Umeå kommun

Stärkta bibliotek ska nå fler och nya besökare

Dela

De svenska folkbiblioteken är viktiga. Därför har regeringen gett Kulturrådet i uppdrag att genomföra en treårig satsning för att stärka folkbiblioteken. Tillgänglighet till och utbud av folkbiblioteksverksamhet ska öka i hela landet. Under hösten 2020 har projektet Stärkta bibliotek i Umeå kommit halvvägs. Som en röd tråd löper satsningarna på ökad digital delaktighet, ökad språklig förmåga och ökad kännedom om bibliotekens tjänster.

För 2020 har kommunen beviljats bidrag på 1,9 miljoner kronor till Stärkta bibliotek.

– Vi är väldigt glada att vi kan fortsätta det här arbetet eftersom vi ser ett stort behov av att stärka och vidareutveckla vissa delar inom biblioteksverksamheten. När vi jobbar i projektform får vi dessutom tillfälle att prova och utvärdera nya arbetsmetoder. Att utveckla bibliotekstjänster i samarbete med våra besökare är ett exempel på hur vi arbetar för att ta fram bibliotekstjänster som våra besökare har behov av, säger projektledare Annika Eriksson, bibliotekarie på stadsbiblioteket.

Tre delprojekt inom Stärkta bibliotek

Att arbeta för att öka den digitala delaktigheten hos kommunens medborgare är ett av delprojekten. 

– Vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle och det är viktigt att människor inte hamnar utanför. På biblioteken får vi många frågor kring hur en laddar ner appar på smartphone, om olika myndigheters digitala tjänster och så vidare. Här ser vi att biblioteken fyller en viktig funktion i att bli en plats där man kan få vägledning i den digitala världen, säger projektledare Annika Eriksson.

För att nå nya besökare som vanligtvis inte söker sig till biblioteken och för att öka kännedomen om vad biblioteken kan erbjuda har man inom ett annat delprojekt bland annat startat IT-språkcaféer, matlagning och arbetar med pop-up-verksamhet.

– Biblioteken är idag så mycket mer än en plats att gå till för att låna böcker. På biblioteket är alla välkomna och det utgör en viktig mötesplats för många. Att arbeta med språkcaféer, matlagning, körkortsteorikurser och andra aktiviteter för integration är uppskattade och välbesökta aktiviteter. Språkkunskaper och kunskaper i att använda digitala tjänster är viktigt för att vara delaktig i samhället idag, säger Eva Gouriye, projektledare och bibliotekspedagog på stadsbiblioteket.

Språket som grund

I det tredje delprojektet jobbar vi med att stärka språklig förmåga. Här arbetar vi med att skapa aktiviteter och rum i biblioteken som ska locka fler människor, unga, som gamla, till bibliotek och läsning. 

– Ett bra språk är grunden till så mycket annat. Det ökar möjligheten till delaktighet i samhället och möjligheten att studera vidare. Biblioteken fyller dessutom en viktig demokratisk funktion – de är öppna och tillgängliga för alla och det är alltid gratis. Alla vet inte om det och vi behöver jobba för att fler ska hitta till och använda biblioteken, säger Tove Liliequist, projektledare och bibliotekarie på Umeå stadsbibliotek.

Ett konkret exempel är att man i ett par ungdomssatsningar har jobbat särskilt med att ta vara på de åsikter och behov som deltagarna har uttryckt och sedan kombinerat det med olika språkliga teman i aktiviteterna.

– En del i projektet är också intern fortbildning för bibliotekspersonal kring våra nationella minoriteter och urfolken, samt ett samarbete med Kriminalvården, säger Gunilla Brinck som tillsammans med Åke Samuelsson samordnar verksamheten.

Mer information:

Annika Eriksson
bibliotekarie och projektledare, Ökad digital delaktighet
070-611 27 27
annika.eriksson.2@umea.se 

Tove Liliequist
bibliotekarie och projektledare, Ökad språklig förmåga
090-16 33 60
tove.liliequist@umea.se 

Eva Gouriye
Bibliotekspedagog och projektledare, Ökad kännedom om bibliotekens aktiviteter och utbud.
090-16 33 75
073-552 03 10/ 070-699 25 20
eva.gouriye@umea.se 

Gunilla Brinck
Projektledare och samordnare
070-327 67 77
gunilla.brinck@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum