Svenska institutet för standarder, SIS

Standarden för areamätning har reviderats

Dela

Nu finns den efterfrågade standarden för areamätning i en reviderad upplaga. Den kan tillämpas på alla byggnader utom anläggningar. Bland nyheterna finns förtydliganden kring beräkning av boarea respektive biarea i souterrängvåningar samt förtydligande av definitioner.

Standarden SS 21054:2020, Area och volym för byggnader – Terminologi och mätning används av areamätare, mäklare, arkitekter och byggplanerare, men även av privatpersoner vid planering och projektering av bostäder. Den kan dessutom användas vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning.

– Det här är en av våra mest använda byggstandarder. Den har reviderats inom SIS standardiseringskommitté Areamätning och funktionsplanering i  byggnader med representanter från byggentreprenörer, arkitekter och lantmäteri. Även övriga aktörer har fått inkomma med åsikter under ett remissförfarande, säger Viveka Odlén, projektledare vid Svenska institutet för standarder, SIS.

Standarden omfattar allt från termer och definitioner, till mättekniska areabegrepp, måttenheter och avrundning. Den tar också upp mätvärdhet och går i detalj in på definitioner av element som till exempel vikväggar, entresol, fönster, glaspartier, ljusgårdar, pelare, snedtak, takkupor, trappor och ramper.

Den nya utgåvan har även utökats med illustrationer där sådana tidigare saknades. Flera areatyper illustreras med en exempelbyggnad för att underlätta vid mätning och tolkning av standarden. Gränsen för horisontella öppningars bredd har ändrats från 60 till 50 centimeter, för att utrymmet bortom öppningen ska räknas som mätvärt.

– Vi har även gjort förtydliganden om mätning av altaner och flera definitioner har lagts till för att ge stöd, säger Viveka Odlén.

SS 21054:2020, Area och volym för byggnader – Terminologi och mätning 

Handbok som introduktion till standarden

SIS tekniska kommitté Areamätning och funktionsplanering i byggnader

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum