Trafikverket

Stängsel ska hindra livsfarligt spårspring

Dela

Personer som tar genvägar över järnvägsspåren är ett ökande problem. Så kallat spårspring är både farligt och olagligt. För att göra järnvägen säkrare sätter Trafikverket upp stängsel utmed särskilt utsatta sträckor i Norrbotten och Västerbotten.

Personer som genar över spåren eller smiter under fällda bommar är inte medvetna om den risk de utsätter sig för. Studier visar att spårspring ofta hänger ihop med arbetspendling och att de som genar över spåret gör det varje dag. Men, en till synes ofarlig genväg kan bli livsfarlig eftersom tågen i dag är både tystare och snabbare än vad många tror. Ett persontåg kör 56 meter på 1 sekund. Bromssträckan är 1 200 meter om det nödbromsar. Tåget har ingen chans att stanna om en person befinner sig på spåret.

80 till 90 personer i Sverige omkommer varje år efter att ha vistats på spårområdet. Cirka 70 procent av dödsfallen är självmord, men många av de omkomna är personer som bara försökt vinna några minuter genom att ta en genväg.

- Tyvärr är det alltför vanligt att personer genar över järnvägen, till exempel att man går över järnvägsövergångar fastän bommarna är nere och tänker att man hinner innan tåget kommer, säger Åsa Viklund, regional säkerhetschef i Trafikverket.

Förutom att det är livsfarligt att gena över spåren, är det förbjudet enligt lag att vara i spårområdet. För att förhindra spårspring kommer Trafikverket att sätta upp stängsel på följande järnvägssträckor i Norrbotten och Västerbotten under 2015-2016:

  • Gimmonäs – Stöcke
  • Umeå C – Umeå Ö
  • Luleå – Sunderby sjukhus
  • Stöcke - Norrmjöle

Obehöriga i spår är också ett stort bekymmer för alla som arbetar inom järnvägsbranschen. Framför allt är det ett stort arbetsmiljöproblem för lokförare. Att se en person i spåret och inte kunna stanna tåget är inget en lokförare vill uppleva.

Trafikverket genomför också en mängd åtgärder på nationell nivå för att minska problemet. Vi kameraövervakar, patrullerar, bygger om stationsområden, sätter upp stängsel, siktröjer och sätter upp skyltar. Dessutom samverkar vi med tågbolagen. Genom effektiva insatser kan antalet personpåkörningar på järnväg halveras till år 2020. Det skulle innebära att fler än 50 liv kan sparas.

Nyckelord

Kontakter

Kontakt:
Åsa Viklund, regional säkerhetschef, 010-123 75 32
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum