Svenska institutet för standarder, SIS

Standardisering ska minska miljöpåverkan på textil

Dela

Textil- och modebranschen står inför stora utmaningar när det kommer till hållbarhet. Idag återvinns bara 1 procent av all textil. Industrin har svårt att få tillgång till återvunnet material i stor skala och av rätt kvalitet till rätt pris. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, flera aktörer i textilbranschen och med bidrag från Naturvårdsverket tar SIS nu fram standarder för att säkra cirkulära flöden för textil- och modeindustrin.

– Vi måste tillsammans verka för ökad hållbarhet i textilbranschen, som står för stora utsläpp. Branschen är redo att ställa om och följa konsumentens ökande intresse för hållbarhet. För att få till en förändring krävs att vi tillsammans börjar med att definiera vad vi menar när vi pratar hållbarhet och att styra mot samma mål. Resultatet blir verktyg för att sluta värdekedjorna för textila material, säger Lisa Schwartz Bour, områdesansvarig textilåtervinning vid RISE och ordförande i standardiseringsarbetet.

Konsumtion, produktion och inte minst sluthantering av många textila material leder till stor miljöpåverkan och en trendkänslig marknad bidrar till en ineffektiv användning av naturresurser. Inom ramen för hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har EU-kommissionen skärpt kraven för avfallshantering – ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi. Detta kommer bland annat innebära att det ställs krav på att alla EU:s medlemsländer ska samla in textilavfall senast 2025, men idag finns inte metoder för återvinning av olika textilblandningar i kommersiell skala.

Standardiseringen som ska göras kan bland annat omfatta digitala informationsbärare i plagg för spårbarhet i hela kedjan från produktion till återvinning eller återanvändning, men även definiering av gemensamma termer, klassificering av material, testmetoder och återvinningstekniker. Standarderna som tas fram ska kunna vägleda såväl producenter som konsumenter.

– För att standarderna ska bli så bra som möjligt och användas av branschen, är det viktigt att aktörer från alla steg i värdekedjan inklusive högskolor och universitet deltar. Vi behöver säkerställa såväl att arbetet ligger i linje med forskningen som med företagens behov av material, säger Laura Linnala, projektledare SIS. Vi siktar på att presentera ett standardförslag på terminologi inom miljöaspekter för textil i slutet av detta år. Efter det hoppas vi att arbetet kan tas till internationell nivå.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Växla upp miljöarbetet med ny global standard25.11.2019 10:00:09 CETPressmeddelande

Nu finns en ny ISO-standard som kan användas av företag och organisationer som vill ta sitt miljötänk till en ny nivå. – Allt fler söker information om vilka miljöåtgärder och strategier som är ekonomiskt sunda. Den här standarden ska ge organisationer stöd vid värdering av miljörelaterade kostnader och vinster. Det gäller både deras påverkan på och beroende av miljön, säger Bengt Steen, som via SIS varit med och tagit fram standarden.

Magasinet S: Mode- och textilbranschen ställer om13.11.2019 07:54:36 CETPressmeddelande

De flesta politiska ledare, företagare och forskare världen över är eniga. Vi kan inte fortsätta konsumera som vi gör idag. 2019 är året då modeindustrin vaknar och vill göra något åt sitt stora klimatavtryck. Men kan egentligen hållbar produktion och konsumtion bli verklighet? Just nu ställer allt fler företag om från linjära till cirkulära affärsmodeller. I ett nytt nummer av Magasinet S frågar vi experterna vad som krävs för att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Standardisering ska ge säkrare affärer30.10.2019 08:36:44 CETPressmeddelande

Nu ska standardisering bidra till säkrare affärer. Svenska institutet för standarder, SIS, leder ett nytt arbete med fokus på att standardisera det inledande skedet i en affär när valet av affärspartner görs. – Processen för detta behöver i större utsträckning automatiseras. Det behövs ett systematiskt och likartat sätt att samla in och bedöma information på. I dagsläget görs detta ofta manuellt och hanteringen är spretig, säger Hanna Axelsson, projektledare på SIS.

Standard för hudvårdstjänster fyller lucka på otydligt reglerad marknad23.9.2019 08:48:27 CESTPressmeddelande

Nu finns den första europeiska standarden för hudvårdstjänster. Tillsammans med tidigare framtagna standarder på skönhetsområdet blir den ytterligare en pusselbit för att öka konsumentsäkerheten och för utförare blir den ett kvalitetssäkringsverktyg. Samtidigt går Sveriges Konsumenter och SIS ut med råd kring vad man som köpare av estetiska tjänster ska tänka på.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum