Svensk Dagligvaruhandel

Ställ krav på mindre antibiotikaanvändning vid inköp av kött! (publicerad i Dagens Samhälle 16 november 2018)

Dela

Antibiotikaresistensen ökar i världen och är idag ett verkligt hot mot folkhälsan. Minst 33 000 människor i Europa dör till följd av antibiotikaresistenta bakterier som inte kan behandlas av antibiotika. Dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige vill bidra i kampen, i de delar där vi kan göra skillnad.

Att äta en bit kött från ett djur som behandlats med antibiotika innebär inte att man får i sig rester av antibiotika, vilket tyvärr är en vanlig missuppfattning. Att producenter märker produkter med antibiotikafritt är därför både vilseledande och onödigt. Problemet är istället att antibiotika används i onödan och i en sådan omfattning vid djuruppfödning att de bakterier som vi människor kan drabbas av inte längre reagerar på de antibiotikasorter som finns.

Sverige införde redan 1986 ett förbud mot antibiotika som tillväxtfrämjande medicinering vid djuruppfödning. Det har bidragit till att antibiotikaanvändningen till djur idag är bland de lägsta inom EU och enbart sker för medicinska behov.

Även om svenska bönder är bland de bästa i världen när det gäller ansvarsfull antibiotikaanvändning, kan inte livsmedelsbranschen i Sverige luta sig tillbaka. Problemet är globalt och vi importerar kött från andra länder. Dessvärre kan vi inte lita på att djuruppfödare i andra länder gör som svenska bönder. På gårdar inom EU förekommer det fortfarande att djuren ges antibiotika i foder i förebyggande syfte för att undvika att de blir sjuka.

På gårdar i USA ges dessutom antibiotika till djur i tillväxtfrämjande syfte.Den höga antibiotikaanvändningen inom EU är anmärkningsvärd eftersom det redan för drygt tio år sedan beslutades om en lag med samma innebörd som den svenska. Antibiotika skulle enbart användas i medicinskt syfte. Det är därför glädjande att EU-parlamentet nyligen satte ned foten och bestämde att det inte får förekomma efter 2021.

Dagligvaruhandeln i Sverige har inlett ett arbete för att bidra i arbetet mot antibiotikaresistens. Sedan nästan tre år tillbaka har vi en branschöverenskommelse som ställer krav på utländska leverantörer av färskt kött till våra egna märkesvaror. Bland annat kräver vi att antibiotika inte ska användas i förebyggande syfte och att det ska vara ordning och reda i dokumentationen. Sedan branschöverenskommelsen slöts har vi haft fruktsamma diskussioner med leverantörer inom och utanför EU. Vi upplever att många utländska gårdar har ställt om sin hantering av antibiotika för att leva upp till våra krav. Förhoppningsvis leder det till att fler väljer att göra detsamma. Vi arbetar nu också med att hitta fler svenska alternativ till produkter där det är svårt att hitta producenter som är ansvarstagande när det gäller antibiotikaanvändningen.

Det är viktigt att det ställs minst samma krav på det kött som används på restauranger och i offentliga verksamheter, som inom dagligvaruhandeln. Vi uppmanar kommuner och landsting som inte redan gör det att faktiskt ställa tydliga krav vid inköp av kött. När vi har en regering på plats förutsätter vi att den också prioriterar frågan om minskad antibiotikaanvändning och att driva den vidare inom EU.

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel

Kontakter

Bilder

Om

Svensk Dagligvaruhandel
Svensk Dagligvaruhandel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

https://www.svenskdagligvaruhandel.se/

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln som är en viktig del av livsmedelskedjan. Vi tar fram branschriktlinjer och överenskommelser, svarar på remisser och arbetar med samhälls- och näringspolitiska frågor. Våra medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, IKEA Food, Lidl Sverige, och Livsmedelshandlarna.

Följ Svensk Dagligvaruhandel

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

Stadig tillväxt i dagligvaruhandeln under 20185.2.2019 06:50:00Pressmeddelande

Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade med 3,0% under 2018, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Försäljning i butik ökade med 2,6% och e-handeln ökade med 26,7%. Tillväxttakten för såväl försäljning i butik som i e-handel avmattades något under året och var klart högre under det första kvartalet än under det fjärde kvartalet. - Under året har hushållens syn på ekonomin försämrats enligt konjunkturinstitutet vilket kan ha påverkat tillväxttakten under slutet av 2018 men sett över hela året ser det stabilt ut, säger Daniel Liljeberg näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel. Om hänsyn tas till prisförändringar 2,38% (KPI, SCB) samt befolkningstillväxt 1,10% (SCB) är försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln inte hög utan snarare i underkant. För ytterligare frågor: Daniel Liljeberg, näringspolitiskt ansvarig 0709-154499 Anna Jönsson, kommunikationschef 0709-803209

Inte bara mat som får ett uppsving i dagligvaruhandeln under julen17.12.2018 09:55:00Pressmeddelande

Nu inleds en betydelsefull vecka för dagligvaruhandeln. Förutom den traditionella julmaten som julskinka, glögg, prinskorv och pepparkaksdeg är det även andra produkter som är populära att inhandla i dagligvaruhandeln under julen. Försäljningen av marschaller, strumpbyxor, glödlampor, läppbalsam och luftfräschare ökar under julmånaden, i jämförelsen med en genomsnittsmånad resten av året. Exempel på non-food produkter som ökar i dagligvaruhandeln under julmånaden: • Försäljning av marschaller och lyktor tredubblas • Försäljningen av strumpbyxor dubblas • Glödlampförsäljningen ökar med 40%, cerat och läppbalsam med 30 % och luftfräschare med 28% *Källa: Nielsen, DVH exkl Hard Discount., genomsnittliga ökning av försäljningsvärde. Helår 2017 jämfört med v4917-v5217 - Julen är viktig för dagligvaruhandeln. Förutom julskinka, glögg och pepparkaksdeg så ser vi i försäljningsstatistik från Nielsen att även produkter som marschaller, strumpbyxor, läppbalsam och luftfräschare får ett uppsving,

Efter Livsmedelsverkets besked: Dagligvaruhandeln fortsätter att tillämpa åldersgräns för energidryck14.12.2018 15:36:00Pressmeddelande

Idag överlämnade Livsmedelsverket sin rapport på regeringsuppdraget att ”utreda behovet av och lämna förslag på åtgärder för att begränsa tillgången av energidrycker för barn och unga, t.ex. genom att införa en åldersgräns vid försäljning av energidrycker eller andra lämpliga åtgärder”. Någon åldersgräns blev det inte, istället valde myndigheten att föreslå en maxhalt för koffein i energidrycker. Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel med medlemsföretag som Axfood, Bergendahls, Coop, ICA och Lidl som sedan 2009 har en gemensam branschöverenskommelse om att rekommendera butiker att tillämpa en åldersgräns på 15 år hade hoppats på att myndigheten skulle föreslå en lagstadgad åldersgräns. Livsmedelsverkets rapport ändrar dock inte dagligvaruhandelns inställning, utan de fortsätter att tillämpa åldersgräns. - Med full respekt för myndigheternas slutsats, det är de som står för det vetenskapliga underlaget och har förutsättningar att genomföra utredningar. Maxgräns för koffein kan va

Metallkretsen får ny VD10.12.2018 09:15:00Pressmeddelande

Metallkretsen, materialbolaget som hanterar systemet för återvinning av metallförpackningar, kommer framöver att ledas av Hans Standar. Utnämningen av Hans som tillförordnad vd innebär att Metallkretsen blir ett mer självständigt bolag, medan FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen fortfarande kommer sköta insamlingen av förpackningarna. Hans Standar tillträdde tjänsten den 1 december. Förpackningsinsamling och återvinning är en högt prioriterad fråga för såväl handel som leverantörer samtidigt som systemet på grund av en ny förordning från regeringen står inför betydligt höjda krav. Styrelsens bedömning är därför att bolaget behöver en egen vd som kan fokusera på metallförpackningarnas utmaningar och möjligheter framåt. Hans Standar är genom sin erfarenhet från Svensk GlasÅtervinning redan väl insatt i branschen och därför ytterst lämpad för detta uppdrag, säger Karin Brynell styrelseordförande i Metallkretsen. Hans Standar är sedan 2013 vd för ett annat materialbolag, Svensk Glaså

Oxfam missar helt det svenska perspektivet (publicerad som replik i SvD 26/11)26.11.2018 17:15:00Blogginlägg

Oxfam målade på debattplats (24/11) upp en bild av livsmedelkedjor som utnyttjar sin makt som påverkar människor arbetandes inom livsmedelsproduktion. Bland annat påstås att livsmedelskedjor använder sig av så kallade otillbörliga affärsmetoder som att minska en order i sista stund, betala för lite eller att låta bli att betala fakturor i tid. Man missar att en väldigt liten del av livsmedelskedjornas inköp sker direkt mot bönderna. En annan miss är att det nationella perspektivet saknas. Svenska dagligvaruhandelsaktörer uppträder helt enkelt inte på det sättet. Vilket även Konkurrensverket konstaterat. Låt oss komplettera med det nationella perspektivet. När det kommer till problem med utnyttjande av arbetskraft och löner under levnadsnivå är vi rörande överens med Oxfam. Men vilken status får de tredjepartscertifieringar som skyddar såväl miljö- som arbetsförhållanden framöver med EU-parlamentets mycket långtgående förslag? Ett exempel på dagligvaruhandelns krav gäller antibiotikaanv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum