Tekniska verken i Linköping

Starkt resultat trots milt väder och låg vattenkraftproduktion

Dela

Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster från januari till april 2019, uppgick till 439 miljoner kronor mot 469 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Resultatet påverkas av minskad vattenkraftsproduktion jämfört med föregående år.

Perioden har dessutom varit varmare än såväl föregående år som ett så kallat normalår, vilket medfört lägre fjärrvärmeleveranser under årets första tertial. Marknadspriset på den nordiska elbörsen har dock varit högre än föregående år, vilket medfört att elproduktionen gett bättre avkastning.

Tekniska verken i Linköping AB har under en följd av år delat ut 187 miljoner kronor per år via ett koncernbidrag till ägaren, Linköpings Stadshus AB. Tekniska verkens styrelse har, liksom föregående år, beslutat att understödja ägarens önskemål om ökad utdelning kopplad till återbetalning av det kapitaltillskott ägaren lämnade i samband med byggandet av det nya kraftvärmeverket, Lejonpannan. Den extra utdelningen uppgår till 125 miljoner kronor och likvidregleras, tillsammans med ordinarie utdelning om 187 miljoner kronor, under andra tertialet.

- Det är glädjande att återigen kunna visa upp en stark delårsrapport, som i mångt och mycket beror på verksamhetens bredd och kompetensen som finns inom koncernen. Dessa faktorer skapar bra förutsättningar att agera långsiktigt, konsekvent och trovärdigt gentemot kunder, ägare och andra intressenter. Såväl koncernens finansiella ställning som den finansiella utvecklingen är god, vilket skapar handlingsutrymme för att fortsätta utveckla verksamheten. Vår strategiska satsning på vindkraft, som beslutades under 2018, fortgår enligt plan med såväl uppförande av redan beslutade vindkraftverk som planering för kommande investeringar. Inom bredbandsverksamheten fortsätter satsningen på landsbygdsutbyggnad, och inom bränslebaserad energi pågår en utbyggnad av fjärrkyla samtidigt som vi bygger om pannor för att uppnå en fossilfri produktion. Vi kommer också att investera i att kvalitetssäkra och föryngra elnätet och öka digitaliseringen i koncernen. Med en finansiell styrka, professionella medarbetare, ett tydligt ledarskap och en bransch i förändring finns mycket bra förutsättningar för Tekniska verken-koncernen att inte bara möta en ny, spännande framtid utan också vara med och forma den, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.

Läs hela delårsrapporten här

För mer information kontakta gärna:
Charlotta Sund, vd och koncernchef,  013-30 86 50
charlotta.sund@tekniskaverken.se

Nyckelord

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Svårt att ta hand om återbruksmaterial på Återvinningscentralerna27.3.2020 21:03:30 CETPressmeddelande

Tekniska verken samarbetar med flera hjälporganisationer som kommer och hämtar det som lämnats in till återbrukshallarna. Men utvecklingen med anledning av coronaviruset för med sig att hjälporganisationerna får allt färre kunder, och försäljningen i butikerna har minskat drastiskt. Därför hämtas inte återbrukat material i samma utsträckning som tidigare, och för att det inte ska svämma över i hallarna uppmanas nu kunderna att inte lämna in saker där just nu.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum