Svenska institutet för standarder, SIS

Standardiseringsarbete drar igång för sundare upphandling inom EU

Dela

SIS, Swedish Standards Institute, kommer att leda framtagandet av en europeisk standard med inriktning på integritet och ansvarighet inom offentlig upphandling. Initiativet kommer från EU-kommissionen och är en del av en större aktivitet för att effektivisera den inre marknaden där standardisering inom offentlig upphandling är ett av 15 prioriterade standardiseringsområden. – Vi är mycket glada och förväntansfulla över att leda detta arbete eftersom offentlig upphandling utgör ett så stort och viktigt område samt att Sverige länge varit framstående på området, säger Thomas Idermark, vd på SIS.

Startskottet gick förra veckan då den europeiska standardiseringsorganisationen CEN:s medlemsländer gav klartecken till SIS att driva projektet vidare.

– Integritet och ansvarighet är ett område inom offentlig upphandling som det är en utmaning att få en enhetlig kvalitet kring internationellt. Nu får Sverige stor chans att påverka och leda. Det känns spännande att få chansen att driva detta projekt tillsammans med svenska intressenter, säger Farshad Akhondi, huvudansvarig projektledare på SIS.

Uppdraget syftar såväl till att underlätta implementeringen av EU:s upphandlingsdirektiv i de olika länderna som att främja förutsättningarna för en sund och effektiv offentlig upphandling både inom Sverige och hela EU. Ett första konstituerande möte kommer att hållas i Stockholm till sommaren. Storbritannien, Rumänien, Finland och Norge har redan röstat ja till att delta i arbetet och SIS räknar med att fler länder hoppar på tåget när ett bearbetat förslag väl ligger på bordet. Den europeiska standarden beräknas vara klar år 2021.

– Vi är övertygade om att en standard kring integritet och ansvarighet för upphandlande enheter kommer att leda till en rad förbättringar av den offentliga upphandlingen. Det handlar om sådant som att stärka förtroende och tillit till den offentliga upphandlingsverksamheten, förbättra konkurrens och intresse från leverantörer till att delta i offentliga upphandlingar, underlätta den direkta gränsöverskridande handeln, minska antalet kostsamma och tidsödande överprövningar, komma bort ifrån dagens fokus på regelefterlevnad och istället kunna lägga större vikt vid resultat- och kvalitetsuppföljningar av upphandlingar, säger Björn Nilsson, vice projektledare, SIS.

– Men kanske den största möjligheten ligger i att kunna öppna upp för nya förhållningsätt till hur reglering och styrning av den offentliga upphandlingen inom EU i framtiden ska utformas och bedrivas, säger Farshad Akhondi.

Kort fakta

Utöver uppdraget till SIS att ta fram en ny europeisk standard för integritet och ansvarighet inom offentlig upphandling, består projektet av ytterligare tre delar:

  • en analys av aktiviteter som sker inom offentlig upphandling
  • en guide kring hur standarder kan refereras till i offentlig upphandling
  • workshoppar kring best practice inom offentlig upphandling.

Projektet syftar till att främja förutsättningarna för en sund och effektiv offentlig upphandling såväl inom Sverige som inom hela EU.

Här kan guiden för offentlig upphandling laddas ned

EU-kommissionens Joint Initiative on Standardisation

Standardutveckling offentlig upphandling

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet30.1.2020 08:25:22 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum