Uppsala kommun

Staten bidrar med 900 miljoner kronor till Uppsalapaketet

Dela

Den 29 maj godkände kommunstyrelsen i Uppsala ett avtal med Trafikverket rörande medfinansiering av Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum på 900 miljoner kronor. Därmed får Uppsala kommun och Region Uppsala ekonomiska förutsättningar att starta projektet med spårväg över Ultunalänken.

Finansieringsavtalet med Trafikverket gäller endast om kommunen väljer spårväg som kollektivtrafiklösning. Kommunen kommer att senast 2021 ta det formella beslutet om vilken typ av kapacitetsstark kollektivtrafiklösning som ska väljas för Ultunalänken.

Avtalet är en del i Uppsalapaketet som också innebär en satsning på fyra järnvägsspår mot Stockholm och en hållbar utbyggnad av Uppsala. Ultunalänken är ett av de åtaganden som Uppsala kommun har som i sin tur är förutsättningar för utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mot Stockholm. 

- Det här är viktigt för Uppsala. När vi blir fler Uppsalabor behöver vi hitta smarta lösningar på framtidens transporter. För att binda ihop de södra stadsdelarna och göra Gottsunda till en stadsnod i södra Uppsala krävs en ny kollektivtrafiklösning med hög kapacitet. Det kommer också göra det enklare för många Uppsalabor att resa till centrala Uppsala och Stockholm, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala växer och behöver vara fysiskt och socialt sammanhållet. För detta behövs en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet mellan Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda, och sedan vidare mot Uppsala resecentrum.

- Nu satsar vi på ny kapacitetsstark kollektivtrafiklösning för att öka det hållbara resandet i Uppsala. Det är ett stort steg mot målet om ett fossilfritt Uppsala till 2030 och klimatpositivt 2050, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

Den totala investeringsutgiften för Ultunalänken enligt förslaget, exklusive vagnar/fordon och depå, beräknas kosta 1 972 miljoner kronor. Enlig detta avtal kommer staten genom Trafikverket medfinansiera hälften av den totala kostnaden upp till 1 800 miljoner kronor, dvs maximalt 900 miljoner kronor.

Enligt överenskommelsen med staten ska Ultunalänken vara klar 2029 när den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna invigs. Byggnationen planeras att påbörjas 2024 och kommer att planläggas så att den på minsta möjliga sätt stör trafiken och stadens invånare.

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Var ska Uppsalas avloppsreningsverk ligga i framtiden?18.9.2019 17:35:15 CESTPressmeddelande

Kommunstyrelsen har tillsammans med Uppsala Vatten utrett hur Uppsalas avloppsförsörjning ska klaras på lång sikt. Kungsängsverket, som nu renar avloppsvattnet från staden och några närbelägna tätorter, ska byggas ut för att klara utvecklingen fram till omkring år 2060. Därefter finns tre lokaliseringsalternativ, utöver nuvarande plats: En kortare bit söderut om nuvarande plats, sydost om Bergsbrunna eller väster om E4:an vid Fullerö.

Lena Åberg Frisk slutar på UKK18.9.2019 12:12:41 CESTPressmeddelande

Lena Åberg Frisk har idag meddelat att hon slutar som VD på UKK. - Jag är oerhört stolt över det vi tillsammans åstadkommit på UKK under min tid som vd. Jag tillträdde med ett tydligt uppdrag och mycket av det är nu genomfört. Nu är vi tyvärr i ett läge där styrelsen och jag inte är överens om hur verksamheten ska utvecklas framöver. Då är det bättre att någon annan får ta ansvaret att leda verksamheten vidare, säger Lena Åberg Frisk. Åberg Frisk tillträdde som VD på UKK i augusti 2015. Under hennes tid som VD har bland annat antalet egna arrangemang fördubblats, samarbeten med Kungliga Musikhögskolan inletts och UKK har flyttat fram positionerna i sitt klimat- och miljöarbete. Vidare har bolaget idag en ekonomi i balans och är en av landets främsta platser för kultur och möten. Lena Åberg Frisk tar ut kompledigt från och med idag 18 september och avslutar formellt sin tjänst 31 december 2019. För mer information: Lena Åberg Frisk 072-5674948 Stefan Berg 0724-682683 Pressansvarig Uppsa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum