiken kroka arm för att Sverige och EU ska kunna kapa beroendet av Ryssland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum