EVRY

Starkt nettoresultat och fritt kassaflöde kombinerat med en betydande ökning av orderstocken

Dela

(Fornebu, 8 februari 2019): EVRY-koncernen redovisade totala intäkter för det fjärde kvartalet 2018 på 3 413 miljoner NOK, motsvarande en organisk tillväxt på 0,4 %. För helåret 2018 levererade koncernen en organisk tillväxt på 3,0 %, motsvarande en total intäkt på 12 912 miljoner NOK, jämfört med 12 596 miljoner NOK 2017. Det justerade EBITA-resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 475 miljoner NOK (13,9 %), jämfört med 495 miljoner NOK (14,5 %) under fjärde kvartalet 2017. Den justerade EBITA-marginalen för helåret 2018 slutade i linje med riktlinjernas 12,3 % (1 582 miljoner NOK), jämfört med 12,5 % (1 569 miljoner NOK) 2017.

Per Hove, vd för EVRY.
Per Hove, vd för EVRY.

Applikationstjänster var den viktigaste tillväxtfaktorn under 2018, men koncernen har även en mycket positiv utveckling inom sin konsultverksamhet. Efterfrågan på digitala konsulttjänster är hög, och under det fjärde kvartalet 2018 bevisade EVRY sin position på den nordiska marknaden, där flera konsultprojekt inom ny teknologi och digitala tillväxtområden har framgångsrikt genomförts.

Med en fortsatt stark ökning inom sin befintliga kundbas samt en internationell expansion av sin tjänsteleverans så levererar affärsområdet Financial Services det starkaste resultatet för koncernen, såväl för kvartalet som för helåret. Det viktiga avtalet med Handelsbanken Finland för leverans av nästa generation kärnbank- och betalningslösningar var ett mycket viktigt genombrott i Finland.

- Det vi uppnådde 2018 är ett steg i rätt riktning. Vi har haft ett spännande år, med tillväxt utanför Norden på affärsområdet Financial Services och ett genombrott i Finland, säger Per Hove, vd för EVRY.

Orderingången under fjärde kvartalet 2018 har varit betydande, och orderstocken som slutade på 19,4 miljarder NOK per den 31 december 2018 har förbättrats med 1,6 miljarder NOK från september 2018. Det är resultatet av några större kontrakt samt flertalet mindre och medelstora avtal och levererade projekt.

EVRY levererade en total nettovinst på 640 miljoner NOK 2018, en ökning med 901 miljoner NOK från 2017. Detta i kombination med fritt kassaflöde under hela 2018 på 997 miljoner NOK (plus 9,2 % jämfört med 913 miljoner NOK 2017) har resulterat i ett förslag från styrelsen till årsstämman om att betala en utdelning på 1,75 NOK per aktie baserat på 2018 års resultat.


Finansiella nyckeltal:

  • Den totala omsättningen på 3 413 miljoner NOK i Q4 2018, i linje med Q4 2017. Organisk tillväxt** på 0,4 % under Q4 2018 (3,7 % under Q4 2017)
  • Den totala omsättningen på 12 912 miljoner NOK 2018 (12 596 miljoner 2017), vilket resulterade i en organisk tillväxt på 3,0 % 2018 (2,4 % 2017)
  • EBITA* i Q4 2018 på 475 miljoner NOK (495 miljoner NOK 2017), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 13,9 % 2018 (14,5 % 2017)
  • EBITA* 2018 på 1 582 miljoner NOK (1 569 miljoner NOK 2017), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 12,3 % 2018 (12,5 % 2017)
  • EVRY levererade nettovinst på 640 miljoner NOK 2018, en ökning med 901 miljoner NOK från 2017
  • Fritt kassaflöde 2018 på 997 miljoner NOK, en ökning med 9,2 % från 913 miljoner NOK 2017
  • Eftersläpningen på 19,4 miljarder NOK per 31 december 2018 ökade med 1,4 miljarder NOK från 18,0 miljarder den 31 december 2017
  • EPS* i 2018 var NOK 2,89, jämfört med NOK 2,82 i 2017
  • Övriga intäkter och kostnader sjönk till 545 miljoner NOK 2018 (exklusive avsättningar till tidigare vd) från 1 215 miljoner NOK 2017, vilket följer riktlinjerna
  • Styrelsen föreslår en utdelning på NOK 1,75 per aktie, motsvarande 60 % i justerat nettoresultat

*) Före Övriga intäkter och kostnader

**) Organisk tillväxt definieras som intäkt justerad för påverkan från förvärv, avyttringar och valutaeffekter

Kvartalsrapport och presentationsmaterial kan laddas ner på https://investor.evry.com/

För mer information, kontakta:

Frank Stangnes, Head of Group Treasury and Investor Relations
Tel: (+47) 47453275 - e-post: frank.stangnes@evry.com  

Unni Strømstad, EVP Communications and Marketing
Tel: (+47) 97753453 - e-post: unni.stromstad@evry.com

Kontakter

Bilder

Per Hove, vd för EVRY.
Per Hove, vd för EVRY.
Ladda ned bild

Dokument

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

EVRY är en av Nordens ledande IT-service- och mjukvaruleverantörer och har mer än 10 000 kunder inom den privata och offentliga sektorn. Varje dag använder mer än 5 miljoner personer i Norden lösningar som levereras av EVRY. Genom sin starka lokala närvaro och djupgående tekniska och kommersiella insikt är EVRY en drivande kraft för innovation och modernisering hos kunderna. EVRY redovisade en omsättning på 12,9 miljarder NOK under 2018 och har cirka 8 800 anställda i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu strax utanför Oslo, och bolaget är noterat på Oslobörsen.

Denna information är föremål för redovisningsskyldighet enligt den norska värdepapperslagen §5-12

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

EVRY kvartalsrapport för andra kvartalet 2019 visar på tillväxt inom konsulttjänster och applikationstjänster, vilket driver en gynnsam intäktsmix och stöder den strategiska inriktningen12.7.2019 07:01:02 CESTPressmeddelande

(Fornebu, 12 juli 2019) EVRY redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet 2019 på 3 178 milj. NOK, jämfört med 3 286 milj. NOK under andra kvartalet 2018. Rörelseintäkterna för första halvåret 2019 var 6 507 milj. NOK, upp från 6 494 milj. NOK jämfört med samma period förra året. Justerat för valutakurseffekter och förvärv var den organiska tillväxten 0,1 % under första halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2018. Financial Services redovisade positiv organisk tillväxt under andra kvartalet, medan andra områden påverkades av säsongsvariationer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum