Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Statens roll när leverantörskedjorna brister

Dela

Under Almedalsveckan bjuder Tillväxtanalys in Sveriges främsta experter för att diskutera Sveriges beredskap för att hantera de klimatrelaterade riskerna och hur rollfördelningen mellan staten och näringslivet ser ut.

Henrik Hermansson, analytiker, Tillväxtanalys
Henrik Hermansson, analytiker, Tillväxtanalys

Extremväder drabbar varje år fler än hundra miljoner människor och orsakar cirka en biljon (tusen miljarder) kronor i relaterade skador. Trots att de värsta katastroferna sker långt från Sverige riskerar näringslivet att drabbas hårt när leverantörskedjorna brister.

– De risker som klimatförändringarna medför är så pass betydande och svåröverskådliga att de kan anses vara systemhotande. Enskilda företag kan inte förväntas ha den överblick eller längre tidsperspektiv som krävs för att hantera effekterna, säger Henrik Hermansson, analytiker på Tillväxtanalys.

I rapporten ”Klimatanpassning i näringslivets leverantörskedjor – vad är statens roll?” rekommenderar Tillväxtanalys att:

  • Riksbanken får i uppdrag att stresstesta ekonomin med avseende på klimatrelaterade fysiska risker för att identifiera särskilt systemhotande risker
  • Tillväxtverket får i uppdrag att utforma ett förslag till ett riktat stöd till mindre företag med utländska leverantörer som vill kartlägga sina hållbarhetsrisker
  • Regeringen överväger delfinansiering av branschsamarbeten med fokus på klimatanpassning och klimatrelaterade fysiska risker
  • Sverige verkar för att tillhandahålla data kring fysiska klimatrelaterade risker även utanför EU:s gränser genom det europeiska verktyget Climate-ADAPT
  • Sverige verkar för skärpta rapporteringskrav i EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering
  • Sverige verkar för att europeisk aktsamhetslagstiftning tillåter samarbete och delat ansvar liksom tekniska system såsom digitala leverantörsnätverk som möjliggör för företag att dela information och ansvar.

Tillväxtanalys släpper rapporten i samband med Almedalsseminariet den 5 juli kl. 10:00 - 11:00.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Henrik Hermansson, analytiker, Tillväxtanalys
Henrik Hermansson, analytiker, Tillväxtanalys
Ladda ned bild

Länkar

Om

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund

010-447 44 00https://www.tillvaxtanalys.se/

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, är en myndighet under Näringsdepartementet. Vårt uppdrag är att analysera och utvärdera svensk tillväxt- och näringspolitik. Genom vår kunskap bidrar vi till att effektivisera, ompröva och utveckla tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Myndigheten som leds av generaldirektör Sverker Härd har sitt huvudkontor i Östersund. Vi har även ett kontor i Stockholm.

Följ Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum