Greenely AB

Stanford University och KTH-bolag lanserar innovation i USA

Dela

Greenely och Stanford University lanserar idag Greenelys mobilapplikation i Kalifornien efter ett års utveckling i ett unikt samarbete där man ämnar att demonstrera hur effektivt en nyutvecklad beteendealgoritm kan påverka Kaliforniska hushålls elanvändning i hemmet.

Forskare från Dept. of Psychology på Stanford University har samarbetat med Greenely i närmare två år för att studera och utveckla nya beteende- och kommunikationstekniker med enskilda hushåll för att minska deras energianvändning i större utsträckning än vad som har åstadkommits tidigare. Stanford har parallellt verifierat liknande tekniker i kringliggande områden och uppnått goda resultat i att förmå människor att anamma hållbara beteenden genom minskad kött- och vattenkonsumtion. Kärnan i de nya teknikerna är en dynamisk jämförelse med likvärdiga hushåll.

- Många hem får redan jämförelser av sin energianvändning med sina grannar för att uppmuntra energibesparingar, det vi kallar "statisk norm-återkoppling". Vi tror att det blir mer inflytande att visa folk "dynamisk norm-återkoppling" genom att betona att andra håller på och minskar sin energianvändning vilket signalerar att energibesparing är viktig och att förändring är möjlig. I andra områden, som vattenbesparing, har vi sett att information om att andra håller på och ändrar sina beteenden kan vara tre gånger så effektivt som att bara jämföra den egna användningen med andra, säger Gregg Sparkman, forskare på psykologiavdelningen vid Stanford University

De amerikanska energibolagen har kommit långt i arbetet med energieffektivisering för deras kunder tack vare flera finansiella instrument som uppmuntrar detta, speciellt i Kalifornien. De har upprättat portföljer med olika energieffektiviseringslösningar och har därför även visat stort intresse för Greenelys tjänst och de resultat som kan uppnås.

- Vi hoppas kunna demonstrera en högre energieffektiviseringsgrad än tidigare beteendetekniker. Resultaten kommer att presenteras för de större energibolagen i USA, som följer projektet, för att vidare kommersialisera tjänsten och bygga upp en verksamhet här i USA säger Tanmoy VD, Greenely AB

Forskare från Dept. of Psychology vid Stanford University, Greenelys grundare och en svensk delegation bestående av medlemmar från Miljö- och Energiministeriet, Energimyndigheten och Sveriges ambassad träffades vid Jordan Hall på Stanford University förra året i juni för att diskutera samt demonstrera Greenelys samarbete med Stanford.

Nyckelord

Kontakter

Tanmoy Bari, VD
Greenely AB
Mobil: +46 (0) 73 64 36 236
tanmoy.bari@greenely.se
www.greenely.com

Bilder

Länkar

Om

Greenely AB
Valhallavägen 79
11428 Stockholm

http://www.greenely.com

Greenely är ett företag från KTH Innovation och KIC InnoEnergy som har skapat ett nytt sätt att uppmuntra hushållen till en smartare energianvändning via en mobilapplikation utan krav på hårdvara. Tjänsten använder beteendevetenskap och dataanalys för att ge hushållen mer information om sitt beteende och hjälper dem anamma ett hållbart beteende.

Följ Greenely AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.