Värmdö Kommun

Starka resultat för Värmdös förskolor och skolor

Dela

Värmdöborna är nöjdare med sina förskolor än snittet och en större andel av eleverna i årskurs 9 i Värmdö uppnår kunskapskraven i alla ämnen, jämfört med resten av landet.

Nyligen kunde Värmdö berätta om hur kommunen på många punkter uppnådde sina högsta betygsindex på många år i SCB:s stora medborgarundersökning. Framför allt förskoleverksamheten stack ut positivt. Genom Sveriges kommuner och regioners verktyg Öppna jämförelser visar nu statistiken att även grundskolan uppnår starka resultat, främst när det kommer till kunskapskrav, behörighet och meritvärden.

- Vi vet sedan tidigare att utbildningen i Värmdö håller mycket hög kvalité, säger Fredrik Snejbjerg (L), ordförande i utbildningsnämnden Värmdö kommun. De nu presenterade resultaten visar också tydligt att de arbete vi gör kring utbildningsverksamheten i kommunen resulterar i en både omtyckt och konkurrenskraftig utbildningsmiljö.  

Förskolan är omtyckt

I Statistiska Centralbyråns stora medborgarundersökning från 2020 visade sig nöjdheten (Nöjd-Medborgar-Index, NMI) kopplat till just förskoleverksamheten att vara den högsta någonsin för kommunen. Indexet var högt överlag, men också högre än snittet för de kommuner som deltog i undersökningen. Värmdöborna trivs alltså med sina förskolor.

- Förskolan är ett första steg in i en kommuns utbildning och pedagogiska utbud, säger Ingmarie Lagne, skolchef förskola, Värmdö kommun. Det är en betydande och viktig roll att förvalta. Undersökningen ger oss ett kvitto på att vi överlag arbetar med våra enheter och vår verksamhet på ett sätt som inger trygghet och förtroende. Och det är något vi är väldigt glada över.

Grundskolan står sig bra i jämförelse

Även Värmdös grundskolor visar framfötterna i jämförelseanalys. SKR:s Öppna jämförelser bekräftar att 93,6% av eleverna i åk 9 i kommunen är behöriga till yrkesprogram, en procentsats som ligger betydligt högre än både rikets och länets. Värmdö ligger också högre än både riket och länet gällande både andel elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen, och sett till meritvärde. I riket går 76 % ut nian med fullt uppnådda kunskapskrav, jämfört med Värmdös 87,2 procent. När det kommer till meritvärde är genomsnittet för riket 231,1 medan genomsnittet för Värmdös nionde klassares uppgår till hela 248,6.

- Utbildningsväsendet i Värmdö ger sina elever en trygg och stabil grund att stå på, det är vad statistiken visar, säger Mats Lundström, skolchef skola, Värmdö kommun. I vårt fall är varje bra siffra ett resultat av ett gediget, målmedvetet och gott samarbete som genomsyrar hela utbildningskontoret, från förskola upp i gymnasium. Något vi på alla sätt ska uppmärksamma och glädjas åt för att sedan ta med oss in i vårt fortsatta arbete.


Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i fokus

Som elev eller vårdnadshavare i Värmdö finns möjlighet att välja mellan olika pedagogiska inriktningar och verksamhetsformer. Värmdö kommun har under de senaste åren satsat på både inkluderande lärmiljöer och digitala lärmiljöer i sina verksamheter. Det har även aktivt arbetats med nätverksforum för lärare och förstelärare. Gemensam kompetensutveckling på bred front har genomförts och erfarenhetsutbyte har uppmuntrats bland personal, på och mellan enheter.

- Det är både kul och viktigt att våra gemensamma ansträngningar på samtliga enheter inom utbildningskontoret ger resultat, säger Peter Bergström, chef för utbildningskontoret i Värmdö kommun. Jag är omgiven av många kompetenta medarbetare som bör lyftas fram i sådana här sammanhang och är väldigt stolt över det jobb vi gör tillsammans.  Mer info om undersökningen och jämförelseanalysen går att hitta här:

SCB:S medborgarundersökning:
https://www.scb.se/vara-tjanster/insamling-och-undersokning/scbs-medborgarundersokning/resultat-medborgarundersokningen-2020/

SKR:s Öppna jämförelser:
www.kolada.se 

Under hösten 2020 presenterade Värmdö sina förskolor via webb och sociala medier. Under våren 2021 är det skolornas tur. Ta gärna del av äldre och kommande presentationer via nyhetsarkivet på www.varmdo.se .

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Värmdö Kommun
Värmdö Kommun
Skogsbovägen 9-11
134 81 Gustavsberg

Servicecenter: 08 - 570 470 00http://www.varmdo.se

Värmdö kommun - skärgårdens mötesplats

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Inom bara 30 minuter finns Stockholm med alla sina möjligheter. I Gustavsberg finns en lång tradition inom kultur, design och form. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

 

 

Följ Värmdö Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Värmdö Kommun

Vi behöver göra välfärd på ett nytt sätt för att klara framtiden. Därför satsar vi på bygget av Vårt Smartare Värmdö!11.3.2021 16:43:38 CET | Pressmeddelande

I takt med att vi blir fler äldre och färre i arbetsför ålder, och därmed får mindre skatteintäkter till Värmdö kommun måste vi tänka nytt. Färre måste kunna göra mer för fler utan att tumma på servicen till dig som kommuninvånare och företagare.​ Vi måste arbeta smartare, tillsammans, för att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona. Därför satsar vi nu på att bygga Vårt Smartare Värmdö med målsättning att skapa stolta och nöjda medborgare genom motiverade och sunda medarbetare.

Utan träning, inget resultat! Därför lanserar vi Academy för ett Smartare Värmdö.11.3.2021 15:16:43 CET | Pressmeddelande

Vi startar Academy för ett smartare Värmdö som en viktig energi- och kompetensinjektion i vårt viktiga arbete med att framtidssäkra kommunen. Vår nystartade Academy syftar till att hjälpa våra ledare att dra det tunga lasset med att utforska det möjliga och förverkliga det extraordinära. Helt enkelt, att hjälpa dem att bli smartare och starkare i att driva våra viktiga förändringar. Vi kan nämligen inte planera oss in i framtiden, vi måste göra! Och för att göra det, måste våra nyckelspelare få träning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum