Svensk Dagligvaruhandel

Ställ krav på mindre antibiotikaanvändning vid inköp av kött! (publicerad i Dagens Samhälle 16 november 2018)

Dela

Antibiotikaresistensen ökar i världen och är idag ett verkligt hot mot folkhälsan. Minst 33 000 människor i Europa dör till följd av antibiotikaresistenta bakterier som inte kan behandlas av antibiotika. Dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige vill bidra i kampen, i de delar där vi kan göra skillnad.

Att äta en bit kött från ett djur som behandlats med antibiotika innebär inte att man får i sig rester av antibiotika, vilket tyvärr är en vanlig missuppfattning. Att producenter märker produkter med antibiotikafritt är därför både vilseledande och onödigt. Problemet är istället att antibiotika används i onödan och i en sådan omfattning vid djuruppfödning att de bakterier som vi människor kan drabbas av inte längre reagerar på de antibiotikasorter som finns.

Sverige införde redan 1986 ett förbud mot antibiotika som tillväxtfrämjande medicinering vid djuruppfödning. Det har bidragit till att antibiotikaanvändningen till djur idag är bland de lägsta inom EU och enbart sker för medicinska behov.

Även om svenska bönder är bland de bästa i världen när det gäller ansvarsfull antibiotikaanvändning, kan inte livsmedelsbranschen i Sverige luta sig tillbaka. Problemet är globalt och vi importerar kött från andra länder. Dessvärre kan vi inte lita på att djuruppfödare i andra länder gör som svenska bönder. På gårdar inom EU förekommer det fortfarande att djuren ges antibiotika i foder i förebyggande syfte för att undvika att de blir sjuka.

På gårdar i USA ges dessutom antibiotika till djur i tillväxtfrämjande syfte.Den höga antibiotikaanvändningen inom EU är anmärkningsvärd eftersom det redan för drygt tio år sedan beslutades om en lag med samma innebörd som den svenska. Antibiotika skulle enbart användas i medicinskt syfte. Det är därför glädjande att EU-parlamentet nyligen satte ned foten och bestämde att det inte får förekomma efter 2021.

Dagligvaruhandeln i Sverige har inlett ett arbete för att bidra i arbetet mot antibiotikaresistens. Sedan nästan tre år tillbaka har vi en branschöverenskommelse som ställer krav på utländska leverantörer av färskt kött till våra egna märkesvaror. Bland annat kräver vi att antibiotika inte ska användas i förebyggande syfte och att det ska vara ordning och reda i dokumentationen. Sedan branschöverenskommelsen slöts har vi haft fruktsamma diskussioner med leverantörer inom och utanför EU. Vi upplever att många utländska gårdar har ställt om sin hantering av antibiotika för att leva upp till våra krav. Förhoppningsvis leder det till att fler väljer att göra detsamma. Vi arbetar nu också med att hitta fler svenska alternativ till produkter där det är svårt att hitta producenter som är ansvarstagande när det gäller antibiotikaanvändningen.

Det är viktigt att det ställs minst samma krav på det kött som används på restauranger och i offentliga verksamheter, som inom dagligvaruhandeln. Vi uppmanar kommuner och landsting som inte redan gör det att faktiskt ställa tydliga krav vid inköp av kött. När vi har en regering på plats förutsätter vi att den också prioriterar frågan om minskad antibiotikaanvändning och att driva den vidare inom EU.

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel

Kontakter

Bilder

Om

Svensk Dagligvaruhandel
Svensk Dagligvaruhandel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

https://www.svenskdagligvaruhandel.se/

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln som är en viktig del av livsmedelskedjan. Vi tar fram branschriktlinjer och överenskommelser, svarar på remisser och arbetar med samhälls- och näringspolitiska frågor. Våra medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, IKEA Food, Lidl Sverige, och Livsmedelshandlarna.

Följ Svensk Dagligvaruhandel

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln i nytt gemensamt initiativ: Engångsgrillar ska inte säljas när det råder eldningsförbud på allmän plats22.10.2018 18:33Pressmeddelande

Med erfarenheterna från sommaren 2018 med flertalet bränder i Sverige har dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige kommit överens om hur branschen gemensamt ska agera framöver, när det gäller försäljning av engångsgrillar vid utfärdat eldningsförbud. Beslutet är formulerat enligt följande i en branschöverenskommelse; Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag ska, så snart de får kännedom om att en Länsstyrelse rekommenderat kommuner i länet att införa eldningsförbud på allmän plats, upphöra med försäljning av engångsgrillar i butikerna, i de relevanta kommunerna. Försäljningsstoppet ska börja gälla så fort det är praktiskt möjligt och gälla till dess att rekommendationen tas bort av Länsstyrelsen. - Sommaren 2018 gav oss lärdomar och erfarenheter. När dagligvaruhandelsaktörerna nu har en gemensam hållning kring hur vi ska agera framöver när myndigheterna utfärdar eldningsförbud kan vi agera snabbare och ansluta med övriga samhällsaktörer i arbetet för att undvika och agera vid större brandsi

Svensk myndighet försvårar för oss att äta svensk fisk! (publicerad i Göteborgsposten 22 oktober)22.10.2018 08:54Blogginlägg

Fisken är en central del av vår svenska matkultur. Vi äter gärna fredagsräkor, lägger en bit gös på grillen eller tar med en take-away sushi på stan. Intresset för fisk ökar och försäljningen likaså. Vi uppmanas genom de nationella kostråden att äta ännu mer fisk för hälsans skull. Men samtidigt minskar den svenska fiskerinäringen och allt fler yrkesfiskare lägger ner, en utveckling som går mot regeringens livsmedelsstrategi. Nu riskerar det komma ett nytt hårt slag mot en redan plågad näring. Den bakomliggande orsaken är ett uppseendeväckande agerande från oväntat håll, nämligen den egna myndigheten Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) som bygger upp krånglig byråkrati som riskerar att göra att det säljs mindre svensk fisk.

Estrella Linschips utsedd till Årets Dagligvara 20185.10.2018 08:27Pressmeddelande

Linschips från Estrella tog under torsdagskvällen (4 oktober) hem utmärkelsen Årets Dagligvara 2018. - Estrella Linschips är ett tydligt bevis på att företag som vågar bryta gamla traditioner och fånga in nya trender och konsumentefterfrågan, vinner framgångar hos konsumenterna, säger Karin Brynell juryns ordförande Förutom utmärkelsen får Estrella reklamutrymme till ett bruttovärde om 500 000 SEK hos sponsorn RIX FM för att marknadsföra produkten. Marknadsanalysföretaget Nielsen ger vinnaren 400 000 SEK att använda för modelleringsstudier inom sortiment-, media- eller prisanalys. Priset Årets Dagligvara tilldelas en produkt som haft en särskilt framgångsrik lansering, bidragit till utveckling och fyllt ett nytt konsumentbehov. Läs mer om hur Estrella Linschips och övriga nominerade produkter klarade kriterierna för Årets Dagligvara 2018 www.åretsdagligvara.se För ytterligare kontakt; Karin Brynell, ordförande i juryn för Årets Dagligvara, 0709-758085 Anna Jönsson, pressansvarig Årets

Kristdemokraternas stabschef och chefekonom Daniel Liljeberg börjar på Svensk Dagligvaruhandel13.9.2018 11:00Pressmeddelande

Svensk Dagligvaruhandel gör en topprekrytering genom att värva Kristdemokraternas chefekonom och Ebba Busch Thors stabschef Daniel Liljeberg som näringspolitiskt ansvarig för branschorganisationen. I rollen som näringspolitiskt ansvarig kommer han, att på medlemsföretagens uppdrag, bevaka och driva de för dagligvaruhandeln viktiga näringspolitiska frågorna gentemot politiker, myndigheter och andra intressenter. Daniel Liljeberg tillträder tjänsten senast 1 oktober. - Villkoren för svensk dagligvaruhandel handlar ytterst om att skapa förutsättningar för svenska hushåll att kunna köpa livsmedel och andra varor som möter högt ställda krav. Dagligvaruhandelns konkurrenskraft måste därför bevakas och där spelar Svensk Dagligvaruhandel som branschorganisation en helt avgörande roll. Jag ser därför mycket fram emot att få arbeta med dagligvaruhandeln utifrån ett näringspolitiskt perspektiv. Att dessutom få kliva in just nu när en ny mandatperiod inleds i Sverige och ett EU-val står för dörren

Choklad, chips, smoothie och surdegsbröd nominerade till Årets Dagligvara 201827.8.2018 08:35Pressmeddelande

Bravo Smoothie från Skånemejerier, Linschips från Estrella, Levainbröd från Pågen och OLW Smash från Orkla. Det är de fyra produkterna som nominerats till Årets Dagligvara 2018. Produkterna, som från och med idag (27 augusti) finns presenterade på www.aretsdagligvara.se har valts ut av en jury med representanter från dagligvarubranschen, Handelshögskolan i Stockholm och Nielsen. Vilken produkt som blir den slutliga vinnaren avgörs under Stora Dagligvarudagen, som arrangeras av DLF och Svensk Dagligvaruhandel den 4 oktober. - Alla fyra nominerade produkterna är starka kandidater och värdiga vinnare vilket bekräftas av Nielsens försäljningsdata. När det gäller bedömningen av innovation och nytänkande har juryn i år valt ut produkter med lite olika angreppsätt - att fånga upp trender från café- och restaurangsektorn, ta in hälsoaspekten och att hitta nya smakkombinationer. Det kommer bli en spännande omröstning den 4 oktober, säger Karin Brynell, ordförande för juryn i Årets Dagligvara. P

Dagligvaruhandeln: Konkurrensverkets rapport ger tydliga svar till regeringen i UTP-frågan26.6.2018 11:29Pressmeddelande

Igår (25 juni) presenterade Konkurrensverket sitt regeringsuppdrag att kartlägga och analysera förhållanden som begränsar konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan. I rapporten ”Konkurrensen i den svenska livsmedelskedjan” görs en rad slutsatser som dagligvaruhandeln anser måste vara vägledande för regeringen i det framtida politiska arbetet inom konkurrenskraftsområdet. Bland annat att det i Sverige inte förekommer otillbörliga affärsmetoder i en omfattning att det stör konkurrensen på livsmedelsmarknaden. - Otillbörliga affärsmetoder är en aktuell fråga inom EU då ett lagförslag diskuteras. Inom ramen för denna diskussion är det viktigt att framhålla att det finns en väl fungerade konkurrenslagstiftning i Sverige och överenskommelser signerade av branschens parter. Nu förutsätter vi att regeringen lyssnar på Konkurrensverket och ser till så att det lagförslag om otillbörliga affärsmetoder som diskuteras i EU får så lite påverkan på de svenska affärsförutsättningarna som möjligt, sä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum