Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov

Dela

Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov

Svensk ekonomi återhämtar sig i allt snabbare takt efter förra årets fall till följd av pandemin. Den högre ekonomiska tillväxten medför ökade skatteinkomster för staten och därmed ett starkare budgetsaldo, ett mindre lånebehov och en lägre statsskuld. Riksgälden minskar upplåningen och avser att introducera en ny 50-årig statsobligation.

– Svensk ekonomi har stått emot pandemin väl hittills i år och framöver väntas ännu snabbare återhämtning när smittspridningen avtar och restriktionerna lättas, vilket stärker statsfinanserna. Det finns dock skillnader i återhämtningstakten och vissa sektorer och företag är fortfarande hårt drabbade av pandemins effekter, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

I statsupplåningsrapporten som Riksgälden presenterar i dag beräknas att BNP är tillbaka på förkrisnivån kring halvårsskiftet och växer 3,5 procent i år. Det är drygt en procentenhet högre tillväxt än i föregående prognos från februari. Nästa år väntas BNP växa 3,7 procent. Pandemins effekter på arbetsmarknaden blir däremot mer långvariga och arbetslösheten ligger kvar på en högre nivå än före krisen.

Statens budgetsaldo stärks

Riksgälden räknar nu med ett budgetsaldo nära balans i år och ett överskott nästa år på 65 miljarder kronor, vilket är mer än dubbelt så stort som i förra prognosen. Upprevideringen förklaras av att de positiva effekterna av den högre tillväxten är större än de extra utgifter som följer av regeringens nya stödåtgärder kopplade till pandemin. Även Riksbankens återbetalning av valutalån hos Riksgälden bidrar till att budgetsaldot går mot överskott igen.

Prognos för svensk ekonomi och statsfinanserna
Förra prognosen (feb -21) inom parentes2020 utfall20212022
BNP-tillväxt (%)-2,83,5 (2,4)3,7 (4,0)
Arbetslöshet (% av arbetskraften)8,3 8,7 (8,6)7,7 (7,5)
Budgetsaldo (miljarder kronor)-221 -4 (-63)65 (30)
Statens finansiella sparande (miljarder kronor)-167-103 (-140) -31 (-47)
Statens finansiella sparande (% av BNP)-3,4 -2,0 (-2,7)-0,6 (-0,9)
Statsskuld (miljarder kronor)1 2801 283 (1 348)1 221 (1 324)
Statsskuld (% av BNP)2625 (26)22 (25)
Maastrichtskuld (% av BNP)4039 (40)36 (38)

Minskad upplåning och ny 50-årig statsobligation

Den uppreviderade prognosen för budgetsaldot innebär en minskning av statens upplåningsbehov. Riksgälden drar därför ned upplåningen både med statsskuldväxlar och med nominella statsobligationer.

Riksgälden avser att ge ut en 50-årig statsobligation som förlänger statspapperskurvan och löptiden i statsskulden. Planen är att introducera den nya obligationen i mitten av juni genom en så kallad syndikering förutsatt att det då bedöms vara lämpligt utifrån marknads-förhållandena. Planerad emissionsvolym är 10 miljarder kronor. Riksgäldens samlade bedömning är att den långa obligationen kan minska risken i statsskulden till en låg kostnad sett i ett historiskt perspektiv.

Statens upplåning, miljarder kronor
Förra prognosen (feb -21) inom parentes 2020 utfall20212022
Nominella statsobligationer100 85 (96)70 (90)
Realobligationer1321 (21) 21 (21)
Gröna obligationer200 (0)0 (0)  
Statsskuldväxlar (stock vid årets slut)173138 (185)183 (225)
Obligationer i utländsk valuta43 17 (17)17 (17)
–      för vidareutlåning till Riksbanken430 (0)0 (0)
–      för egen räkning017 (17)17 (17)

Statsskulden som andel av BNP vänder ner redan i år

Statsskulden beräknas uppgå till 1 283 miljarder kronor i slutet av 2021 för att sedan minska till 1 221 miljarder kronor nästa år. Som andel av BNP minskar statsskulden redan i år – från 26 till 25 procent. Nästa år väntas statsskulden som andel av BNP vara nere på 22 procent.

Hela den offentliga sektorns skuld enligt Maastrichtmåttet väntas minska från 40 procent av BNP i slutet av 2020 till 39 procent 2021 och 36 procent 2022. Det är detta mått som används i det finanspolitiska ramverket för det så kallade skuldankaret som innebär att skulden ska uppgå till 35 procent av BNP (±5 procentenheter).

Rapporten "Statens upplåning – prognos och analys 2021:2" finns bifogad nedan.

Rapporten presenteras på en digital pressträff i dag 27 maj kl. 10.00.

Länk till livesändningen av pressträffen: https://www.riksgalden.se/presstraff27maj

Journalister har möjlighet att skicka in frågor via menti.com för besvarande under pressträffen. Koden visas i bild under livesändningen. För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta Riksgäldens pressfunktion: 08 613 47 01, press@riksgalden.se.

Preliminärt datum för publiceringen av Statsupplåning – prognos och analys 2021:3 är den 27 oktober 2021.

Riksgälden är statens finansförvaltning. I uppdraget ingår att hantera statens upplåning och förvalta statsskulden. Målet är att göra det till en så låg kostnad som möjligt utan att risken blir för hög. I rapporten Statsupplåning – prognos och analys, som kommer ut tre gånger om året, presenteras prognoser för den ekonomiska utvecklingen och statens budgetsaldo de närmaste två åren. Utifrån dessa beräknar Riksgälden statens upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i rapporten.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kinnevik investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa16.9.2021 15:08:57 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget investerar 100 MUSD i Spring Health, en globalt ledande tjänst för psykisk hälsa. Spring Health hjälper arbetsgivare att modernisera sina erbjudanden inom beteendemässig hälsa med den mest omfattande lösningen för medarbetares välbefinnande. Bolaget grundandes av April Koh och Dr Adam Chekroud i New York med visionen om att bygga en värld där gissningar inte är en del av psykologisk vård. Alltför ofta måste patienter testa sig fram till effektiva lösningar för psykisk hälsa. Spring Health bygger en datainfrastruktur för att ta mer precisa beslut när det kommer till matchning av utförare och personanpassade behandlingsplaner. Data visar att metoden uppnår ledande resultat på halva tiden jämfört andra i branschen. Spring Health erbjuder en samlad punkt för alla sorters stöd – från digitala övningar för personalen, till coachning, terapi eller medicinering – vilket leder till snabbare resultat, högre engagemang samt hälsosammare,

Saniona utser Wendy Dwyer till Chief Business Officer15.9.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 15 september 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag rekryteringen av Wendy Dwyer till rollen som Chief Business Officer. Dwyer har över 20 års erfarenhet av affärsutveckling, licensiering och företagstransaktioner. Hon kommer närmast från rollen som Chief Business Officer på Surface Oncology Inc., där hon hade en avgörande roll i en affär värd 815 miljoner USD med en upfront-betalning om 85 miljoner USD för en preklinisk immunoonkologisk tillgång. Rami Levin, koncernchef och VD på Saniona, kommenterar: ”Sanionas strategi är att självständigt utveckla och kommersialisera våra proprietära molekyler för sällsynta sjukdomar. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bäst maximerar värdet på lång sikt. Samtidigt utvärderar vi aktivt olika möjligheter till affärsutveckling som en viktig källa till icke utspädande kapital som kan bidra till att finansiera vår verksamhet. Wend

Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef14.9.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, 14 september 2021 Acarix inleder USA expansion och utser USA-chef Acarix meddelar idag att företaget har rekryterat Helen Ljungdahl Round som chef för bolagets ny etablerade amerikanska dotterbolag Acarix Inc. Helen tillträder sin tjänst under september 2021 för att utveckla USA organisationen. Hon kommer att ingå i Acarix AB:s ledningsgrupp. Helen Ljungdahl Round har mer än tjugofem års erfarenhet av ledande och globala befattningar inom bland annat läkemedelskoncernen Merck & Co, Inc (MSD) och som Senior Vice President Global Marketing & Business Development for GN Hearing. Helen var senast VD för Amnicell, ett biotech start-up bolag baserat i New York City. Hon är bosatt med familj i Pennsylvania, USA och har tillbringat största delen av sitt professionella liv i USA och inom amerikanska företag, inklusive styrelse uppdrag och rådgivande verksamhet. Per Persson, VD för Acarix, kommenterar: "Vi är oerhört glada att ha rekryterat Helen för att leda vår nya ameri

BESLUT AV SOLIDIUM OY:S AKTIEÄGARE OM KAPITALÅTERBÄRING14.9.2021 11:51:23 CEST | Pressmeddelande

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt den 14 september 2021 att göra en kapitalåterbetalning bestående av alla Solidium Oy:s aktier i SSAB AB till ett värde på cirka 271 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i SSAB från 6,3 procent till 0,0 procent och röster från 8,0 procent till 0,0 procent. Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn +358 (0)50 561 1501 Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i elva börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 9,7 miljarder euro. Tilläggsinformation:www.solidium.fi.

Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärden 202214.9.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

10 februari: Bokslutsrapport 2021 24 februari: Årsredovisning 2021 7 april: Delårsrapport januari-mars 21 april: Årsstämma 2022 7 juli: Delårsrapport januari-juni 6 oktober: Delårsrapport januari-september Stockholm den 14 september 2021 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivall, tel. 08-666 64 00 Informationen lämnades, genom den ovan angivna kommunikationschefens försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 10:00 CET. Bilaga 210914_Rapportering_sve

JLT Mobile Computers adderar Android™ dator till sin populära JLT6012™-serie av ruggade fordonsdatorer14.9.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Besök JLT Mobile Computers påSITL,monter #C72 13-15September 2021, Paris, Frankrike Bild tillgänglig: monika@prismapr.com JLT Mobile Computers adderar Android™dator till sin populära JLT6012™-serie av ruggade fordonsdatorer Nya JLT6012A™datornlevereras med operativsystemet Android 10 och är certifierad för Google Mobile Services (GMS) vilket möjliggör produktivitetsförbättringar för kunder inomlogistikbranschen Växjö den, 14:eseptember2021 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av datorer för krävande miljöer, lanserar en Android 10-baserad version av den stryktåliga fordonsdatorn JLT6012™. Med nya JLT6012A™-datorn minskar utbildningsbehovet och operatörerna får ett bekant och användarvänligt interface med operativsystemet Android vilket bidrar till ökad produktivitet inom lagerverksamhet, produktionsindustri, transport, hamnar och andra tillämpningsområden inom logistiksegmentet. Datorn är certifierad för Google Mobile Services (GMS) och öppnar därmed upp för mjukvaruutvecklin

Clean Motion presenterar Re:volt – ett eldrivet leveransfordon som laddar sig själv med hjälp av solen.13.9.2021 14:56:12 CEST | Pressmeddelande

Clean Motion presenterar Re:volt - bolagets nästa generation elfordon som är speciellt anpassat för godsdistribution i stadsmiljö och laddar sig själv med hjälp av solen. Produktionsstarten är planerad till hösten 2022 och just nu letar man samarbetspartners för att optimera kunderbjudandet. Re:volt är liten på utsidan och stor på insidan. Designen är avskalad och funktionell, och den modulära konstruktionen gör att fordonet lätt kan konfigureras enligt kundens önskemål. Räckvidden kommer att vara upp till 40 mil – med 10 mil per dag bara från solen, tack vare det innovativa solpanelstaket. ”Vi är inte ensamma om att integrera solpaneler i fordon. Det som är unikt är våra fordons energieffektivitet, som innebär att soltaket kan göra dem självförsörjande på energi. Det innebär också att vi med bara 40 kg batterier kan erbjuda en räckvidd på 280 km vilket kommer att passa nordliga breddgrader där solen inte är en tillförlitlig energikälla” säger Göran Folkesson, VD på Clean Motion. Kombi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum