Umeå kommun

Stärkt samarbete mellan region och kommun ska ge bättre hälsa, vård och omsorg

Dela

Under hösten 2019 har dialog mellan Region Västerbotten och Umeå Kommun förts i syfte att upprätta tätare samarbete kring framtidens integrerade hälsa, vård och omsorg. Idag undertecknar organisationerna ett innovationspartnerskap för att tillsammans identifiera utmaningar och arbeta mot gemensamma mål – för invånarens bästa.

Regionen och kommunen har ett gemensamt ansvar för att invånarna har tillgång till bästa möjliga hälsa, vård och omsorg, både idag och i framtiden. Inom ett flertal områden sträcker sig invånarens behov över organisationsgränserna och utfallet är i många fall beroende av hur väl samarbetet mellan region och kommun fungerar. Det kan exempelvis gälla att möta behoven hos de multisjuka äldre, samarbeta för stärkt psykisk hälsa bland barn och unga, samt de mer förebyggande insatserna för en frisk befolkning.

– Vi måste flytta fokus från diagnoser och institutioner med avgränsade ansvar och istället fokusera på en integrerad ansats som utgår från invånarens behov, där flera samhällsaktörer tar ett gemensamt ansvar för att lyckas med helheten, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Han får medhåll från Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande och regionråd i Region Västerbotten:

– Innovationspartnerskapet ska stimulera region och kommun till nya sätt att samarbeta, bortom huvudmannagränserna. Det kan handla om nya strukturer och processer som underlättar samarbetet i den dagliga verksamheten men är också ett sätt att stresstesta regelverk, uppdrag och riktlinjer som idag hindrar ett ändamålsenligt utförande. Syftet är att generera bättre hälsa, vård och omsorg för invånaren och ett mer effektivt nyttjande av våra samlade resurser. I slutändan handlar det om samma invånare. Här har vi ett gemensamt ansvar att få det att fungera så bra som möjligt.

Idag, måndag, signeras avtalet av de båda organisationerna. Nästa steg efter signering är att region och kommun gemensamt identifierar utmaningar och prioriterade satsningar, och utifrån gemensamma mål initierar de första innovationspartnerskapen för framtidens integrerade hälsa, vård och omsorg.

För mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum