Statens Institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse inför tjänstekläder

Dela

Statens institutionsstyrelse (SiS) bedriver ett omfattande arbete för att stärka tryggheten på myndighetens ungdoms- och LVM-hem. Som en del i detta har SiS nu beslutat att alla klientnära medarbetare ska bära tjänstekläder på institutionsområdet. Implementeringen av tjänstekläder kommer efter upphandling att ske stegvis, och vara fullt genomförd 2023.

Illustratör: Linnea Blixt
Illustratör: Linnea Blixt

– Tjänstekläder skapar trygghet och är ett sätt att tydliggöra rollen som statsanställd. Med ökad enhetlighet och tydlighet i vår profession kan vi förbättra arbetsmiljön, stärka tryggheten för våra placerade och på samma gång höja förtroendet för SiS som myndighet, säger Helena Müller vid SiS säkerhetsavdelning.

De tjänstekläder som nu införs ska vara funktionella utifrån SiS uppdrag. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att nycklar, larm och passerkort kan placeras säkert, så att medarbetarna inte riskerar att tappa eller bli fråntagna larm och nycklar vid en incident. Namnskylt är en viktig del av tjänstekläderna och gör det enkelt för ungdomar, klienter och besökare att identifiera medarbetarna genom förnamn och funktion.

Huvudregeln är att tjänstekläder ska bäras i klientnära arbete på institutionsområdet med vissa undantag. Det handlar om medarbetare inom skolorganisationen, som exempelvis rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare, och medarbetare inom hälsa och sjukvård som redan i dag bär skyddskläder. Även medarbetare som hanterar livsmedel samt fastighetsskötare undantas från kravet på tjänstekläder.

Vidpermissioner eller andra utevistelser där behandlingspersonal medföljer utifrån en behandlingsinsats är huvudregeln att resorna genomförs med privata kläder. Detta för att inte röja sekretessen eller skapa obehag för ungdomar eller klienter.

SiS har även fattat beslut om en tillhörande riktlinje för tjänstekläder, samt en myndighetsövergripande policy.

Kontakter

Bilder

Illustratör: Linnea Blixt
Illustratör: Linnea Blixt
Ladda ned bild
Illustratör: Linnea Blixt
Illustratör: Linnea Blixt
Ladda ned bild

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

SiS går upp i stabsläge på grund av platsbristen21.6.2022 10:31:20 CEST | Pressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför upprättas nu en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum