Fackförbundet ST

Staten hyvlar bort ytterligare drygt 2 miljarder kronor

Dela
Produktivitetsavdraget för 2023 kommer att innebära att ytterligare 2,1 miljarder kronor skärs bort från statens löneutrymme. Det framgår av regeringens vårbudget som presenterades igår. Avdraget är en generell besparing på alla myndigheters förvaltningsanslag, och riskerar att leda till sämre arbetsvillkor för statligt anställda.

 - Sparbetinget försvagar statens förmåga i en tid då vi behöver motsatsen. Detta är allvarligt. Samtidigt som regeringen aviserar små satsningar på marginalen för många myndigheter för att förbättra krisberedskapen, så fortsätter urholkningen av staten. Det sätter stor press på många arbetsplatser inom staten, och gör verkligen inget för att höja kvaliteten på den svenska statsförvaltningen, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

I pris- och löneomräkningen för 2023, som anger hur myndigheternas förvaltningsanslag ska räknas upp för nästa år, ingår ett produktivitetsavdrag på 1,82 procent, vilket omräknat i pengar innebär ca 2,1 miljarder kronor. I rapporten Urholkad stat som ST publicerade 28 mars framgick att produktivitetsavdraget, sedan det infördes i början på 90-talet, inneburit att mer än 60 miljarder kronor redan har hyvlats bort. Nu försvinner alltså ytterligare ett par miljarder, utan att det är klarlagt att staten blir effektivare, samtidigt som kraven höjs på en stärkt krisberedskap och myndigheternas förmåga att hantera snabba förändringar.

 - Vi står också inför en avtalsrörelse i en tid där inflationen riskerar bita sig fast. Eftersom lönerna i staten även framöver måste vara konkurrenskraftiga så riskerar detta stora sparbeting att försvåra kommande förhandlingar. Generella sparbeting på statens löneutrymme är inte vägen framåt, varken för de statligt anställda eller för medborgarna i allmänhet.  säger Britta Lejon.

Nyckelord

Kontakter

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

ST tar strid för säkerheten på pendeltågen2.3.2023 13:57:14 CET | Pressmeddelande

Efter Region Stockholm och Trafikförvaltningens beslut att gå vidare med borttagandet av tågvärdarna på pendeltågen väcker nu Fackförbundet ST tvist mot arbetsgivaren MTR för två fall av hindrande av skyddsombud. Det senaste fallet gäller just den externa utredningen som Trafikförvaltningen gav konsultfirman WSP i uppdrag att göra, och som legat till grund för beslutet om borttagandet av tågvärdarna.

Staten klarar inte uppdraget – viktiga uppgifter hinns inte med20.2.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

De statliga myndigheterna får allt sämre förutsättningar att fullgöra sina uppdrag. Det visar en genomgång som Fackförbundet ST gjort av fyra viktiga sektorer i den statliga förvaltningen. I rapporten ”Otillräcklig stat” konstateras att balansen mellan myndigheternas uppdrag och de förutsättningar de får genom de ekonomiska anslagen, i många fall inte går ihop. Problemen syns inom såväl rättskipningen, som i högskoleutbildningen, och i museisektorn. Dessutom brister den direkta servicen till medborgarna.

Sveriges Lärare ansluter till OFR/S,P,O3.2.2023 09:21:39 CET | Pressmeddelande

Det nybildade fackförbundet Sveriges Lärare har valt att för sina statligt anställda medlemmar ansluta sig till förhandlingsorganisationen Offentliganställdas Förhandlingsråd/Stat, Polis, Officerare (OFR/S,P,O). Efter sammanslagningen av de tidigare lärarfacken har Sveriges Lärare kommit fram till att det är inom OFR som man har möjlighet att maximera det fackliga inflytandet och företrädarskapet för sina medlemmar.

Allt högre arbetsbelastning för statligt anställda14.11.2022 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Arbetsbelastningen har ökat för anställda inom staten. Det visar Fackförbundet STs stora arbetsmiljöundersökning ”Hur mår anställda på statligt uppdrag?”. Högt arbetstempo och för stor arbetsmängd gör att 7 av 10 statligt anställda uppger att de känner sig stressade i jobbet. Brist på inflytande anges ofta som en bidragande orsak till stress. ST anser att staten behöver bli bättre på att resursätta efter behov, både för de anställdas del och för servicen till medborgarna.

Stora åtstramningar väntar för statliga myndigheter8.11.2022 16:45:13 CET | Pressmeddelande

Trots regeringens tidigare utlovade satsningar på många av statens ansvarsområden innebär budgeten för 2023 att stora delar av statsförvaltningen kommer tvingas till åtstramningar. Det menar Fackförbundet ST efter att regeringen presenterat budgetpropositionen för nästa år. Många av Sveriges myndigheter kommer inte få full kompensation för kostnadsökningar, vilket gör att ST bedömer att det finns risk för uppsägningar och nedskärningar i förvaltningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum