Innovationsföretagen

Stark bransch under förändring av globalisering och digitalisering

Dela

Svenska Teknik&Designföretagens årliga marknadsrapport Branschöversikten, visar på en fortsatt stark tillväxt, konsolidering och internationalisering. Rapporten visar också på en utplanande lönsamhet och orderutveckling för arkitekt-, industrikonsult-, och teknikkonsult branscherna.

Globaliseringen och konsolideringen fortsätter i Norden. En förklaring är att digitaliseringen förenklar och ökar möjligheterna att nyttja olika resurser. Norden växer alltmer fram som en enda stor hemmamarknad för de stora koncernerna i branschen och sektorn domineras fortfarande av nordiska organisationer. Bland de tio största koncernerna i Norden figurerar endast en icke-nordisk organisation på listan.

Branschen omsatte 86 miljarder kronor i Sverige år 2017, en ökning från 73,7 miljarder kronor 2016. Lönsamheten var i princip oförändrad jämfört med 2016. Vinstmarginalen, mätt som resultat efter finansiella poster, var 7,1 % 2017 mot 7,2 % året innan.

-          Företagen i branschen fortsätter att växa och stärka sina positioner. Svenska företag med djupt ingenjörs- och arkitektkunnande visar sig stå väldigt starka i konkurrensen till andra branscher och internationella marknader, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

I en medlemsundersökning som Svenska Teknik&Designföretagen genomförde i september 2018, uppgav tre av fyra företag att de kommer att behöva nyanställa första halvåret 2019.

-          Rekryteringsbehovet i branschen är fortsatt stort, tre av fyra företag behöver anställa. Fler än varannan nyrekrytering kommer numera från en konkurrent. Detta driver på personalomsättningen som nu ligger kring 20 %, och pressar samtidigt upp lönekostnaderna, som ökade med 4,5 % under 2017, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

Nyckeltal 2017 (siffror från 2016 inom parentes):

  • Branschen omsatte 86 miljarder kronor i Sverige (73,7 miljarder).
  • Branschen sysselsatte 66 200 medarbetare i Sverige (60 500).
  • Omsättningstillväxten var 8 procent jämfört med 2016.
  • Personaltillväxten var 5 procent jämfört med 2016.
  • Svenska koncerner omsatte 17,4 miljarder kronor (16,9 miljarder) och sysselsatte 16 000 medarbetare (15 800) i dotterbolag utomlands .
    - Med ÅF Pöyry-affären blir det cirka 23 miljarder kronor och drygt 20 000 medarbetare
  • Branschen bestod av 12 000 företag varav drygt 10 000 är 0-2 mansföretag.

Beställ Branschöversikten här.

Kontakter

Bilder

Om

Innovationsföretagen
Innovationsföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-762 67 00http://www.innovationsforetagen.se

Välkommen till Innovationsföretagen - innovativ design för smarta samhällen

Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på www.innovationsforetagen.se

Följ Innovationsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Innovationsföretagen

Teknikkonsultbranschen i Sverige har starkast tillväxt i Europa4.6.2018 07:52:26 CESTPressmeddelande

Den europeiska organisationen för teknikkonsulter (EFCA, European Federation of Consulting Engineering Associations) presenterar sin konjunkturbarometer för våren 2018; EFCA Barometern. Den visar att utvecklingen i Europa varit fortsatt god och att de flesta marknader nu är stabila eller starka. Endast tre länder rapporterar om svag eller mycket svag marknad; Spanien, Rumänien och Grekland. Sverige fortsätter att vara en av de ledande marknaderna i Europa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum