Stockholms stad

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

Dela

Stockholms stad vill ta ett helhetsgrepp om spårområdet kring Centralstationen i Stockholms city. Ett projekt som initierades av fastighetsägaren Jernhusen. Startskottet för planeringen av området inleds i och med det beslut som väntas tas i stadsbyggnadsnämnden idag. I planområdet ingår huvudbyggnaden Centralstation med tillhörande byggnader.

När citybanan öppnar 2017 kommer pendeltågstrafiken att gå på spår under Centralstationen. Det skapar möjligheter att se över spårområdet som idag är en barriär i city.

Det första många besökare upplever av Stockholm är området kring Centralstationen. Det är viktigt att det är tryggt och känns välkomnande för alla besökare och för de som arbetar och passerar här. Området är en nationell och regional bytespunkt och varje år passerar 70 miljoner besökare platsen.

I framtiden är tanken att området blir en levande och integrerad del av staden. Genom att göra en överdäckning och utveckling av spårområdet mellan Vattugatan och Kungsbron kan denna del av city komma att innehålla kontor, handel, bostäder och offentliga platser. På lång sikt vill Stockholms stad utveckla övriga delar av spårområdet i city, säger Christina Norén projektledare på Stockholms stad.

I kommande planprocess är ambitionen att tillsammans med Trafikverket och Jernhusen, fortsätta att utreda hur området ska utvecklas. Jernhusen äger större delen av planområdet och Trafikverket har servitut för spåren.

Flera förändringar sker även i närområdet. Längs Vasagatan planteras träd och cykelvägar anläggs under 2017. Den nya stationen till citybanan öppnar nästa år. I området kring Tegelbacken kommer också mycket att hända. Här vill staden minska biltrafiken och skapa flera platser som kan användas för rekreation och aktiviteter.

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum