Stämmosäsongsrapport 2020: AP4 aktiv ägare i turbulent miljö

Dela

Som långsiktig och engagerad ägare innebär ägarstyrningsarbetet för AP4 att ta ansvar för och bidra till att bolag blir framgångsrika och ger en långsiktigt hållbar avkastning. Inför stämmosäsongen 2020 har AP4 arbetat i 38 valberedningar, röstat på 82 svenska bolagsstämmor och 873 utländska bolagsstämmor.

-Viktiga områden inom ägarstyrning som vi kontinuerligt arbetar med är bolagsstrategi, styrelsesammansättning, kapitalstruktur, ersättningar samt bolagens hållbarhetsarbete. AP4 lägger stor vikt vid att ta fram förslag på bästa bolagsstyrelse med fokus på ökad mångfald och därmed fler kvinnor i styrelsen, säger Arne Lööw, chef för ägarstyrning på AP4.

Ytterligare viktiga frågor under året har varit ersättningsprogram, samt att ett flertal bolag har önskat stora mandat för nyemissioner utan företrädesrätt för nuvarande ägare. AP4 är restriktiv till detta, men har i några fall röstat för förslagen när det har funnits en bra och väl motiverad förklaring med koppling till den operativa verksamheten och bolagets finansiella ställning.  

-AP4 investerar ofta i små noterade bolag och ser det som en viktig uppgift att stötta dessa i deras långsiktiga arbete, vilket vanligtvis ger god utdelning över tid. Inte minst under rådande osäkerhet på marknaderna har vi också tagit tydlig ställning i frågor som rör bolagens finansiella situation samt ersättningsprogram till ledningar och styrelser, säger Arne Lööw.

Första halvårets bolagsstämmor har präglats av covid-19 och till största del har stämmorna genomförts med poströstning i förväg samt i några få fall också med möjligheten att rösta i realtid men på distans.

-Omständigheterna har inneburit utmaningar såväl för de aktieägare som aktivt önskat delta, som för bolagsstyrelserna. Ett exempel är att det varit svårare att ställa frågor och föra dialog med styrelsen kring aktieägarförslag och därmed även försvårat för övriga ägare att göra sin egen bedömning av förslagen, avslutar Arne Lööw, chef för ägarstyrning på AP4.

Länk till rapport

För mer information:
Arne Lööw, chef Ägarstyrning, telefon: 08-787 75 59
Karoline Hammar, Kommunikationschef, telefon: 08-787 75 53

Kontakter

Bilder

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

Ett omtumlande och dramatiskt första halvår 202014.7.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2020 uppgick till -2,5 procent före såväl som efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2020 till 403,2 miljarder kronor, att jämföra med 418,0 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2020 blev -10,6 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret understeg avkastningen för AP4:s referensportfölj med -0,7 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 19,7 procent av fondkapitalet.

AP4 välkomnar steg två i de nya placeringsreglerna11.3.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Riksdagen har idag den 11 mars 2020 beslutat om nya placeringsregler för AP-fonderna enligt proposition ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”. Dagens riksdagsbeslut är det andra steget i moderniseringen av AP-fondernas placeringsregler. De ger AP-fonderna bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar, vilket kommer att bidra till att stärka pensionssystemet på sikt.

AP4 redovisar rekordresultat för 201921.2.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Avkastningen blev mycket stark under 2019 och uppgick till 21,7 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 4,4 procentenheter. Resultatet blev 75,2 miljarder kronor och under året ökade det totala fondkapitalet till 418,0 miljarder kronor. Totala kostnader uppgick till 0,10 procent av förvaltat kapital. AP4:s kostnadsnivå är 47 procent lägre än för motsvarande pensionsfonder vid en internationell jämförelse. Under 2019 minskade koldioxidutsläppet i AP4:s aktieportfölj med ytterligare elva procent och är nu 48 procent lägre än för ett brett globalt aktieindex.

Stark avkastning i fortsatt turbulent marknad12.7.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Med en avkastning på 13,0 procent efter kostnader ökade det totala fondkapitalet till 391,4 miljarder kronor vid utgången av första halvåret 2019. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade AP4:s referensportfölj med 1,7 procentenheter. Halvårsresultatet uppgick till 45,2 miljarder kronor. Under första halvåret har netto 3,0 miljarder kronor betalats ut till pensionssystemet. De totala kostnaderna uppräknat till helårsbasis uppgick till 0,10 procent av genomsnittligt förvaltat kapital.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum