Umeå kommun

Starkt delårsresultat kopplas till coronapandemin

Dela

Umeå kommunkoncern redovisar ett positivt resultat på 589 miljoner kronor, varav kommunens resultat ingår med 366 miljoner kronor. Det visar en delårsrapport som sträcker sig från januari till augusti 2020.

– Det är självklart ett väldigt glädjande resultat för Umeå kommun. Resultatet är dock starkt kopplat till den pågående coronapandemin. Samtidigt som kommunen får ett ökat rörelseutrymme så kommer medlen att behövas för att möta framtida utmaningar. De ekonomiska konsekvenser i konjunkturen som coronapandemin medför både nationellt och globalt kommer även att påverka Umeå kommun, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I delårsrapporten konstateras att coronapandemin har minskat skatteintäkterna, vilket staten i sin tur har kompenserat med generella statsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader. Dessutom har kommunen en minskad verksamhet i vissa nämnder. Det har påverkat jämförelsen med föregående år och budget. Därför finns det redovisat i resultatet för Umeå kommun jämförelsestörande poster på åtminstone 74 miljoner kronor. Kommunens budgeterade resultat för perioden uppgår till 147 miljoner kronor, vilket innebär att budgetavvikelsen för kommunen efter årets åtta första månader är totalt 218 miljoner kronor.

De nämnder som prognostiserar störst budgetavvikelse är kommunstyrelsen, 50 miljoner kronor, äldrenämnden 40 miljoner kronor, för- och grundskolenämnden 30 miljoner kronor och fritidsnämnden −8 miljoner kronor.

Kommunens prognos för investeringar är 607 miljoner kronor vilket är 542 miljoner lägre än budgeterade investeringar.

Kommunstyrelsen prognostiserar i delårsrapporten att kommunen kommer att redovisa ett positivt balanskravsresultat om 322 miljoner kronor för helåret 2020 och uppnår därmed kommunallagens balanskrav.

– Umeå kommun uppvisar ett mycket starkt ekonomiskt resultat för årets åtta första månader. De omfattande ekonomiska tillskott som riksdagen har beslutat om till kommunsektorn kommer att bidra till att Umeå kommun går mot ett rejält ekonomiskt överskott även när året är slut, säger Anders Ågren, vice ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum