Uppsala kommun

Starkt resultat efter stabil återhämtning i Uppsala kommunkoncern

Dela

Uppsala kommun har återhämtat sig väl efter pandemin. Uppsala kommunkoncern redovisar ett starkt ekonomiskt resultat 2021, något som framför allt beror på högre skatteintäkter än förväntat och överskott inom mark- och exploatering.

- År 2021 var ett utmanande år präglat av pandemin. Trots detta har Uppsala klarat sig bra ekonomiskt vilket möjliggör nödvändiga investeringar för framtiden", säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Starkt resultat

Uppsala kommunkoncern redovisar ett starkt ekonomiskt resultat 2021 som framför allt beror på högre skatteintäkter än förväntat och överskott inom mark- och exploatering. Det ekonomiska resultatet uppgick till 1 296 miljoner kronor (961 miljoner kronor efter exkludering av jämförelsestörande poster). Det starka resultatet innebär att de finansiella målen uppnås och att den ekonomiska ställningen för Uppsala kommunkoncern stärks ytterligare, vilket påverkar soliditeten och låneskulden per invånare positivt.

Uppsala kommunkoncern har arbetat i linje med kommunfullmäktiges inriktning och inom ramen för de resurser som finns till hands. Året som gått har i stor utsträckning präglats av pandemin. Kommunens förvaltningar och bolag har anpassat sig efter rådande situation och återgick under hösten i många fall till mer normal verksamhet.

Ta del av mer information via årsredovisning för Uppsala kommunkoncern 2021 som beslutas i Kommunfullmäktige 25 april.

Året som gått – ett axplock av stort som smått

 • Sammanlagt har Uppsala kommun beviljat bygglov för 3 417 bostäder.
 • Närmare 700 personer har lämnat arbetsmarknadsverksamheten till arbete eller studier, vilket är 280 personer fler än 2020.
 • Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat, antal individer som uppbär ekonomiskt bistånd är drygt 1 200 färre 2021 än 2020.
 • Ett samverkansavtal har slutits mellan kommunen och Region Uppsala om ett gemensamt åtagande för att skapa största möjliga nytta för invånare i genomförandet av spårvägsprojektet.
 • Kommunens laddstolpar bidrog fram till november 2021 med nästan 192 MWh jämfört 98,8 MWh år 2020.
 • Språkombud och språkstödjare inom vård- och omsorgsverksamheter har utbildats.
 • Cirka 95 procent av alla avgångselever i gymnasiet gick ut med godkända betyg och fick en gymnasieexamen och för fjärde året i rad ökade examenselevernas genomsnittliga meritvärde.
 • 561 tillsynsbesök på trängsel har gjorts, 1 400 livsmedelskontroller, 170 tillsynsbesök gällande serveringstillstånd och 100 tillsynsbesök på detaljhandel har genomförts.
 • Satsningen på socialarbetare med placering i skolan har utökats till att inkludera elever i mellan- och högstadium på 11 skolor i stadsdelarna Gottsunda/Valsätra, Gränby, Sävja och Stenhagen.
 • Gottsunda kulturhus har i samarbete med biblioteket arrangerat en datakurs för att stärka kvinnor i grundläggande datakunskap. Totalt har 192 kvinnor deltagit.
 • Främjat ökande semestrande i närområdet för att minska utsläppen från långväga resor som står för en stor del av den kommungeografiska klimatpåverkan.
 • Förmedlat 7 098 (6 755) bostäder.
 • Använt Uppsala Konsert och Kongress AB som vaccinationscenter.

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad. I kommunen bor omkring 237 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum