Kommerskollegium

Starkt avslut gav ökad svensk varuhandel 2016

Dela

Sveriges utrikeshandel med varor ökade under helåret 2016 tack vare en kraftig uppgång under årets sista kvartal. Totalt ökade varuexporten med 1,1 procent och varuimporten med 3,2 procent. Utvecklingen av tjänstehandeln blev betydligt blygsammare, endast en 0,3 procentig ökning. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel 2016.

I volym ökade såväl export som import för alla varugrupper. I värde minskade framförallt handeln med energivaror till följd av sjunkande priser. Värdemässigt ökade handeln med till exempel personbilar särskilt starkt, bilexporten ökade med 20 procent och bilimporten med 15 procent. Livsmedelsexporten ökade med närmare 10 procent och importen med 8 procent. Även om exporten av läkemedel minskade fortsatte läkemedelssektorn att ge Sverige ett handelsöverskott.

Tyskland och Norge fortsätter vara Sveriges viktigaste exportmarknader för varor. USA backade något men behåller tredjeplatsen. Handeln med Storbritannien har minskat kraftigt, minus 15 procent, vilket till stor del beror på minskade råoljepriser. Storbritannien är nu Sveriges sjätte största exportmarknad för varor men behåller tredjeplatsen när det gäller tjänsteexporten.

Till rapporten om Sveriges utrikeshandel 2016

Frågor om rapporten besvaras av:

Anna Graneli: 08-690 48 72, 073-424 48 72 och anna.graneli@kommers.se

Petter Stålenheim: 08-690 48 49, 073- 424 48 49 och petter.stalenheim@kommers.se

Olle Grünewald: 08-690 48 73 och olle.grunewald@kommers.se

Sveriges viktigaste handelsländer 2016

 

Varuexport till

 

Varuimport från

1

Tyskland

1

Tyskland

2

Norge

2

Nederländerna

3

USA

3

Norge

4

Danmark

4

Danmark

5

Finland

5

Storbritannien

 

Tjänsteexport till

 

Tjänsteimport från

1

Norge

1

Storbritannien

2

USA

2

USA

3

Storbritannien

3

Tyskland

4

Finland

4

Danmark

5

Danmark

5

Norge

Nyckelord

Kontakter

Petter Stålenheim
08-690 48 49
073-424 48 49
petter.stalenheim@kommers.se

Bilder

Länkar

Om

Kommerskollegium
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM

08-690 48 00 (växel)http://www.kommers.se

Kommerskollegium är Sveriges myndigheter för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

www.kommers.se

@kommerskoll

Följ Kommerskollegium

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Kommerskollegium

Så har handelshinder efter finanskrisen påverkat Sveriges och EU:s export12.12.2017 08:30Pressmeddelande

Har handelshinder som införts i kölvattnet av finanskrisen påverkat Sveriges export? Enligt en ny rapport, beställd av Kommerskollegium av professor Simon Evenett och Dr. Johannes Fritz vid University of St. Gallen är svaret ja i relation till Kina, men nej i relation till USA och Japan. Handeln inom EU förefaller inte ha påverkats av handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder som införts sedan finanskrisen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum