SBAB Bank

Starkt rörelseresultat i tredje kvartalet

Dela

Det tredje kvartalet präglades av en hög aktivitet, dels som ett resultat av den starka bostadsmarknaden men framförallt som ett resultat av SBAB:s starka konkurrensposition. Utlåningen för bostadsfinansiering till fastighetsbolag och byggbolag ökade under kvartalet och SBAB fortsätter att växa på bolånemarknaden. Resultatmässigt blev det tredje kvartalet ett starkt kvartal för SBAB med ett rörelseresultat om 636 mnkr.

SBAB:s delårsrapport för januari–september 2020 finns nu tillgänglig på sbab.se/IR.

Tredje kvartalet 2020 (andra kvartalet 2020)

  • Bostadsmarknaden visade god motståndskraft avseende prisutveckling och omsättning, trots fortsatt osäkerhet kring den samhällsekonomiska utvecklingen i kölvattnet av coronapandemin.
  • Fortsatt stark tillväxt för den totala utlåningen som ökade med 2,7 procent till 412,3 mdkr (401,5). 307,2 mdkr (302,5) utgjorde utlåning till privatpersoner och 105,1 mdkr (99,1) utlåning till företag och bostadsrättsföreningar. Den totala inlåningen ökade med 2,0 procent till 133,9 mdkr (131,3).
  • Starkt rörelseresultat och räntenetto. Rörelseresultatet ökade med 2,4 procent till 636 mnkr (621). Räntenettot ökade med 4,2 procent till 945 mnkr (907). Kreditförlusterna uppgick till positivt 4 mnkr (negativt 11).
  • Det genomsnittliga antalet unika besökare per månad på booli.se ökade kraftigt och uppgick under kvartalet till cirka 1 480 000 (1 300 000)
  • För andra året i rad placerade sig SBAB bland Europas bästa arbetsplatser enligt Great Place to Work® (GPTW), med en 14:e plats i kategorin "Stora organisationer".
Finansiell information
         
  2020 2020 2020 2019
  Kv 3 Kv 2 Jan–sep Jan–sep
         
Total utlåning, mdkr 412,3 401,5 412,3 378,2
Total inlåning, mdkr 133,9 131,3 133,9 130,0
Räntenetto, mnkr 945 907 2 737 2 596
Nettoresultat av finansiella transaktioner, mnkr –11 17 –49 32
Kostnader, mnkr –310 –312 –933 –860
Kreditförluster, mnkr 4 –11 –34 –16
Rörelseresultat, mnkr 636 621 1 742 1 768
Avkastning på eget kapital, % 11,5 11,6 10,8 12,1
K/U-tal, % 0,30 0,32 0,31 0,31
K/I-tal, % 32,9 33,1 34,4 32,5
Kärnprimärkapitalrelation, % 12,7 12,7 12,7 12,2

VD-ord från Klas Danielsson:

Bostadsmarknaden har visat en häpnadsväckande styrka under coronapandemin. Under det tredje kvartalet ökade priserna under stigande omsättning på alla sorters bostäder i hela riket, vilket bidrog till att marknaden för finansiering av bostäder var god. Vår starka konkurrensposition medförde att vi tog marknadsandelar i våra tre viktigaste kundsegment – bolån till privatpersoner, bostadsfinansiering till fastighetsbolag samt bostadsfinansiering till bostadsrättsföreningar.

De kraftfulla åtgärder som centralbanker och regeringar genomför för att motverka en lågkonjunktur i spåren av coronapandemin medför en tsunamivåg av likviditet till marknaden. Likviditet som måste ta vägen någonstans och som därmed medför en kraftigt ökad efterfrågan på i princip alla sorters tillgångar, inklusive bostadsfastigheter. Det extremt låga ränteläget medför att kontantsparande eller obligationssparande ofta inte är ett alternativ, utan likviditeten söker sig till andra tillgångar. Vi har en marknad där i princip allt stiger i värde, trots att vi befinner oss mitt i en pandemi med ökad arbetslöshet och negativ ekonomisk utveckling.

Jag har arbetat i finansbranschen i över 30 år och därmed varit med om ett stort antal märkliga marknadssituationer, men aldrig har jag varit med om en marknad som så tydligt som nu fått så mycket stöd från centralbanker och regeringar under så lång tid. Centralbankers och regeringars stödåtgärder har pågått sedan finanskrisen 2008/09 och nu under coronapandemin har de förstärkts och förlängts ytterligare. Finns det någon annan lösning? Nej kanske inte. Världen har skapat ett nytt globaliserat ekonomiskt system som när den skakas i sina grundvalar försöker stabiliseras med hittills oprövade former av penningpolitik och finanspolitik.

Riksbanken har aviserat att det extremt låga ränteläget förväntas bestå i flera år till. Detta tror vi skapar en förväntan hos allmänheten om att boendekostnaderna kommer att vara fortsatt mycket låga i många år till. Riksbankens och regeringens kraftfulla åtgärder för att stödja ekonomin tror vi skapar trygghet och en upplevelse att riskerna är låga. Sammantaget tror vi detta medför att många människor har drabbats av en rädsla för att bli ensamma kvar på perrongen och missa tåget ut på bostadsresan mot ett bättre boende. Konsekvenserna blir en förväntan om stigande bostadspriser, ökad efterfrågan på bostäder, stigande bostadspriser och ökad omsättning.

Hög aktivitet

I vår verksamhet har vi haft en mycket hög aktivitet under det tredje kvartalet och under årets första nio månader som helhet, dels som ett resultat av den starka bostadsmarknaden men framförallt som ett resultat av vår starka konkurrensposition. Jag vill lyfta fram några exempel. Vår utlåning för bostadsfinansiering till fastighetsbolag och byggbolag har under året ökat kraftigt och vi har tagit marknadsandelar tack vare våra mycket goda kundrelationer och starka varumärke. Vi har under coronapandemin lagt ett stort fokus på tillgänglighet och att jobba på långa relationer vilket våra kunder uppskattar speciellt i kristider. Ett annat exempel är att vi fortsätter att ta marknadsandelar på bolånemarknaden tack vare konkurrenskraftiga villkor, vår höga tillgänglighet, service, nöjda kunder och starka varumärke. Ett tredje exempel är att antal besökare till vår bostadssöktjänst booli.se har ökat kraftigt på grund av att vi har Sveriges största utbud av bostäder till salu – många fler än Hemnet.

Resultatmässigt blev det tredje kvartalet ett starkt kvartal för SBAB med ett rörelseresultat om 636 mnkr. Riksbankens expansiva penningpolitik och stödåtgärder skapar en mycket förmånlig finansieringsmarknad för verksamheten som i vissa avseenden nu till och med är bättre än före coronapandemin. Det bidrar till att bolånemarginalerna och lönsamheten upprätthålls på en god nivå samt har möjliggjort för oss att sänka bolåneräntorna. Vi ser en fortsatt hård konkurrens på bolånemarknaden vilket kan komma att medföra ännu lägre bolåneräntor.

De konstaterade kreditförlusterna är fortsatt mycket låga. Vi ser ännu så länge inte heller någon ökning i sena betalningar från våra kunder trots den stigande arbetslösheten. Ett tydligt kvitto på den låga risken i vår utlåning. Möjligheten till amorteringslättnad underlättar naturligtvis för våra kunder men vi tror ändå inte att det är av avgörande betydelse för många.

Boendeekonomi är jättekul!

SBAB är ett syftesdrivet och värderingsdrivet tillväxtföretag. Vi lägger ett stort fokus på att vara ett rakt igenom hållbart företag med hållbarhet som ett affärsmässigt konkurrensmedel. Vi vill skapa ett gott resultat för alla våra intressenter. För att lyckas nå vår vision och våra mål krävs att vi på SBAB är mycket motiverade och engagerade, vilket medför att SBAB måste vara en mycket attraktiv arbetsplats. Under tredje kvartalet blev vi Europas 14:e bästa arbetsplats i kategorin stora organisationer enligt Great Place to Work. Det ser vi som ett kvitto på att vi har kommit en bra bit på väg mot att vara en mycket attraktiv arbetsplats.

Det är verkligen jättekul att det fortsätter att gå så bra för SBAB. Boendeekonomi är helt enkelt jättekul. Jag vill passa på att berätta att det snart är dags för premiär för tredje säsongen av ”Boendeekonomi är jättekul!” – vårt kommunikationskoncept där vi med humor och kunskap vill få alla att förstå att boendeekonomi är jättekul. Första säsongen avslutades med att vi fyllde Globen med 10 000 personer som såg en humorshow om Boendeekonomi. Andra säsongen avslutades med att vi gjorde en musikvideo ”Komma hem – låda låda”, som fick över 6 500 000 visningar på Youtube och Facebook samt över 350 000 spelningar på Spotify. Vad säsong tre ska ha för avslut och crescendo kan jag tyvärr inte avslöja, utan håll utkik efter första avsnittet så får du veta mer. Jättekul, eller hur!

Motivationen och engagemanget på SBAB är det som gör att jag tycker det är jättekul att jobba här. Tusen tack säger jag till alla mina kollegor för det fantastiska arbete som görs.

Ta hand om varandra,

Klas Danielsson

VD SBAB

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Debattartikel: Vad hände egentligen med småhusbyggandet?11.1.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Småhusbyggandet har minskat dramatiskt det senaste decenniet samtidigt som hyres- och bostadsrättproduktionen har ökat kraftigt. Vilka förklaringar finns? Är det en önskvärd utveckling sett till hur hushållen vill bo och vad säger egentligen forskningen? Om detta skriver Robert Boije, chefsekonom SBAB och Fredrik Kopsch, docent i fastighetsekonomi vid Lunds universitet, i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Fallande lägenhetspriser i Stockholm men stigande i Malmö och Göteborg i december6.1.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Priserna på lägenheter föll i december i Storstockholm medan de fortsatte att stiga på småhus. I Storgöteborg och Stormalmö gällde det omvända på lägenheter respektive hus. Mest steg lägenhetspriserna i Stormalmö samtidigt som småhuspriserna föll tillbaka som mest i samma region. Bokslutet för hela 2020 gav markant stigande bostadspriser överlag - trots corona.

SBAB visar att boendeekonomi är jättekul i ny reklamserie27.11.2020 10:00:00 CETPressmeddelande

För tre år sedan lanserade SBAB konceptet ”Boendeekonomi är jättekul” och bjöd in till en fullsatt show i Globen med Sveriges humorelit. Året efter red Björn Gustafsson in på en vit häst i en rapmusikvideo som fick över 6,5 miljoner visningar på nätet. Nu fortsätter arbetet med att visa att boendeekonomi är jättekul i en ny reklamserie. Björn har lovat SBAB världens största digitala inflyttningsfest men har ännu ingenstans att bo. Idag släpps första avsnittet.

Massiv underproduktion av villor runt Sveriges storstäder – allra värst är det i Storstockholm26.11.2020 07:00:00 CETPressmeddelande

Det byggs för få villor i förhållande till efterfrågan i stora delar av Sverige. Värst är läget för villor i flera av Storstockholms kommuner men även i flera kommuner runt Göteborg och Malmö samt i Halmstad råder underskott. Däremot rör sig utvecklingen mot balans i flera av de kommuner och städer som har överskott av nya bostadsrätter, som i Järfälla och Uppsala. I kommuner som Täby, Kungälv, Uddevalla och Vänersborg går dock trenden mot ökande överskott av nya bostadsrätter. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för kvartal 3.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum