Statens Institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse inrättar visselblåsarfunktion

Dela

Statens institutionsstyrelse (SiS) beslutar att påbörja inrättandet av en visselblåsarfunktion. Funktionen ska vara ett komplement till de rapporteringsvägar som finns inom SiS i dag, och syftar till att i högre grad upptäcka och motverka missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen kommer att utgöra en särskild rapporteringsväg, som ska underlätta för både medarbetare och externa parter att rapportera om missförhållanden eller oegentligheter som är av allmänintresse. Funktionen kommer att bestå av tre organisatoriska delar: en rapporteringskanal, en mottagarfunktion och en utredningsfunktion. Visselblåsarfunktionen kommer vara en oberoende instans som organisatoriskt tillhör generaldirektörens kansli.

– Öppenhet och transparens gagnar både SiS och våra målgrupper. Det är viktigt att visselblåsarfunktionen är en tydlig och säker kanal för att rapportera om missförhållanden och oegentligheter i SiS verksamhet som det finns ett allmänintresse av, säger Helena Müller, projektledare på SiS säkerhetsavdelning.

SiS har redan i dag ett antal rapporteringssystem för missförhållanden eller avvikelser, till exempel Lex Sarah, ISAP, rapportering av personuppgiftsincidenter och IT- och informationssäkerhetsincidenter. Dessa system ska fortsättningsvis användas i de syften de är till för, då de är en del av SiS ledningssystem för att följa upp och vidareutveckla myndigheten utifrån de lagar som styr SiS verksamhet. Visselblåsarfunktionen ska utgöra ett komplement till dessa kanaler.

Exempel på vissel är misstänkta kriminella handlingar, olämpliga ageranden bland medarbetare, misstänkt otillbörligt utnyttjande av tjänsteställning, misstänkta otillbörliga relationer mellan medarbetare och ungdomar eller klienter samt privat användning av myndighetens egendom. Det kan även handla om olika former av avsteg från SiS styrande dokument, brister eller jäv i samband med rekrytering eller brister i arbetsmiljön.

Funktionen ska vara upprättad senast den 17 juli 2022, i enlighet med den nya visselblåsarlagen som träder i kraft den 17 december 2021.

Kontakter

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

SiS går upp i stabsläge på grund av platsbristen21.6.2022 10:31:20 CEST | Pressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför upprättas nu en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum