Svenska institutet för standarder, SIS

Standarder ska uppfylla nya EU-krav för drönare

Dela

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, en teknisk kommitté som ska delta i det internationella arbetet kring standardisering av drönare. Användning av drönare sker inom många områden och branscher och har en massiv tillväxt. En ny EU-förordning som reglerar användningen av drönare träder i kraft 1 januari 2021, och standarder för regeluppfyllnad tas fram.

– Alla drönare som säljs i butik är redan CE-märkta, men de är testade efter mer generella produktstandarder. Med de nya reglerna måste alla drönare på marknaden även ha en C-märkning. Därtill kommer bl.a. giltigt behörighetsbevis att krävas. Några få standarder finns redan, men det behövs fler för att göra det lättare att uppfylla EU:s nya förordning, säger Anders Lindberg, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Drönare är en del av lufttransportsystemet och det ryms en komplex säkerhetsaspekt. Standarderna måste fastställa krav och riktlinjer för exempelvis design, luftvärdighet, säkerhet, avstånd, programmering, styrsystem samt systemens driftskompatibilitet och informationsflöde. Standarderna måste också säkerställa ett gemensamt språk med vanliga termer och definitioner.

– Vi kommer nu att följa och påverka standardisering på internationell nivå, det behövs också svenska perspektiv för vår egen inre marknad. Sedan behöver vi komma till samsyn vad gäller tolkningar av standarder för nordiska förhållanden, säger Tomas Melin, forskare på FOI och ordförande för den nya tekniska kommittén Obemannade luftfartyg och UAS.

– Den globala industrin kring obemannade luftfartyg förespås växa med 15 procent per år, och Sverige som brukar vara ett föregångsland i adoptering av nya produkter och tjänster ligger väl till för en ännu högre tillväxt. Det är en mycket spännande utveckling på många fronter. Nya tjänster, nya tekniska landvinningar och nytt regelverk är på gång. För den entreprenör som vill bryta ny mark så finns det stora vidder av outforskade områden att tillgå, säger Tomas Melin.

Vad innebär det att standardisera en drönare?

– Det kan betyda många saker säger Tomas Melin. Det kan behövas en standard för testmetoder för atmosfäriskt tryckfall på kretskorten i drönaren. Testet ska avspegla en acceptabel risk för att en fångad luftbubbla under ett chip inte får chippet att lossna från kortet. Det kan finnas behov av en standard för utbildning av befälhavare och styrmän, för att säkerställa att de har rätta kunskaperna för sin roll. Det kan finnas behov av en standard för godkända metoder för att reparera skrov efter en skada. Bara fantasin sätter gränserna, men vi kan alltid falla tillbaka på ett grundläggande behov av standarder som motiveras av att vi vill minska osäkerhet och otydlighet och skapa ett rättvist spelfält för alla aktörer.

Teknisk kommitté

Den nya svenska kommittén Obemannade luftfartyg och UAS arbetar för närvarande med framtagande av 14 standarder, arbeten som sker gemensamt inom de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (Europa) och ISO (globalt).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

Kostnadsfria standarder ska underlätta organisationers krishantering21.4.2020 09:01:06 CESTPressmeddelande

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal ISO-standarder som företag och andra organisationer kan använda som stöd i sin krishantering kring den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om standarder för riskhantering, krishantering, samhällssäkerhet och kontinuitetshantering. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum