Svensk Dagligvaruhandel

Ställ krav på mindre antibiotikaanvändning vid inköp av kött! (publicerad i Dagens Samhälle 16 november 2018)

Dela

Antibiotikaresistensen ökar i världen och är idag ett verkligt hot mot folkhälsan. Minst 33 000 människor i Europa dör till följd av antibiotikaresistenta bakterier som inte kan behandlas av antibiotika. Dagligvaruhandelsaktörerna i Sverige vill bidra i kampen, i de delar där vi kan göra skillnad.

Att äta en bit kött från ett djur som behandlats med antibiotika innebär inte att man får i sig rester av antibiotika, vilket tyvärr är en vanlig missuppfattning. Att producenter märker produkter med antibiotikafritt är därför både vilseledande och onödigt. Problemet är istället att antibiotika används i onödan och i en sådan omfattning vid djuruppfödning att de bakterier som vi människor kan drabbas av inte längre reagerar på de antibiotikasorter som finns.

Sverige införde redan 1986 ett förbud mot antibiotika som tillväxtfrämjande medicinering vid djuruppfödning. Det har bidragit till att antibiotikaanvändningen till djur idag är bland de lägsta inom EU och enbart sker för medicinska behov.

Även om svenska bönder är bland de bästa i världen när det gäller ansvarsfull antibiotikaanvändning, kan inte livsmedelsbranschen i Sverige luta sig tillbaka. Problemet är globalt och vi importerar kött från andra länder. Dessvärre kan vi inte lita på att djuruppfödare i andra länder gör som svenska bönder. På gårdar inom EU förekommer det fortfarande att djuren ges antibiotika i foder i förebyggande syfte för att undvika att de blir sjuka.

På gårdar i USA ges dessutom antibiotika till djur i tillväxtfrämjande syfte.Den höga antibiotikaanvändningen inom EU är anmärkningsvärd eftersom det redan för drygt tio år sedan beslutades om en lag med samma innebörd som den svenska. Antibiotika skulle enbart användas i medicinskt syfte. Det är därför glädjande att EU-parlamentet nyligen satte ned foten och bestämde att det inte får förekomma efter 2021.

Dagligvaruhandeln i Sverige har inlett ett arbete för att bidra i arbetet mot antibiotikaresistens. Sedan nästan tre år tillbaka har vi en branschöverenskommelse som ställer krav på utländska leverantörer av färskt kött till våra egna märkesvaror. Bland annat kräver vi att antibiotika inte ska användas i förebyggande syfte och att det ska vara ordning och reda i dokumentationen. Sedan branschöverenskommelsen slöts har vi haft fruktsamma diskussioner med leverantörer inom och utanför EU. Vi upplever att många utländska gårdar har ställt om sin hantering av antibiotika för att leva upp till våra krav. Förhoppningsvis leder det till att fler väljer att göra detsamma. Vi arbetar nu också med att hitta fler svenska alternativ till produkter där det är svårt att hitta producenter som är ansvarstagande när det gäller antibiotikaanvändningen.

Det är viktigt att det ställs minst samma krav på det kött som används på restauranger och i offentliga verksamheter, som inom dagligvaruhandeln. Vi uppmanar kommuner och landsting som inte redan gör det att faktiskt ställa tydliga krav vid inköp av kött. När vi har en regering på plats förutsätter vi att den också prioriterar frågan om minskad antibiotikaanvändning och att driva den vidare inom EU.

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel

Kontakter

Bilder

Om

Svensk Dagligvaruhandel
Svensk Dagligvaruhandel
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

https://www.svenskdagligvaruhandel.se/

Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln som är en viktig del av livsmedelskedjan. Vi tar fram branschriktlinjer och överenskommelser, svarar på remisser och arbetar med samhälls- och näringspolitiska frågor. Våra medlemsföretag är Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, IKEA Food, Lidl Sverige, och Livsmedelshandlarna.

Följ Svensk Dagligvaruhandel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

Svagare utveckling för dagligvaruhandeln i mars25.4.2019 06:50:00 CESTPressmeddelande

Dagligvaruhandelns försäljning minskade med 2,5 procent under mars 2019 i förhållande till samma månad föregående år, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Minskningen beror uteslutande på att påsken infaller under april 2019 och till stor del inföll i mars förra året. Denna kalendereffekt beräknas till -5,3 procent, vilket innebär att försäljningen justerat för detta ökade med 2,8 procent.

Hon blir verksamhetschef på Sweden Food Arena25.2.2019 08:30:00 CETPressmeddelande

I maj 2018 lanserades Sweden Food Arena – en bred satsning för att driva forskning och innovation inom hela livsmedelskedjan i Sverige. Nu står det klart att Marie Gidlund tillträder som verksamhetsledare för arenan den 1 maj i år, och att arbetet därmed kan påbörjas fullt ut. Marie arbetar i dag som näringslivsutvecklare inom Umeå kommun, och har tidigare erfarenhet från bland annat Business Sweden och livsmedelsindustrin.

Stadig tillväxt i dagligvaruhandeln under 20185.2.2019 06:50:00 CETPressmeddelande

Försäljningen inom dagligvaruhandeln ökade med 3,0% under 2018, visar Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel. Försäljning i butik ökade med 2,6% och e-handeln ökade med 26,7%. Tillväxttakten för såväl försäljning i butik som i e-handel avmattades något under året och var klart högre under det första kvartalet än under det fjärde kvartalet. - Under året har hushållens syn på ekonomin försämrats enligt konjunkturinstitutet vilket kan ha påverkat tillväxttakten under slutet av 2018 men sett över hela året ser det stabilt ut, säger Daniel Liljeberg näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel. Om hänsyn tas till prisförändringar 2,38% (KPI, SCB) samt befolkningstillväxt 1,10% (SCB) är försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln inte hög utan snarare i underkant. För ytterligare frågor: Daniel Liljeberg, näringspolitiskt ansvarig 0709-154499 Anna Jönsson, kommunikationschef 0709-803209

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum