Umeå kommun

​Starkt resultat för Umeå kommun

Dela

Umeå kommuns resultat 2017 uppgår till 259 miljoner kronor (mnkr). Det är det starkaste resultatet på flera år och en förbättring med 174 mnkr jämfört med föregående år.

– Både kommunen och bolagen har gjort ett starkt 2017, men vi ska också ha med oss att resultatet till stor del beror på intäkter av engångskaraktär, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på sådana intäkter är 80 mnkr genom avslutandet av projektet Entré Syd (Söderslätts handelsområde), 11 mnkr från försäljningen av Scharinska villan och 17 mnkr som gäller försäljning av tomten Mården.

Intäkterna från kraftverksamheten var 120 mnkr (76 mnkr över budget), vilket till stor del förklaras av ett högt försäljningspris.

Investeringar med egna medel

Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning motsvarar cirka 4 procent.

– Med den nivån klarar vi av att finansiera investeringar i bland annat skola och omsorg med egna medel, säger Hans Lindberg.

163 miljoner till resultatutjämning

Kommunen kan för första gången sedan möjligheten infördes 2013 avsätta pengar till en resultatutjämningsreserv, RUR. Det är enkelt uttryckt ett ”sparande i ladorna” för att kunna utjämna i sämre tider. Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunfullmäktige är att avsätta 163 mnkr till RUR, vilket är maximalt utifrån kommunallagens balanskrav.

God utveckling

Trenden är positiv på flera sätt. Till exempel var kostnadsökningen 11,9 procent under perioden 2012–2016, att jämföra med 19,8 procent under perioden 2007–2011. Om den högre takten hade fortsatt, skulle kostnaderna 2016 ha varit 210 mnkr större än faktiskt utfall.

– Verksamheterna har gjort ett bra jobb med att hålla nere kostnaderna, vilket också visar sig i resultatutvecklingen de senaste åren, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Översikt 2014–2017

  2014 2015 2016 2017
Kostnadsökning (%) 5,4 4,1 3,2 2,1
Resultat (mnkr) –76 –42 85 259
Nettoinvesteringar (mnkr) 811 742 777 649
Skuldförändring (mnkr) 240 236 276 –13

Resultat för koncernen

Resultatet för Umeå Kommunföretag AB är 1 125 mnkr (267 mnkr föregående år). Resultatförbättringen beror främst på Bostadens försäljning av fastigheter, som resulterade i en reavinst på 874 mnkr.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Susanne Aidanpää
ekonomidirektör
090-16 11 07
073-094 74 66
susanne.aidanpaa@umea.se

Monica Fryxå
redovisningschef
090-16 11 60
monica.fryxa@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Nyckelord

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum