AF Gruppen Sverige

Stark tillväxt i AF Gruppen

Dela

AF Gruppen (AFG) omsatte under första kvartalet MNOK 3 883 (2 662). Det motsvarar en omsättningstillväxt på 46 %.

Rivning av Loran-C i Vesterålen, Norge. Foto: AF Gruppen/Fartein Rudjord
Rivning av Loran-C i Vesterålen, Norge. Foto: AF Gruppen/Fartein Rudjord

Första kvartalets resultatet före skatt uppgick till MNOK 194 (142), med en vinstmarginal på 5,0 % (5,4 %). Resultatet per aktie blev NOK 1,33 (0,89). Orderreserven var MNOK 19 451
(15 984) vid kvartalets utgång.

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande driften uppgick till MNOK 126 (415) under första kvartalet. Per den 31 mars 2018 hade AF Gruppen netto räntebärande fordringer på MNOK 1 017 (1 063). Styrelsen föreslår en utdelning på NOK 5,00 (5,00) per aktie för utbetalning under första halvåret 2018.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna inkluderas i skadestatistiken. H-värdet för första kvartalet var 1,3 (1,1).

AF arbetar systematiskt och målinriktat för att undvika arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under under 3,0 %. Sjukfrånvaron för första kvartalet var 3,5 % (3,5 %).

Sverige etablerades som nytt verksomhetsområde i AF Gruppen från 1 januari 2018. Verksomhetsområdet består av enheterna Kanonaden Entreprenad med dotterbolag, Pålplintar, AF Härnösand Byggreturer, AF Bygg Göteborg, AF Bygg Syd och AF Projektutveckling.

- AF Gruppen inleder 2018 med stark tillväxt i både Norge och Sverige. Vi behöver kontinuerligt rekrytera nya kollegor och upplever stort intresse för både AF Gruppen och vår näring. Nyligen publicerade Universum och Karrierebarometeret undersökningar som visar att ingenjörstudenterna upplever AF som den mest attraktiva arbetsgivaren bland byggentreprenörerna i Norge.

- En del av AF-kulturen är att vara nyfiken och söka efter nya lösningar. Möjligheterna till innovation och användning av digitala verktyg i byggprocessen är nästan obegränsade. Förbättring av existerande processer är en naturlig del av våra projekt och nyckeln till ökad produktivitet och kvalitet. Samtidigt gör innovation och digitalisering oss mer attraktiva som arbetsgivare för de skarpaste hjärnorna. För att ytterligare stärka konkurrenskraften, har AF byggt en organisation som arbetar dedikerat med att öka innovations- och digitaliseringstakten samt för att bana väg för nya affärsmodeller.
AF har också, i samarbete med OBOS, etablerat en egen venture-satsning inriktad på innovativa startups i bygg- och anläggningsbranschen. Ambitionen är att bidra till att förverkliga nya, goda teknologilösningar
, säger Morten Grongstad, koncernchef i AF Gruppen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rivning av Loran-C i Vesterålen, Norge. Foto: AF Gruppen/Fartein Rudjord
Rivning av Loran-C i Vesterålen, Norge. Foto: AF Gruppen/Fartein Rudjord
Ladda ned bild

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Theres Svenssons gata 9
417 55 Göteborg

031-762 40 00http://www.afgruppen.se

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. Vi bygger för att påverka framtiden och skapa hållbara lösningar för människor, miljö och samhälle.

Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges största entreprenör- och industrikoncerner med 3800 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen. Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Miljö, Energi och Offshore. Bolaget omsätter 13,7 miljarder NKR (2017) och är noterat på Oslo Børs.

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

AF Gruppen tar strategisk position på den brittiska offshoremarknaden för bortforsling och återvinning16.5.2019 09:38:38 CESTPressmeddelande

AF Gruppens dotterbolag AF Offshore Decom bildar företaget Fairfield Decom tillsammans med de ledande aktörerna inom offshore bortforsling och återvinning Heerema Marine Contractors och Decom Energy. Med huvudkontor i Aberdeen, kombinerar den nya verksamheten kunskapen hos en erfaren operatör med expertisen hos världens ledande entreprenörer inom offshore bortforsling och återvinning. På så sätt skapas en unik operatör med heltäckande lösningar för late-life-operationer och bortforsling- och återvinningsuppdrag på den brittiska kontinentalsockeln.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum