ManpowerGroup

Starkaste jobbprognosen på två år inför hösten

Dela

Svenska arbetsgivare rapporterar den starkaste jobbprognosen på två år och förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under hösten. Sysselsättningstrenden ligger på +10 procent inför det fjärde kvartalet 2019 och ökar med två procentenheter jämfört med både föregående år och det förra kvartalet. Det är också en av de starkaste siffrorna i Europa, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Prognoserna för både tjänstesektorn och tillverkningsindustrin är återigen optimistiska, efter förra kvartalets svaga siffror. Men vid en årsjämförelse är tillverkningsindustrins prognos sju procentenheter lägre.

– Samtidigt som arbetsgivarna förväntar sig skapa många fler jobbtillfällen under hösten går två tredjedelar av svenskarna i tankarna på att byta jobb. Det är verkligen arbetstagarnas marknad. När det finns många jobb att välja på betyder det också att många företag behöver tänka nytt, både kring hur man rekryterar och behåller sina anställda, säger Per Johansson, vd för Experis i Sverige, en del av ManpowerGroup.

Svenska arbetsgivare ser ljust på det kommande kvartalet och förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft med en sysselsättningstrend på +10 procent. Det är den starkaste prognosen på två år. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen två procentenheter starkare, då svenska arbetsgivare rapporterade en sysselsättningstrend på +8 procent.

Stark prognos för Stockholm-Uppsalaregionen, Västkustens jobbprognos tappar
Arbetsgivare i samtliga regioner lämnar positiva jobbprognoser inför det kommande kvartalet, och norra Sverige har den mest optimistiska prognosen på +21 procent. Samtliga kvartalsprognoser under 2019 från arbetsgivare i Norrland har varit rekordhöga, och man har genomgående rapporterat de starkaste prognoserna för regionen i undersökningens historia. I Stockholm- och Uppsalaregionen bryts en nedåtgående trend med den starkaste jobbprognosen på drygt sju år. Sysselsättningstrenden ligger +16 procent, ett uppsving på fjorton procentenheter jämfört med föregående kvartal.

I regionen mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, lämnar arbetsgivare däremot den svagaste jobbprognosen på tre år. Sysselsättningstrenden för det kommande kvartalet ligger på +2 procent. Det är en markant nedgång på 22 procentenheter jämfört med samma period förra året. I Västsverige pekar prognosen också nedåt, med en sysselsättningstrend på +3 procent. Det är den svagaste prognosen för regionen sedan första kvartalet 2016.

– Det är positivt att prognosen för Stockholm- och Uppsalaregionen pekar rejält uppåt, efter tre kvartal med dalande jobbprognoser. Samtidigt är det oroande att jobbprognoserna försvagas i andra regioner, framför allt i Västsverige. Detta kan kopplas samman med inbromsningen i tillverkningsindustrin, som är av stor betydelse för jobbtillväxten i regionen, säger Per Johansson.

Negativ prognos för handeln, positivt för tjänstesektorn och industrin
Nio av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern har positiva jobbprognoser för det kommande kvartalet. Endast inom handeln rapporterar arbetsgivare en negativ sysselsättningstrend på -3 procent, en markant nedgång på hela 20 procentenheter jämfört med samma period förra året.

Arbetsgivare i både tjänstesektorn och tillverkningsindustrin rapporterar en ökad efterfrågan på arbetskraft, med starkare prognoser jämfört med sysselsättningstrenden för Sverige som helhet. Det innebär ett uppsving efter föregående kvartals svagare siffror för sektorerna. Prognosen för tillverkningsindustrin ligger på +7, vilket innebär att arbetsgivare förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft. Prognosen är dock inte tillbaka på samma starka nivå som motsvarande period 2018, då den låg på +14 procent. Vid en europeisk jämförelse är prognosen för den svenska tillverkningsindustrin lägre än i drygt hälften av de länder som ingår i undersökningen. Prognosen för tjänstesektorn ligger på +12 procent och är nio procentenheter starkare än motsvarande period 2018.

– Trots inbromsningen i tillverkningsindustrin rapporterar arbetsgivarna en positiv jobbprognos för hösten, även om den inte ligger på samma nivå som förra året. Det är också betryggande med en stark prognos från tjänstesektorn, som ju faktiskt sysselsätter en stor del av den svenska arbetskraften, säger Per Johansson.

Svenska prognosen en av de starkaste i Europa
Arbetsgivare i hela 43 av de 44 länder som ingår i ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer rapporterar positiva jobbprognoser, endast i Spanien förväntar man sig ingen jobbtillväxt under det kommande kvartalet med en prognos på 0 procent. Prognosen för USA ligger fortsatt stabilt på urstarka +20 procent. Kina rapporterar betydligt mer blygsamma siffror, med en sysselsättningstrend på +4 procent.

Sverige utmärker sig i undersökning med en av de starkaste jobbprognoserna i Europa. Endast Grekland och Slovenien rapporterar starkare sysselsättningstrender, och norska arbetsgivare förväntar sig en jobbtillväxt på samma nivå som i Sverige.

– Tittar vi på de globala jobbprognoserna ser vi ingen begynnande lågkonjunktur. Men det finns ett antal faktorer som kan sakta ner tillväxtutsikterna både globalt och i Europa, till exempel en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, Brexit och konflikterna i Mellanöstern. Därför följer vi noga utvecklingen, säger Per Johansson.

Topplistor
Svenska regioners jobbprognoser
Branscherna med starkast jobbprognoser
Länderna med starkast jobbprognoser i Europa
Länderna med starkast jobbprognoser globalt

Bilagor
Rapport: ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q4 2019 (på engelska)

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
helene.belin@manpowergroup.se

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer för det första kvartalet 2020 presenteras den 10 december.

Svenska regioners jobbprognoser
• Norra Sverige, +21 procent
• Stockholm- och Uppsalaregionen, +16 procent
• Östra Götaland, +5 procent
• Skåne och Blekinge län, +4 procent
• Västra Götaland och Hallands län, +3 procent
• Mellersta Sverige (Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län), +2 procent

Svenska branscher med starkast jobbprognoser
1. Hotell- och restaurangbranschen, +14 procent
2. Offentlig sektor, +14 procent
3. Tjänstesektorn (finans-, fastighets- och uppdragssektorn), +12 procent
4. Transport- och logistiksektorn, +12 procent
5. De gröna näringarna (jordbruk, skogsbruk och fiske), +9 procent

Länderna med starkast jobbprognoser i Europa
1. Grekland, +18 procent
2. Slovenien, + 17 procent
3. 3. Sverige, +10 procent
4. Norge, +10 procent
5. Polen, +9 procent

Länderna med starkast jobbprognoser globalt
1. Japan, +26 procent
2. Taiwan, +21 procent
3. USA, + 20 procent
4. Indien, +19 procent
5. Grekland, +18 procent

Om sysselsättningstrenden
Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det fjärde kvartalet 2019 förväntar sig 13 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 4 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 2 procent svarar vet ej och majoriteten (81 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +9 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +10 procent.

Om ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer
ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 16 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under drygt 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

• Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.
• Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.
• Konsekvent: Under drygt 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Undersökningen har funnits i Sverige sedan 2003.
• Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från ManpowersGroups kundregister.
• Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med nära 59 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 44 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner. Respondenterna tas inte från ManpowerGroups kundregister.

ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer Q4 2019

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Gustavlundsvägen 18
16102 Bromma

020-375 375http://www.manpowergroup.se

Om ManpowerGroup
ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Vi hjälper organisationer att omvandla sig i en snabbt föränderlig värld, genom att hitta och utveckla talanger som gör det möjligt för våra kunder att utvecklas. ManpowerGroup™ Sverige har 12 000 medarbetare på ett 70-tal orter med fyra varumärken: Manpower®, Experis®, Right Management® och ManpowerGroup® Solutions. Varje år sätter vi 20 000 personer i jobb i Sverige.

Följ ManpowerGroup

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ManpowerGroup

Digitala matchningstjänster för jobb under coronakrisen25.5.2020 07:53:56 CESTPressmeddelande

Coronapandemin har lett till att tjänster som hjälper folk ut på arbetsmarknaden har flyttat till digitala kanaler, vilket gör att fler får tillgång till hjälpen oavsett var i landet man befinner sig. Bara under april kom 100 personer i arbete efter att ha gått stöd- och matchningsprogrammet hos Manpower. Arbetsförmedlingen öppnar nu upp för att fler arbetssökande ska få ta del av tjänsten.

Kvinnor lockas mer av ett större lönekuvert än män6.3.2020 07:53:33 CETPressmeddelande

Vill du rekrytera kvinnor? Då ska du erbjuda ett större lönekuvert. Framförallt är det kvinnor mellan 25 och 44 år som lockas av en högre lön – och det är också en viktig faktor som får dem att stanna på sin nuvarande arbetsplats. För män i samma ålder är lönen inte lika viktig. Det visar en undersökning som ManpowerGroup har genomfört bland över 1 000 arbetande personer i Sverige och Norge.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum