Sjätte AP-fonden

Starkt resultat för AP6 under 2018

Dela

2018 summeras som ett bra år för Sjätte AP-fonden (AP6). Värdeutvecklingen har varit god tvärs innehavsportföljen. Årets avkastning uppgick till 9,6 procent. Investeringstakten har varit hög, både för direktinvesteringar och fondinvesteringar.

Nettoresultatet för 2018 uppgick till 3 042 miljoner kronor (3 470) vilket motsvarar en avkastning om 9,6 procent (12,3). De interna förvaltningskostnaderna uppgick till 93 miljoner kronor (86).

– Årets avkastning är ett resultat av de senaste årens målmedvetna arbete med att bygga en attraktiv portfölj av innehav, samt att utveckla samarbeten med ledande fondaktörer inom de delsegment och geografier som är relevanta för AP6. Dessa samarbeten har liksom tidigare år gett upphov till intressanta möjligheter att investera direkt i onoterade bolag, säger Karl Swartling, vd för Sjätte AP-fonden.

Värdeutvecklingen för de fonder och bolag som AP6 investerat i har varit stark under året. Avkastningen på det kapital som är sysselsatt i dessa onoterade investeringar blev 16,1 procent (20,3) för året. AP6 är en stängd fond vilket gör det relevant att skilja på sysselsatt kapital och likviditeten, då balansen mellan dessa kan variera kraftigt över åren baserat på exempelvis stora avyttringar. Den tillfälliga överlikviditeten, som är ett resultat av tidigare års omställning till nuvarande strategi, fortsätter att minska enligt plan. Under året var investeringstakten hög och ett tiotal nya fondutfästelser slutfördes, samtidigt som tio nya direktinvesteringar genomfördes.

AP6:s avkastning ska ses i ett långsiktigt perspektiv, då det tar lång tid att skapa och realisera värde i onoterade investeringar. Sett över de senaste fem åren har den årliga avkastningen på sysselsatt kapital varit 13,2 procent (11,6), vilket står sig väl i förhållande till den europeiska Private Equity-branschen.


Årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig som pdf på AP6:s hemsida – www.apfond6.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Köpmansgatan 32
411 06 Göteborg

031 - 741 10 00http://www.ap6.se

Långsiktig och aktiv investerare med uppdraget att investera i onoterade tillgångar. AP6:s portfölj bygger på styrkan av investeringar i noggrant utvalda fonder i kombination med co-investeringar. Sedan starten har AP6 bidragit med nära 35 miljarder kronor till det allmänna pensionskapitalet. AP6:s fondkapital har sedan 1996 vuxit från 10,4 miljarder kronor till att vid årsskiftet 2020/21 uppgå till 45,2 miljarder kronor.

Följ Sjätte AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sjätte AP-fonden

Högsta avkastningen hittills för AP626.2.2021 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Under ett år som dominerades av den globala pandemin, visade AP6:s väldiversifierade investeringsportfölj av private equity-investeringar en tydlig styrka och motståndskraft. Noggrant utvalda fonder i kombination med co-investeringar har skapat det hittills starkaste resultatet där årets avkastning uppgår till 20,4 procent (8,2). Den senaste femårsperioden har totalportföljen gett en genomsnittlig årlig avkastning om 11,3 procent (9,8).

Major realignment of portfolio underlies profit for the year28.2.2017 15:00:00 CET | Press release

High liquidity after major divestments and the highest rate of investment in many years has affected the year’s return. In 2016, AP6 conducted a large number of transactions, which were both purchases and sales. It creates good conditions for a continued high return over the long term, even though the short-term effect is a lower return than last year. The annual return on capital employed over the last five years has been 9.8 percent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum