Försäkringskassan

Statens kostnader för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-19

Dela

Statens kostnader för socialförsäkringen väntas öka under 2020 till följd av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning samt ersättning för höga sjuklönekostnader. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 10 miljarder på grund av utbrottet av covid-19. Samtidigt väntas utgifterna för det statliga tandvårdsstödet sjunka under 2020 – även det en direkt konsekvens av virusutbrottet.

Utgifter som Försäkringskassan administrerar

Statens utgifter för socialförsäkringen har under lång tid ökat i långsam takt, men med anledning av covid-19 och rådande situation bedömer Försäkringskassan att utgifterna för socialförsäkringen kommer öka kraftigt under 2020. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor och under 2020 beräknas utgifterna att öka till 229 miljarder. Därefter förväntas de att återgå till en nivå något över den för 2019 och hamna på 220 miljarder kronor år 2023.

Tillfälliga regeländringar till följd av covid-19

Riksdag och regering har med anledning av utbrottet av covid-19 fattat beslut om tillfälliga regeländringar, som innebär ökade utgifter om 8,8 miljarder kronor för socialförsäkringen. En karensavdragsersättning, som administreras av Försäkringskassan, har införts för perioden mars–maj 2020. Enligt beräkningar från regeringen kommer den innebära utgifter på cirka 1,8 miljarder kronor, vilket belastar sjukpenninganslaget.

Beslutet att tillfälligt ersätta alla arbetsgivare för hela sjuklönekostnaden för april och maj 2020 ökar utgifterna för ersättning för höga sjuklönekostnader med 7 miljarder.

Ökat söktryck

Söktrycket i sjukpenningen har ökat markant. Antalet inkomna ärenden per dag är mer än dubbelt så högt som den prognos som Försäkringskassan gjorde innan utbrottet av covid-19. Utgiften för sjukpenning beräknas öka med drygt 1,5 miljarder under 2020 på grund av Coronapandemin.

Under mars månad inkom drygt 685 000 ansökningar om tillfällig föräldrapenning, vilket är 41 procent fler än motsvarande månad 2019. Detta innebär att utbetalat belopp i april 2020 beräknas bli drygt 1,4 miljarder kronor, vilket är nästan dubbelt så mycket som betalades ut i april 2019. Utgifterna för tillfällig föräldrapenning prognostiseras att bli 8,8 miljarder kronor i år, vilket är knappt 1,5 miljarder kronor högre än utgifterna för 2019.

I samband med utbrottet av covid-19 har antalet ansökningar om smittbärarpenning ökat markant. Utgifterna har också ökat kraftigt, men inte i samma utsträckning som ansökningarna. En bidragande orsak är att majoriteten av de som sökt under pågående pandemi har saknat ett beslut från läkare om avstängning från arbete enligt smittskyddslagen, vilket är ett krav för att kunna beviljas ersättning. Utgifterna för smittbärarpenning beräknas öka från 4 miljoner till 26 miljoner kronor i år.

Färre går till tandläkaren

Utgifterna för statligt tandvårdsstöd förväntas däremot minska tillfälligt under 2020 till följd av utbrottet av covid-19. Sedan mitten av mars har antalet tandvårdsbesök minskat med mellan 45 och 50 procent jämfört med motsvarande period förra året. Utgifterna för det statliga tandvårdsstödet har dock inte minskat lika mycket jämfört med samma period 2019, utan endast med 30 procent. En förklaring till detta kan vara att patienterna med störst behov fortfarande behandlas och att de har högre tandvårdskostnader än övriga patienter.

– Den här utgiftsprognosen är osäkrare än vad den brukar vara och det beror givetvis på det mycket osäkra och allvarliga läge som vi ser i samhället till följd av utbrottet av covid-19. Ingen vet hur länge pandemin kommer hålla i sig eller hur lång tid den påverkar utgiftsutvecklingen framöver, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan.

Anslag som påverkas mest av covid-19

 

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Personlig assistans måltavla för organiserad brottslighet24.9.2020 10:04:50 CESTPressmeddelande

Marknaden för personlig assistans är brottsutsatt. En relativt låg upptäcktsrisk i kombination med möjlighet till stor ekonomisk vinning skapar en attraktiv måltavla för organiserad brottslighet. Brottsupplägg som illegalt arbete, skenanställningar, arbetskraftsexploatering och upplägg med pappersassistenter förekommer. Det är några av slutsatserna som presenteras i en myndighetsgemensam strategisk rapport.

Stressrelaterad psykisk ohälsa: 41 procent högre risk för kvinnor8.9.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större del av sjukskrivningarna i psykiatrisk diagnos, till exempel utmattningssyndrom, vilket ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar. Dessutom drabbas yngre kvinnor oftare än andra, och vissa yrkesgrupper, både bland hög- och lågutbildade, löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa – det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum