Lantbrukarnas Riksförbund

Starkt resultat för LRF-koncernen

Dela

LRF-koncernen står ekonomiskt stark. Årets finansiella resultat stärker LRF som medlemsorganisation och även förutsättningarna för att vara en viktig röst för lantbruksföretag och landsbygdsutveckling. LRF-koncernen redovisar ett överskott efter skatt på 397 miljoner (213 Mkr) kronor för 2019. Ett starkt finansiellt resultat i kombination med stabila medlemsintäkter bidrar till resultatet.

LRF är Sveriges största företagarorganisation med en diversifierad verksamhet. LRF-koncernen innefattar utöver intresse- och företagarorganisationen, som bedrivs både lokalt, regionalt och nationellt, även affärsverksamhet och egen finansförvaltning.

Koncernen redovisar ett resultat före skatt på 534 Mkr (195 Mkr) för år 2019. Rörelseresultatet uppgick till -355 Mkr (409 Mkr) och finansnettot 890 (-215) miljoner kronor. Det innebär att LRF står fortsatt starkt i framtiden med tillgångar på över 6 miljarder. Skillnaden i rörelseresultat beror dels på den engångseffekt som förändrade ägarförhållandet i LRF Konsult gav upphov till samt att 2018 även innehöll en sista upplösning av en försäkringsreserv. Tack vare den stabila ekonomin kunde LRF under 2019 dessutom avsätta extraresurser i särskilda satsningar efter den extrema torkan 2018 som drabbade ett stort antal medlemmar.

Affärsverksamheten redovisar ett resultat på 39,2 Mkr (70,3 Mkr) och innefattar fem helägda dotterbolag. Det är främst LRF Media och LRF Samköp som står bakom det ekonomiska resultatet. Utöver detta har innehav i intressebolag skrivits ner med 25,5 (25,9) Mkr, främst knutet till innehavet i LRF Konsult.

Medlemsintäkterna var stabila och uppgick till 215 Mkr (215 Mkr). 

– LRF är Sveriges största företagarorganisation med 140 000 medlemmar som representerar över 70 000 företag. LRF spelar en viktig roll för det gröna näringslivet genom att driva på för att förbättra villkoren för företagandet i branschen och för att stärka möjligheterna att bo och driva företag på landsbygden. Under min första tid som VD har jag rest runt i landet och fått många bevis på att det finns energi, framtidstro och utvecklingskraft i många av våra lantbruksföretag. Ska det kunna omsättas i ökade investeringar och ökad livsmedels- och skogsproduktion behöver de politiska förutsättningarna förbättras, exempelvis i form av god myndighetsutövning, för att öka våra medlemsföretags konkurrenskraft och underlätta för företagare att verka på landsbygden. LRFs starka finansiella ställning ger oss goda möjligheter för att på ett uthålligt och framgångsrikt sätt kunna fortsätta arbeta för att åstadkomma det, säger Anna Karin Hatt, LRFs VD och koncernchef.

Under 2018 har LRFs finansiella placeringar avkastat 16 (-2,4) procent och 8,4 (9,1) procent per rullande 10 år. Dessa placeringar utgör en viktig grundplåt och del i LRFs finansiering som över tid är större än medlemsintäkterna. Vikande aktiemarknader under 2018 års sista månader vändes under 2019 till en kraftig uppgång vilket resulterat i ett finansiellt resultat som ligger långt över det förväntade.

För ytterligare kommentarer, kontakta LRFs presstjänst, press@lrf.se, 010-184 40 70 eller CFO Erik Pihlo, 010-184 42 52 . 

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Lantbruket berett att ta emot 8 000 permitterade23.3.2020 16:30:00 CETPressmeddelande

Livsmedelskedjan har, undantaget restaurangnäringen, hittills klarat sig bra i coronakrisen. Butikshyllorna fylls ständigt på med nya svenska livsmedel. Nu öppnar Sveriges bönder och det gröna näringslivet armarna för att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer. En första beräkning är att 8 000 personer kan erbjudas arbete. ¬– Många av företagen i primärproduktionen och resten av livsmedelskedjan har just nu både behovet och möjligheterna att ge folk arbete, om vi får rätt beslut tillräckligt snabbt från regeringen, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

Viktigt besked att livsmedelsproduktion klassas som samhällsviktig21.3.2020 13:03:03 CETPressmeddelande

Regeringen klassar svensk livsmedelsproduktion som en samhällsviktiga funktion. LRF är nöjt med beslutet och Sveriges bönder lovar att göra allt för att kunna fortsätta att producera och leverera livsmedel. – Det är bra att regeringen ger oss ett kvitto på att primärproduktionen av livsmedel är en viktig uppgift för att samhället ska fungera, både i normalläget men kanske framförallt under kriser som den vi nu upplever. Nu är det nödvändigt att lantbrukets personal ges förutsättningar att kunna gå till jobbet precis som vanligt, för att vi ska kunna fortsätta leverera mat från gård till bord på ett tryggt sätt, säger Anna Karin Hatt, vd för LRF.

LRF Mjölks Guldmedaljsutdelning skjuts upp13.3.2020 09:02:28 CETPressmeddelande

Den 30 mars planerades 2020 års Guldmedaljer till förtjänta mjölkbönder i Sverige att delas ut av H.M Konung Carl XVI Gustaf. På grund av den rådande coronasituationen kommer denna utdelning att tills vidare skjutas upp. – Att få LRF Mjölks Guldmedalj ska vara ett minne för livet. En så stor högtidsdag ska därför inte präglas av oro kring corona, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum