Fastighetsägarna

Stärkt bostadsbidrag bra stöd till barnfamiljer

Dela

Fastighetsägarna välkomnar att regeringen i vårbudgeten föreslår ett tillfälligt stärkt bostadsbidrag till barnfamiljer. Bostadsbidraget är ett socialt träffsäkert sätt att ge stöd till de hushåll som har störst behov av stöd.

Regeringen föreslår i vårbudgeten att bostadsbidraget till barnfamiljer under 2022 förstärks med ett tillfälligt tillägg med 25 procent. Förstärkningen ska användas för att kompensera barnfamiljer med en svag ekonomi för kraftiga prisuppgångar.

– Det är mycket välkommet att regeringen väljer att förstärka bostadsbidraget. Bostadsbidraget går till hushåll som har en svag ekonomi och är därför socialt träffsäkert, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

– Kriget i Ukraina har inneburit prishöjningar som direkt påverkar hushållen. I ett sådant läge är det viktigt att finna snabba och enkla lösningar, som att utgå från redan befintliga stödåtgärder. På sikt behöver både storleken på bostadsbidraget och vem som kan omfattas av det ses över, säger Martin Lindvall.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsägarna vill minska konflikterna i utsatta områden20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten "Så skapar vi socialt välmående bostadsområden." Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin, för att ge fastighetsägare verktyg att bedöma konfliktlägen, öka säkerheten och bygga motkraft genom grannskap.

Mötesplatsen för byggande och utveckling i Jönköping19.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Jönköpingsdagen 25 april är en mötesplats som fokuserar på Jönköpings framtida utveckling och belyser områden som påverkar byggande, tillväxt och investeringar. Dagen vänder sig till fastighetsägare, byggentreprenörer, konsulter, arkitekter, politiker och tjänstemän med flera som är engagerade i hur Jönköping ska utvecklas. Jönköpingsdagen körs nu för tredje gången och är en mötesplats för näringsliv och kommun, vi lyssnar på intressant föreläsare och får chans att mingla och nätverka.

Mer behövs för fungerande social bostadspolitik30.3.2022 13:04:59 CEST | Pressmeddelande

Uppdraget till regeringens utredare av den sociala bostadspolitiken har varit alltför snävt. Det innebär att förslagen från utredningen inte räcker till för dem som står längst från bostadsmarknaden. Regeringen behöver därför ta vara på utredarens uppmaning att utreda den sociala bostadspolitiken ytterligare. Det nya bostadspolitiska mål och det ambitiösa ramverk för analys och ansvarsfördelning mellan stat och kommun som utredaren föreslår får gärna tjäna som utgångspunkt. Förslaget om nya regler för vilka krav som får ställas på hyresgäster riskerar emellertid att försämra ett fungerande system och bör därför läggas i papperskorgen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum