Järfälla Kommun

Statens servicecenter till Jakobsberg i Järfälla

Dela

Statens servicecenter etablerar nytt kontor i Jakobsberg i Järfälla. Myndigheten erbjuder via sina servicekontor vägledning och service till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Etableringen innebär en möjlighet till sammanhållen service från myndigheter och kommun.

I en utökad satsning etablerar Statens Servicecenter tre nya servicekontor i Stockholmsområdet. En av platserna är centrala Jakobsberg i direkt anslutning till Sångvägen och Söderhöjden/Tallbohov. Syftet är att komma närmare kommuninvånarna och att därmed kunna ge vägledning och service på plats för den som önskar. Kommunens bedömning är att etableringen även innebär en tillströmning av besökare till Jakobsbergs centrum vilket är positivt för det lokala näringslivet. Den innebär också fler arbetsplatser.

– Jag är väldigt glad över att Statens servicecenter etablerar nytt kontor i Jakobsberg. Dels kommer man närmare Järfällaborna med en förbättrad och sammanhållen service, dels bidrar det till ett ökat flöde av människor i Jakobsberg. Vi vet att när fler aktörer samverkar så ökar tryggheten, men det bidrar också till fler besökare i centrala Jakobsberg, vilket skapar förbättrade förutsättningar för näringslivet, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Möjlighet till samlad service

För Järfällas del innebär etableringen en god möjlighet att kunna erbjuda en sammanhållen service till kommuninvånarna. Många besökare såväl hos kommunen som hos Statens servicecenter har svårt att navigera mellan kommunens och statens ansvarsområden. Genom en samordning av verksamheterna ökar möjligheten att ge service nära hemmet för dem som har störst behov av stöd.

– Det här är en positiv nyhet för Järfälla och ett steg i rätt riktning i arbetet för ökad inkludering. Att lokalisera ett servicecenter i Jakobsberg innebär ur ett medborgarperspektiv ökad tillgänglighet till både statlig och kommunal service, detta gäller i synnerhet boende i närområdet. För kommunen innebär det även en möjlighet och ett stöd i arbetet med integration, säger Aphram Melki (C), kommunalråd med ansvar för integration och arbetsmarknad samt ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet. 

Bakgrund

I december 2020 lämnade utredningen En utvecklad organisation för lokal statlig service slutredovisning (DS 2020:19) med förslag på inrättande av 28-29 ytterligare servicekontor i storstadsområden, kommuner i glesbygd och landsbygd samt i utsatta områden. I budgetpropositionen för 2021 anger regeringen att utbyggnaden av servicekontor kommer att fortsätta.

Regeringen beslutade den 27 maj 2021 om uppdrag till Statens servicecenter att öppna minst 28 nya servicekontor, bland annat i eller i direkt anslutning till socialt utsatta områden i storstadsområdena. I de fall det bedöms vara lämpligt och genomförbart ska man även eftersträva samlokalisering med kommunala servicefunktioner eller andra statliga myndigheter för att möjliggöra en mer samlad service för enskilda personer och företag.

Nyckelord

Kontakter

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd.

Presskontakt, 070-002 49 59.

Tel:070-002 49 59

Bilder

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Innovation i fokus när RE Equity vinner markanvisning i expansiva Barkarby7.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Järfälla kommun markanvisar ett stadskvarter om 15 000 kvadratmeter till RE Equity i ett strategiskt och intressant läge vid E18, mitt emot den nya framväxande noden för kollektivtrafik i Barkarby. Här ska RE Equity utveckla klimatsmarta kontor, bostäder och kommersiella lokaler som tillsammans erbjuder innovativa företag, entreprenörer och talanger en kreativ plats att utvecklas, leva och bo.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum