Innovationsföretagen

Stark bransch under förändring av globalisering och digitalisering

Dela

Svenska Teknik&Designföretagens årliga marknadsrapport Branschöversikten, visar på en fortsatt stark tillväxt, konsolidering och internationalisering. Rapporten visar också på en utplanande lönsamhet och orderutveckling för arkitekt-, industrikonsult-, och teknikkonsult branscherna.

Globaliseringen och konsolideringen fortsätter i Norden. En förklaring är att digitaliseringen förenklar och ökar möjligheterna att nyttja olika resurser. Norden växer alltmer fram som en enda stor hemmamarknad för de stora koncernerna i branschen och sektorn domineras fortfarande av nordiska organisationer. Bland de tio största koncernerna i Norden figurerar endast en icke-nordisk organisation på listan.

Branschen omsatte 86 miljarder kronor i Sverige år 2017, en ökning från 73,7 miljarder kronor 2016. Lönsamheten var i princip oförändrad jämfört med 2016. Vinstmarginalen, mätt som resultat efter finansiella poster, var 7,1 % 2017 mot 7,2 % året innan.

-          Företagen i branschen fortsätter att växa och stärka sina positioner. Svenska företag med djupt ingenjörs- och arkitektkunnande visar sig stå väldigt starka i konkurrensen till andra branscher och internationella marknader, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

I en medlemsundersökning som Svenska Teknik&Designföretagen genomförde i september 2018, uppgav tre av fyra företag att de kommer att behöva nyanställa första halvåret 2019.

-          Rekryteringsbehovet i branschen är fortsatt stort, tre av fyra företag behöver anställa. Fler än varannan nyrekrytering kommer numera från en konkurrent. Detta driver på personalomsättningen som nu ligger kring 20 %, och pressar samtidigt upp lönekostnaderna, som ökade med 4,5 % under 2017, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

Nyckeltal 2017 (siffror från 2016 inom parentes):

  • Branschen omsatte 86 miljarder kronor i Sverige (73,7 miljarder).
  • Branschen sysselsatte 66 200 medarbetare i Sverige (60 500).
  • Omsättningstillväxten var 8 procent jämfört med 2016.
  • Personaltillväxten var 5 procent jämfört med 2016.
  • Svenska koncerner omsatte 17,4 miljarder kronor (16,9 miljarder) och sysselsatte 16 000 medarbetare (15 800) i dotterbolag utomlands .
    - Med ÅF Pöyry-affären blir det cirka 23 miljarder kronor och drygt 20 000 medarbetare
  • Branschen bestod av 12 000 företag varav drygt 10 000 är 0-2 mansföretag.

Beställ Branschöversikten här.

Kontakter

Bilder

Om

Innovationsföretagen
Innovationsföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-762 67 00http://www.innovationsforetagen.se

Välkommen till Innovationsföretagen - innovativ design för smarta samhällen

Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på www.innovationsforetagen.se

Följ Innovationsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Innovationsföretagen

Kunskapsintensiva företag i ett vänteläge - Offentliga investeringar kan avgöra framtiden30.6.2020 08:45:00 CESTPressmeddelande

Idag presenterar Innovationsföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar att Coronapandemin drabbat företagen i varierande omfattning. För flera har läget nu stabiliserats och gått in i ett vänteläge, men framtiden är fortfarande osäker för många. Nu behövs investeringar från den offentliga sektorn för att hjälpa till att stimulera ekonomin och få fart på efterfrågan igen.

Omställningsstöd till krisande tjänstesektor – välkommet men bristfälligt30.4.2020 14:06:55 CESTPressmeddelande

Nu kommer regeringens omställningsstöd till den hårt drabbade tjänstesektorn. Innovationsföretagen välkomnar insatsen men har identifierat vissa brister. Stödet berör bara fasta kostnader för mars och april och träder inte i kraft förrän första juli. Företag som är ojämnt drabbade riskerar att helt gå miste om stödet. Dessutom måste tidigare stödpaket förlängas om företagen ska överleva coronakrisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum