Umeå kommun

Starkt ekonomiskt resultat för Umeå kommun

Dela

Det ekonomiska resultatet för Umeå kommun uppgår till 361 miljoner kronor för år 2020, vilket är en ökning med 172 miljoner kronor jämfört med föregående år. För hela kommunkoncernen uppgår det ekonomiska resultatet till 485 miljoner kronor. Det visar den årsredovisning för 2020 som kommunfullmäktige beslutade på dagens möte.

– På grund av coronapandemin blev 2020 ett minst sagt omtumlande och märkligt år. Trots det och tack vare statliga stödåtgärder har Umeå kommun gjort ett exceptionellt bra ekonomiskt resultat. Det är förstås väldigt positivt och ger kommunen goda förutsättningar att starta hjulen igen och möta en mer normal vardag när pandemin väl är över, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver resultatet beslutade kommunfullmäktige bland annat att inte ta ut den budgeterade utdelningen på 60 miljoner kronor från Umeå kommunföretag AB för 2020. Kommunstyrelsen och nämndernas budgetavvikelse uppgår under året till 284 miljoner kronor varav coronapandemins effekter bedöms vara 205 miljoner kronor.

Vidare fastställer fullmäktige att för år 2020 att fastställa reservering till resultatutjämningsreserv, RUR, med 283 miljoner kronor, samt att fastställa årets balanskravsresultat till 77 miljoner kronor.

– Umeå kommun gör ett extremt starkt plusresultat för 2020, liksom övriga delar av Kommun-Sverige. Det är positivt och viktigt att kommunen har ett överskott på sista raden. Resultatet gör att vi kan reservera medel till resultatutjämningsreserven. I kommande lågkonjunkturer kanske inte staten kan gå in med lika kraftfulla satsningar som under 2020-2021, och då är det viktigt att vara förberedd för det på lokal nivå, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för år 2020. För mer information om årsredovisningen, ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar, läs möteshandlingarna här.

Mer information:
Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Janet Ågren (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum