C.F. Møller Architects

Starkt team vinner anbud för nytt sjukhusområde i Östra Ramlösa i Helsingborg

Dela

C.F. Møller Architects, Carlstedt Arkitekter, Krook & Tjäder Arkitekter och Ramboll Sverige har fått uppdraget att ta fram underlag och utredningar för en detaljplan för Helsingborgs nya sjukhusområde i Östra Ramlösa.

Foto: Google Earth
Foto: Google Earth

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen i Skåne om att starta en detaljplaneprocess rörande placering av ett nytt sjukhus i Helsingborg. Placeringen för det nya sjukhuset är Östra Ramlösa där kommunen även planerar en ny stadsdel. Östra Ramlösa ligger ungefär fem kilometer från Helsingborgs centrum, och här vill man skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar stadsdel med unik karaktär och gröna värden.

– Vi är stolta över att vi vunnit ett sådant prestigefyllt uppdrag och ser fram emot att vara med och genomföra ett projekt som är en del av stadsutvecklingsområdet Östra Ramlösa. Vår målsättning i teamet är att tillsammans med alla intressenter ta fram ett robust konceptprogram för det nya sjukhusområdet, säger Mårten Leringe, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.

Sveriges största pågående sjukhusprojekt

Uppdraget omfattar att ta fram koncept för nytt sjukhus med ett verksamhetsbehov som bedöms uppgå till cirka 200 000 kvadratmeter. Vid ett genomförande skulle detta bli det största pågående sjukhusprojektet i Sverige.

Det är ett modernt, hållbart och framtidssäkrat sjukhusområde som planeras, där målet är god vård och arbetsmiljö, flexibilitet med möjlighet att växa över tid, och ett akutsjukhus väl rustat att möta framtidens krav. Det nya sjukhusområdet kommer innefatta akutsjukhus med psykiatri, högteknologisk vård, vårdavdelningar, mottagningar, laboratoriemedicin, servicefunktioner och teknik, samt administration. Även nödvändig infrastruktur, ovan och under mark, samt park och natur.

– Vi kommer att använda vår omfattande erfarenhet och kompetens för att skapa förutsättningar för byggnader och vårdlokaler som är ändamålsenliga för framtidens vårdbehov, säger Kerstin Eken på Carlstedt Arkitekter som är ansvarig för arkitektuppdraget, och fortsätter,

– Dessutom ska vi säkerställa förutsättningar för en god patient- och arbetsmiljö. Jag ser fram emot ett nära samarbete med såväl Region Skåne som Helsingborgs stad i gestaltningsarbetet.

Enat team med både bredd och spets

Teamet har valts utifrån sina kompetenser och förståelse för det specifika uppdraget, och kombinerar styrkor inom samtliga områden. Teamet består av sjukhusplanerare och konsulter inom teknisk försörjning, infrastruktur, stadsplanering och gestaltning av storskaliga projekt.

– Vårt uppdrag i förstudien är brett och omfattar alla förekommande teknikdiscipliner, som trafik, elkraft, geoteknik och hydrogeologi, energisystem, VVS, hållbarhet, logistik med mera. Vi är stolta över att få ta ett så mångfacetterat ansvar och ser fram emot ett spännande samarbete, säger Josefin Envall, enhetschef på Rambolls sjukhusdivision.

Teamet har arbetat tillsammans tidigare i olika konstellationer och projekt. Bland annat i Århus universitetssjukhus som har skalan av en mindre stad och är ett framgångsrikt samarbete mellan C.F. Møller Architects och Ramboll Sverige. Tillsammans med Krook & Tjäder har C.F. Møller ritat Friends Arena och med Carlstedt arbetar C.F. Møller för närvarande med en omfattande nybyggnad på Danderyds sjukhus.

– Det är en stor ära att vara med och utreda blågröna strategier, stadsbyggnad och arkitektur för framtidens vårdmiljö i Östra Ramlösa. De blågröna strategierna är av stor vikt för framtidens vårdmiljöer dels för att skapa områden som är permeabla, rofyllda och trevliga att vistas i men inte minst för att värna om biologisk mångfald, ekosystem och klimatpositiva lösningar. Att få vara med från början ger oss ett fantastiskt utgångsläge, säger Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder.

Region Skånes projekt som helhet kommer att ta ca 11 – 13 år att genomföra och börjar med en förstudie som kommer ligga till grund för en ny detaljplan. Uppdraget inleds i januari 2022.

Läs mer om projektet här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Google Earth
Foto: Google Earth
Ladda ned bild
Mårten Leringe, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.
Mårten Leringe, partner och arkitekt på C.F. Møller Architects.
Ladda ned bild

Länkar

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum