Järfällahus

Start av Järfällahus omfattande renoveringssatsning

Dela

Idag invigdes officiellt Järfällahus stora och omfattande renoveringsarbete av sina fastigheter i Jakobsberg från 1960-70 talet. Bit för bit ska lägenheterna omsorgsfullt och hållbart renoveras i dialog med hyresgästerna. Totalt handlar det om cirka 2.600 lägenheter med tillhörande arbeten.

Se filmen från invigningen: https://www.youtube.com/watch?v=e3mnmP3Ye-0

Renoveringsarbetet kommer att pågå i Järfällahus fastigheter några år framöver och arbetena kommer att utföras etappvis. Det är fastigheterna i Jakobsberg från 1960-70 som har passerat den tekniska livslängden och som nu är i stort behov av renovering. Även gårdsmiljön behöver uppdateras till dagens hållbarhetsstandard, så när renoveringsarbetet i fastigheterna är klara blir det dags för utemiljön att förändras till det bättre och mer hållbart. Arbetet kommer få positiv påverkan på Jakobsbergs centrala delar och bostadsmiljöer framöver.


 – Järfällahus fastigheter ska genomgå den mest omfattande renoveringen någonsin. Vi vill skapa trygga och trivsamma bostadsområden för våra hyresgäster. Renoveringen omfattar både våra inomhus- och utomhusmiljöer, Björn Lindforss (M) styrelseordförande i Järfällahus.

Renoveringssatsningen omfattar sex olika bostadsområden i Jakobsberg:

  • Sångvägen, 462 lägenheter
  • Söderhöjden, ca 320 lägenheter
  • Engelbrektsområdet, ca 520 lägenheter
  • Tallbohov, ca 800 lägenheter
  • Dackehöjden, ca 120 lägenheter
  • D-området, ca 370 lägenheter

M3 Bygg är byggentreprenören som i strategisk partnering med Järfällahus ska göra den stora hållbara renoveringen. Helhetsuppdraget omfattar inventering, projektering och renovering av lägenheterna med tillhörande arbeten. Att jobba i samverkansformen partnering innebär ett tätt samarbete tidigt i processen, så att de kommande renoveringarna kan genomföras på ett mer rationellt och kostnadseffektivt sätt. Målsättningen är att renovera 300-400 lägenheter per år.

 – Det är en omfattande renovering som skall utföras under en längre tid, där vi fått förutsättningen att vara med och påverka tidigt i processen med vår erfarenhet och kompetens. Vi har ett gemensamt fokus med Järfällahus att möjliggöra betydande hållbarhetsvinster genom både klimatsmart renovering och energieffektiviseringar, säger Johan Lindberg, projekt- och affärsutvecklare på M3 Bygg.

Sedan i våras har förberedelsearbetet pågått med inventeringar och statusbesiktningar av fastigheterna. Dessa ligger nu till grund för fortsatt projekteringsarbete med planering av vad som behöver göras och i vilken ordning utifrån behov.

Först ut att renoveras blir Sångvägens bostadsområde. I projekteringen planeras också för upprustning av det stora garaget vid Sång- och Nibblevägen, som haft problem med trygghet och trivsel. Planerna för garaget inkluderar en rejäl uppfräschning av olika ytor samt ett antal trygghetsåtgärder. Det handlar bland annat om att tvätta och måla om, nya portar, ny och bättre belysning med mera.

Hyresgästerna väljer nivå av renovering

Ett särskilt samrådsavtal har tecknats med Hyresgästföreningen om boinflytande för renoveringen. I nära samarbete med Hyresgästföreningen arrangeras återkommande samrådsmöten, där hyresgästerna bjuds in för att vara med och påverka vad som ska genomföras i renoveringen, utöver grundrenoveringen. Dialogmötena är en naturlig och viktig del av processen. Projektet har därför tillsatt särskilda projektsamordnare som bara jobbar med informationen och att möta hyresgästernas frågor.

 – Vi kommer att ta fram ett grundpaket för renovering. Övrig renovering sker i nivåer efter hyresgästens val. Dialogen med våra hyresgäster blir viktig, så att vi kan möta var och ens behov. Delaktighet och information genom hela projektet skapar trygghet för hyresgästerna, som jag är säker på blir avgörande för att renoveringen ska flyta på bra, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus. 

De första mötena inför renoveringen på Sång- och Nibblevägen genomfördes den 14-15 september. Syftet med mötet var att träffa berörda hyresgäster och berätta om processen kring renoveringarna, samt att bilda samrådsgrupper, som kommer att representera hyresgästerna i området i bl a önskemål om tillval i lägenheterna utöver den grundnivå som måste göras.

Mer information

Jennie Sahlsten, vd Järfällahus,  08-580 836 50, jennie.sahlsten@jarfallahus.se
Johan Lindberg, projekt – och affärsutvecklare, M3 Bygg AB, 08-556 219 14, johan.lindberg@m3bygg.se,

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Järfällahus
Järfällahus
Drabantvägen 2
17750 Järfälla

08 - 580 836 00https://www.jarfallahus.se

Järfällahus AB är Järfällas kommunägda fastighetsbolag. Vi äger och förvaltar 5 750 lägenheter, 4 653 fordonsplatser och 490 kommersiella lokaler i Järfälla kommun - från Barkarby i söder till Stäket i norr. www.jarfallahus.se.

Följ Järfällahus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum