Statens medieråd

Statens medieråd – en av få miljödiplomerade myndigheter

Dela

Statens medieråd arbetar miljövänligt – det finns det nu papper på. Myndigheten är bland de första att miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas standard.

”Statens medieråd är en liten myndighet, som lämnar efter sig ett relativt litet ekologiskt fotavtryck, men även små organisationer bör självklart agera miljömedvetet”, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd.

För att uppnå miljömålen enligt Svensk Miljöbas standard källsorterar myndigheten kopieringspapper, kartong, glas och hårdplast, följer särskilda rutiner för att minimera strömförbrukningen och använder sig av miljömärkta städprodukter. Alla medarbetare har också genomgått en särskild miljöutbildning.

”Vi vill nu sprida våra kunskaper och erfarenheter till andra engagerade myndigheter som också vill påverka vår gemensamma miljö på ett positivt sätt”, säger Ewa Thorslund.

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) tillgodoser mindre verksamheters behov av att kunna uppvisa ett dokumenterat och väl fungerande miljöarbete inför beställare och andra intressenter.

Här kan en beskrivning över Svensk miljöbas krav laddas ner (pdf): 

http://svenskmiljobas.se/Filer/stadgar-och-kravdokument/SMB_Kravstandard_2013-11-22_Antagen.pdf

Nyckelord

Kontakter

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

”En bild säger mer än tusen ord”- Statens medieråd ger unga verktyg att avslöja könsnormer i bildspråket12.12.2017 06:00Pressmeddelande

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.

Smarta mobiler behåller sin statusroll1.12.2017 11:03Pressmeddelande

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. I Statens medieråds rapport Ungar & medier: demografi från 2015 visade resultaten att tillgång till medieteknik i hemmet hade en tydlig koppling till familjens inkomst. Detta bekräftas nu även i 2017 års undersökning. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum