Volkswagen Group Sverige AB

Stark inledning på räkenskapsåret 2017 för Volkswagen-koncernen

Dela
  • Koncernens försäljningsintäkter ökade med 10,3 procent till 56,2 miljarder euro under de tre första månaderna
  • Nettolikviditeten i Automotive Division är fortsatt robust på 23,6 miljarder euro i slutet av mars
  • Rörelseresultatet förbättrades till 4,4 miljarder euro
  • VD Matthias Müller: "De sunda kvartalssiffrorna stärker vår beslutsamhet att fortsätta på vår utstakade väg."

Volkswagen-koncernen inledde de tre första månaderna av räkenskapsåret starkt på en utmanande och konkurrenskraftig marknad. Koncernens omsättning ökade med 10,3 procent jämfört med förra året, till 56,2 miljarder euro. Rörelseresultatet för första kvartalet på 4,4 miljarder euro översteg också avsevärt förväntningarna. Detta motsvarar en försäljningsmarginal på 7,8 procent jämfört med 6,1 procent motsvarande kvartal förra året (samtliga jämförelsetal avser siffror före engångsposter).

Det robusta resultatet berodde på volym- och mixrelaterade faktorer, positiva valutakurseffekter och produktkostnadsoptimering, samt framför allt ett förbättrat resultat för märket Volkswagen, vilket ökade till cirka 0,9 miljarder euro. Koncernens övriga varumärken bidrog också till det mycket goda kvartalsresultatet.

– Våra kvartalssiffror påverkades positivt av starka resultat för våra märken, lanseringen av nya övertygande produkter och solid resultatutveckling i Västeuropa. Vår satsning på förbättrad effektivitet och produktivitet i hela företaget börjar också ge resultat. Det starka resultat vi presenterade idag förstärker vår beslutsamhet att fortsätta på vår utstakade väg med TOGETHER – Strategy 2025, säger Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD.

Den kinesiska joint venture-verksamheten som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, ingår inte i koncernens omsättning och rörelseresultat. Joint venture-verksamheten redovisade ett proportionellt rörelseresultat på 1,1 (1,2) miljarder euro de första tre månaderna. Koncernens finansiella resultat ökade med 0,5 miljarder euro till 0,3 miljarder euro.

Volkswagen-koncernen genererade en vinst före skatt på 4,6 (3,2) miljarder euro och försäljningsmarginalen före skatt ökade från 6,3 till 8,2 procent. Koncernens resultat efter skatt för de tre första månaderna var 3,4 (2,4) miljarder euro.

Robust nettolikviditet

Investeringar i materiella anläggningstillgångar i Automotive Division minskade med 13,2 procent jämfört med förra året till 1,8 miljarder euro och förhållandet mellan capex och försäljningsintäkter minskade till 3,8 (4,9) procent. Detta återspeglade också de högre försäljningsintäkterna. Investeringarna inriktades främst på produktionsanläggningar och nya modeller, liksom på ekofokus i modellutbudet, elektriska drivlinor och modulära byggsatser.

Nettokassaflödet i Automotive Division uppgick till -2,6 miljarder euro, en minskning med 3,9 miljarder euro jämfört med första kvartalet föregående år, på grund av kassautflöden i samband med dieselfrågan. Nettolikviditeten i Automotive Division var fortsatt robust på 23,6 miljarder euro i slutet av mars 2017.

– Kvartalsresultatet är ännu ett bevis på att vår koncern står på solid finansiell grund. Att bibehålla vår robusta finansiella styrka har alltid varit en topprioritering, och det visar nu resultat, särskilt mot bakgrund av dieselfrågan. Även om den kommer att leda till ett kassautflöde i ett tvåsiffrigt intervall i miljarder euro under innevarande räkenskapsår, ger vår nuvarande nettolikviditet den finansiella stabilitet och flexibilitet som krävs för att övervinna denna utmaning.

– Dessutom kommer vi fortsättningsvis att systematiskt främja vårt framtidsprogram TOGETHER – Strategy 2025, fokusera på märket Volkswagens framtidsprogram, samt kostnadsdisciplin över hela koncernen. Detta kvartalsresultat representerar de första konkreta resultaten – och vi kommer att fortsätta kämpa för varje enskild kund, säger Frank Witter, koncernens finanschef.

Utsikterna för helåret 2017 bekräftades

Volkswagen-koncernen bekräftar sin prognos för 2017 efter ett starkt första kvartal. Koncernen förväntar sig därför att försäljningsintäkterna för helåret ska öka med upp till 4,0 procent jämfört med föregående år.

När det gäller koncernens rörelseresultat beräknas en försäljningsmarginal på cirka 6,0 procent till 7,0 procent för 2017. Utmaningarna kommer framför allt att uppstå i den ekonomiska situationen, intensiv konkurrens på marknaden, växelkursvolatilitet och dieselfrågan.

Den fullständiga kvartalsrapporten finns på vår globala hemsida:http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/interim-reports/2017/volkswagen/en/Q1_2017_e.pdf

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2016 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 103 726 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,9 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 15 205 lätta transportbilar vilket är 29,4 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora i samarbete om självkörande fordon5.1.2018 11:27Pressmeddelande

Det strategiska samarbetet med Aurora, som är ledande inom teknik för självkörande fordon, meddelades vid CES 2018. Samarbetet innebär utbyte av förstklassig kompetens och erfarenhet för att snabbt, brett och säkert ta fram självkörande fordon för våra vägar. Aurora stöder förverkligandet av Volkswagen-koncernens framtidsvision "Mobilitet för alla med en knapptryckning”. Wolfsburg, 5 januari 2018 – Volkswagen-koncernen och teknikföretaget Aurora har meddelat att de inlett ett strategiskt samarbete med syftet att tillhandahålla självkörande elfordon i städerna genom så kallad Mobility-as-a-Service (MaaS). Volkswagen-koncernen definierade i framtidsprogrammet TOGETHER – STRATEGY 2025 målet att bli världsledande inom autonom körning med självkörningssystemet (SDS). Koncernen har en lång tradition som ledande inom avancerad, automatiserad fordons- och mobilitetsteknik. Redan 2005 vann ett team från Volkswagen Electronics Research Lab vid Stanford University DARPA Grand Challenge, vilket an

Volkswagen-koncernen lanserar "Roadmap E" – fordonsindustrins mest omfattande satsning på eldrift12.9.2017 13:56Pressmeddelande

- Koncernens märken kommer att ta fram 80 nya eldrivna fordon till kunder senast år 2025 - Investeringstakten ökar: över 20 miljarder euro öronmärkta för industrialisering av e-mobilitet- - Batteristrategin drivs framåt: anbudsförfrågan på en global ordervolym på över 50 miljarder euro- - Koncernchefen Matthias Müller inför IAA 2017: "Vi kommer att leda branschens omvandling."

Efter nationellt dieselforum i Tyskland: Volkswagen Group lanserar åtgärdspaket4.8.2017 16:41Pressmeddelande

- Nya incitament ska erbjudas kunderna för att främja inbyte av Euro 1 - Euro 4 dieselmodeller för alla koncernens varumärken - Mjukvaruuppdatering för Euro 5 och vissa av Euro 6s dieselbilar erbjuds dieselkunder i Europa och för alla koncernens varumärken - Volkswagen kommer att ge betydande ekonomiska bidrag till en fond för "hållbar mobilitet för städer" - Koncernchef Matthias Müller: "Det nya åtgärdspaketet är omfattande och kommer att minska utsläppen av kväveoxider avsevärt och förbättra luftkvaliteten."

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum