Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov

Dela

Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov

Svensk ekonomi återhämtar sig i allt snabbare takt efter förra årets fall till följd av pandemin. Den högre ekonomiska tillväxten medför ökade skatteinkomster för staten och därmed ett starkare budgetsaldo, ett mindre lånebehov och en lägre statsskuld. Riksgälden minskar upplåningen och avser att introducera en ny 50-årig statsobligation.

– Svensk ekonomi har stått emot pandemin väl hittills i år och framöver väntas ännu snabbare återhämtning när smittspridningen avtar och restriktionerna lättas, vilket stärker statsfinanserna. Det finns dock skillnader i återhämtningstakten och vissa sektorer och företag är fortfarande hårt drabbade av pandemins effekter, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

I statsupplåningsrapporten som Riksgälden presenterar i dag beräknas att BNP är tillbaka på förkrisnivån kring halvårsskiftet och växer 3,5 procent i år. Det är drygt en procentenhet högre tillväxt än i föregående prognos från februari. Nästa år väntas BNP växa 3,7 procent. Pandemins effekter på arbetsmarknaden blir däremot mer långvariga och arbetslösheten ligger kvar på en högre nivå än före krisen.

Statens budgetsaldo stärks

Riksgälden räknar nu med ett budgetsaldo nära balans i år och ett överskott nästa år på 65 miljarder kronor, vilket är mer än dubbelt så stort som i förra prognosen. Upprevideringen förklaras av att de positiva effekterna av den högre tillväxten är större än de extra utgifter som följer av regeringens nya stödåtgärder kopplade till pandemin. Även Riksbankens återbetalning av valutalån hos Riksgälden bidrar till att budgetsaldot går mot överskott igen.

Prognos för svensk ekonomi och statsfinanserna
Förra prognosen (feb -21) inom parentes2020 utfall20212022
BNP-tillväxt (%)-2,83,5 (2,4)3,7 (4,0)
Arbetslöshet (% av arbetskraften)8,3 8,7 (8,6)7,7 (7,5)
Budgetsaldo (miljarder kronor)-221 -4 (-63)65 (30)
Statens finansiella sparande (miljarder kronor)-167-103 (-140) -31 (-47)
Statens finansiella sparande (% av BNP)-3,4 -2,0 (-2,7)-0,6 (-0,9)
Statsskuld (miljarder kronor)1 2801 283 (1 348)1 221 (1 324)
Statsskuld (% av BNP)2625 (26)22 (25)
Maastrichtskuld (% av BNP)4039 (40)36 (38)

Minskad upplåning och ny 50-årig statsobligation

Den uppreviderade prognosen för budgetsaldot innebär en minskning av statens upplåningsbehov. Riksgälden drar därför ned upplåningen både med statsskuldväxlar och med nominella statsobligationer.

Riksgälden avser att ge ut en 50-årig statsobligation som förlänger statspapperskurvan och löptiden i statsskulden. Planen är att introducera den nya obligationen i mitten av juni genom en så kallad syndikering förutsatt att det då bedöms vara lämpligt utifrån marknads-förhållandena. Planerad emissionsvolym är 10 miljarder kronor. Riksgäldens samlade bedömning är att den långa obligationen kan minska risken i statsskulden till en låg kostnad sett i ett historiskt perspektiv.

Statens upplåning, miljarder kronor
Förra prognosen (feb -21) inom parentes 2020 utfall20212022
Nominella statsobligationer100 85 (96)70 (90)
Realobligationer1321 (21) 21 (21)
Gröna obligationer200 (0)0 (0)  
Statsskuldväxlar (stock vid årets slut)173138 (185)183 (225)
Obligationer i utländsk valuta43 17 (17)17 (17)
–      för vidareutlåning till Riksbanken430 (0)0 (0)
–      för egen räkning017 (17)17 (17)

Statsskulden som andel av BNP vänder ner redan i år

Statsskulden beräknas uppgå till 1 283 miljarder kronor i slutet av 2021 för att sedan minska till 1 221 miljarder kronor nästa år. Som andel av BNP minskar statsskulden redan i år – från 26 till 25 procent. Nästa år väntas statsskulden som andel av BNP vara nere på 22 procent.

Hela den offentliga sektorns skuld enligt Maastrichtmåttet väntas minska från 40 procent av BNP i slutet av 2020 till 39 procent 2021 och 36 procent 2022. Det är detta mått som används i det finanspolitiska ramverket för det så kallade skuldankaret som innebär att skulden ska uppgå till 35 procent av BNP (±5 procentenheter).

Rapporten "Statens upplåning – prognos och analys 2021:2" finns bifogad nedan.

Rapporten presenteras på en digital pressträff i dag 27 maj kl. 10.00.

Länk till livesändningen av pressträffen: https://www.riksgalden.se/presstraff27maj

Journalister har möjlighet att skicka in frågor via menti.com för besvarande under pressträffen. Koden visas i bild under livesändningen. För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta Riksgäldens pressfunktion: 08 613 47 01, press@riksgalden.se.

Preliminärt datum för publiceringen av Statsupplåning – prognos och analys 2021:3 är den 27 oktober 2021.

Riksgälden är statens finansförvaltning. I uppdraget ingår att hantera statens upplåning och förvalta statsskulden. Målet är att göra det till en så låg kostnad som möjligt utan att risken blir för hög. I rapporten Statsupplåning – prognos och analys, som kommer ut tre gånger om året, presenteras prognoser för den ekonomiska utvecklingen och statens budgetsaldo de närmaste två åren. Utifrån dessa beräknar Riksgälden statens upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i rapporten.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress11.6.2021 09:03:00 CEST | Pressmeddelande

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress - Den pågående ADVANCE-II-studien, som utvärderar DCP-001 hos AML-patienter, närmar sig målet om 20 rekryterade patienter - Immunicum AB (publ; IMMU.ST) presenterar idag kliniska data som visar DCP-001: s förmåga att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos patienter med akut myeolisk leukemi (AML), samt prekliniska resultat av förbättrad effekt vid kombination av DCP -001 med etablerade AML-behandlingar, vid EHA 2021 Virtual Congress, som hålls 9–17 juni 2021. Sammanfattningen av dessa presentationer har kommunicerats tidigare. E-posters finns att tillgå på såväl konferensens som företagets webbplats. "De data som presenteras vid EHA-konferensen styrker vår uppfattning om att DCP-001 potentiellt kan förbättra den dåliga behandlingsprognosen för AML-patienter genom varaktig tumörkontroll och förlängd klinisk remission", säger

Bilia expanderar den viktiga däckaffären genom förvärv av City Däck Öresund AB i södra Sverige10.6.2021 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva City Däck Öresund AB, ett bolag som bedriver försäljning av däck och fälgar samt tillhörande tjänster för däck som till exempel däckmontering, däckhotell, däckbyte, fälgrenovering och hjulinställning. Bolaget har agentur för ett däckvarumärke i Sverige. Verksamheten bedrivs på två anläggningar; i Malmö och i Vellinge. Tillträdet sker idag den 10 juni 2021. Verksamheten som förvärvas redovisade för de senaste två åren en genomsnittlig omsättning på cirka 55 Mkr, med en genomsnittlig rörelsemarginal om cirka 12 procent. Antalet anställda är cirka 20 personer. Verksamhetens sysselsatta kapital plus överenskomna övervärden uppgår till 55 Mkr, vilket kommer att öka Biliakoncernens sysselsatta kapital och nettolåneskuld. Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar: ”Jag är glad att Bilia genom förvärvet av City Däck Öresund AB kan expandera den strategiskt viktiga däckaffären till ett för Bilia nytt och bredare kundsegment. Framöver kommer

Karolinska Developments portföljbolag Biosergen tillförs SEK 50 miljoner genom en fulltecknad företrädesemission och förbereder notering10.6.2021 10:48:12 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 10 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Biosergen AB har genomfört en fulltecknad företrädesemission av units bestående av en aktie och en teckningsoption. Som del av nästa steg i Biosergens utveckling pågår nu förberedelserna för en notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm vilken förväntas ske den 24 juni 2021. Intäkterna från kapitalresningen kommer att användas för att finansiera starten av bolagets kliniska prövningar av sin antifungala läkemedelskandidat BSG005 med ambitionen att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa i slutet av 2025. Biosergen utvecklar BSG005, en antifungal läkemedelskandidat som har visat bred potential i flera prekliniska forskningsstudier. Naturligt förvärvade och sjukhusförvärvade systemiska svampinfektioner orsakar årligen fler än 1,5 miljoner dödsfall och behovet av nya och effektiva läkemedel är således stort. Biosergens antifungala läk

Arcoma får första order på nya produkten OMNERA 500A.10.6.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

2021-06-10 PRESSRELEASE Arcoma får första order på nya produkten OMNERA 500A. Canon Medical Systems USA lägger första ordern på nya produkten OMNERA 500A. OMNERA 500A är ett nytt röntgensystem utvecklat med fokus på effektiva arbetsflöden, säkerhet och enkelt handhavande. Systemets ergonomiska design förenklar och optimerar snabb positionering och är noggrant framtagen för att underlätta desinficering. OMNERA 500A är utrustad med den senaste skärmtekniken och ett nytt användargränssnitt vilket skapar enkelhet och effektivitet för användaren. Ett nytt väggstativ med motoriserad vinkling vilket förenklar positionering och ett uppdaterat röntgenbord som förbättrar patient- och användarupplevelse. Ordern är lagd av Canon Medical systems USA som är Arcomas partner i USA och kommer levereras i Juni 2021. "Det är glädjande att få igång försäljningen av vår nya produkt OMNERA 500A på den amerikanska marknaden. USA är en stor, viktig och central marknad i vår fortsatta tillväxt. Vi ser nu fram

Systemair AB delårsrapport Q4 2020/2110.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 10 juni 2021 Fjärde kvartalet, februari – april 2021 Nettoomsättningen ökade med 8,7 procent till 2 208 Mkr (2 031).Den organiska tillväxten uppgick till 17,1 procent (-6,8).Justerat rörelseresultat uppgick till 209 Mkr (94). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 173 Mkr (56) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -36 Mkr (-38).Justerad rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (4,6).Resultat efter skatt uppgick till 116 Mkr (-2).Resultat per aktie uppgick till 2,22 kr (-0,02).Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 229 Mkr (40). Helåret, maj 2020 – april 2021 Nettoomsättningen minskade med 4,4 procent till 8 519 Mkr (8 915) till följd av Covid-19 pandemin men även valutaeffekter om -7,1 procent.Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent (1,2).Justerat rörelseresultat uppgick till 723 Mkr (664). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 677 Mkr (626) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -46 Mkr (-38).Justerad rörelsemarginal uppgick ti

Sinch AB (publ): Sinch ingår avtal att förvärva MessageMedia för ökad tillväxt med små och medelstora företagskunder9.6.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva MessageMedia, vilket är en ledande leverantör av mobila meddelandetjänster för små och medelstora företag i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder USD på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 1,1 miljarder USD kontant och resterande del genom 1 128 487 nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där USD/SEK är 8,27 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 10 745 miljoner SEK. MessageMedia erbjuder en webbaserad SaaS-mjukvara som gör det enkelt för företag att använda interaktiva meddelandetjänster utan att programmera eller hantera API:er. Marknadsföring och försäljning sker online genom en högautomatiserad och skalbar teknikplattform som är skräddarsydd för att möta behoven hos små och medelstora företag. MessageMedia har över 60 000 företags

Sinch AB (publ): Sinch presenterar förändrad skuldsättningspolicy9.6.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Styrelsen för Sinch AB (publ) presenterar idag en förändring i företagets skuldsättningspolicy. Den nya policyn är: Sinchs målsättning är att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 3,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Ordvalet 'över tid' innebär att bolagets skuldsättning tillfälligt kan överstiga det fastlagda målet under en period direkt efter ett företagsförvärv. Före dagens förändring var målsättningen att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 2,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Sinchs övriga finansiella mål kvarstår oförändrade: Tillväxt i justerad EBITDA per aktie skall vara 20 procent per år.Utdelningspolicy: Styrelsen ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter genom förvärv under de närmaste åren och föreslår därför att bolagens vinstmedel främst skall återinvesteras. Oscar Werner, vd, kommenterar den förändrade policyn: "Sinch har gjort en rad framgångsrika förvärv som

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum