BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Stärk våldsutsatta barns rätt till stöd, behandling och utbildning

Dela

Förslagen för ett stärkt barnrättsperspektiv på skyddat boende behöver behandlas skyndsamt. Låt det inte krävas ytterligare en tragedi innan regeringen agerar, skriver företrädare för Bris, Rädda Barnen och Sveriges stadsmissioner.

”Jag är rädd varje natt. Jag drömmer om att pappa ska döda mamma med en kniv. Jag är så orolig för att mamma ska bli dödad.”

Att växa upp med våld i familjen är en av de största riskfaktorerna för barn i Sverige. Våldet påverkar barns utveckling och hälsa, och kan dessutom innebära negativa konsekvenser i vuxenlivet. Därför behöver barn som lever med våld upptäckas tidigt, samtidigt som de får skydd, stöd och hjälp.

Stödet brister

Gång på gång ser vi att stödet brister för barn som upplevt våld. Det saknas reglering av beslut för placering på skyddat boende för barn, vilket innebär att det inte sker någon systematisk utredning, bedömning och uppföljning av barns vistelse på skyddat boende. I stället hamnar de som ”medföljande”, i skuggan av sin placerade förälder. Ingen myndighet eller övrig instans har ansvaret för att barnets behov och rättigheter tillvaratas. Så kan vi inte längre ha det!

För snart två år sedan presenterade Socialdepartementet promemorian ”Stärkt barnrättsperspektiv på skyddat boende”. I promemorian finns flera förslag som vi har drivit i flera år – förslag om att stärka våldsutsatta barns rätt till information, stöd, behandling och utbildning. Förslagen innebär bland annat att alla barn som vistas i skyddat boende ska ha ett eget placeringsbeslut med krav på såväl vårdplan som uppföljning från socialtjänsten samt säkerställd skolgång och vård. Det medför också ökade kvalitetskrav för skyddade boenden genom tillståndsplikt som förutsätter ändamålsenlig erfarenhet och kompetens.

Alla förslag är väl genomarbetade och har stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Regeringen har ett tydligt förslag, pengar till genomförandet finns i årets budget, och de har dessutom stöd av en bred politisk majoritet. Trots detta har förslaget inte gått vidare till beslut.

Barn behöver trygghet

Vi representerar flera organisationer som dagligen kommer i kontakt med barn och unga som upplevt våld. I flera år har vi uppmärksammat de brister som idag finns i samhällets ansvar för barn på skyddat boende. Eftersom tydliga strukturer saknas för dessa barn läggs ansvaret ofta helt på den våldsutsatta föräldern – som själv är i en mycket utmanande livssituation. Dessutom är det långt ifrån alla föräldrar som erbjuds stöd i sin föräldraroll i den krisartade situationen.  En annan allvarlig brist är avsaknaden av långsiktig planering.

Tiden på skyddat boende är ofta mycket begränsad och därefter oviss. För föräldrar och barn i socioekonomiskt utsatta situationer riskerar uppbrottet och placeringen i skyddat boende bli startskottet för ett rotlöst kringflyttande mellan olika temporära boenden, hemlöshet eller i värsta fall en flytt tillbaka till våldsutövaren.

Detta är motsatsen till den trygghet, stabilitet och kontinuitet som våldsutsatta barn behöver. 

Stärk barnperspektivet

Under början av 2020 drabbades hela Sverige av den fruktansvärda händelsen som ledde fram till en liten flickas död. Flickan kom i media att kallas för Lilla Hjärtat. Det tog inte lång tid innan ny lagstiftning utreddes, en lagstiftning som nyligen röstades igenom i Riksdagen. Men många av dessa förslag var inte nya. De presenterades i en utredning redan 2015 för att stärka LVU-placerade barns rättigheter. Det krävdes en fruktansvärd tragedi för att den politiska viljan skulle sätta fart. Låt inte historien upprepas med förslagen för att stärka rättigheterna för barn på skyddat boende. 

Tusentals barn vistas på skyddade boenden i Sverige varje år, ungefär lika många som vuxna. De förslag som nu lagts fram kan stärka dessa barns rättigheter, ge möjlighet till stöd och behandling samt rädda liv. Vi uppmanar nu regeringen till att vara proaktiv och inte reaktiv. Förslagen för ett stärkt barnrättsperspektiv på skyddat boende behöver behandlas skyndsamt. Låt det inte krävas ytterligare en tragedi innan regeringen agerar!

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

Sanna Detlefsen, ordförande Sveriges stadsmissioner, direktor Linköpings och Norrköpings stadsmission

Helena Thybell, generalsekreterare Rädda barnen

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Barnens Rätt I Samhället (Bris) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är utgör grunden för Bris arbete. Bris verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Mer information om Bris finns på www.bris.seBris telefonnummer för barn och unga: 116 111Bris Vuxentelefon – om barn: 077-150 50 50PG: 90 15 04-1

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Barns uppmaning till vuxna: Släpp skärmen och engagera dig i barns fysiska aktivitet29.11.2022 06:15:00 CET | Pressmeddelande

En färsk Sifo-undersökning om ungas fysiska aktivitet visar att en majoritet av barn vill kunna påverka frågor som rör ungas hälsa. För att öka den fysiska aktiviteten bland unga menar barn att vuxna behöver bli mer närvarande, göra barn mer delaktiga och att samhället behöver se till att inget barn hindras från att delta i aktiviteter och idrott på grund av ekonomi eller exempelvis var man bor.

Ny rapport: Kommunerna brister i att säkerställa barns rättigheter18.11.2022 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Kommunerna brister i att säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten, det visar Bris kommunundersökning 2022. Här framgår att kommunerna i stor utsträckning ser barnrätten som enbart knuten till vissa verksamhetsområden och inte något som genomsyrar alla verksamheter. Det finns även tydliga utmaningar kopplade till arbetssätt, metoder och det systematiska barnrättsarbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum