Fastighetsägarna

Statens uppgift att stötta företag i kris

Dela

Regeringen har meddelat att ett nytt hyresstöd till småföretagare ska införas för första kvartalet 2021. Stödet har samma konstruktion som hyresstödet som fanns under 2020, där fastighetsägaren och staten förutsätts dela på kostnaden för sänkta hyror till lokalhyresgäster. Stödets konstruktion innebär att staten övervältrar ansvar på enskilda fastighetsägare att både avgöra vilka företag som skall få stöd och bekosta stödet.

Det är statens uppgift att stötta livskraftiga företag att ta sig igenom pandemin genom att ge direktstöd till företag med behov. Det statliga omställningsstödet måste nå fram till livskraftiga företag, så att de ska kunna ta sig igenom denna akuta kris.

– Hyresstöd har getts förut och fick då kritik för att vara ett dåligt fungerande system. Fastighetsägarna anser att staten ska ge ett direktstöd till de företag som är drabbad av pandemins effekter och i behov av stöd. Omställningsstöd är rätt utformat en bra modell som är till för att täcka hyreskostnader, men det måste betalas ut snabbare, förstärkas och förlängas för att företag ska kunna använda stödet och överleva, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Fastighetsbranschen har under hela pandemin stöttat sina lokalhyresgäster på olika sätt genom att ge anstånd med hyresinbetalning, gå över till månadsinbetalningar istället för kvartalsinbetalning och ge hyresrabatt. Enbart inom ramen för det förra hyresstödet har fastighetsbranschen gett 1,7 miljarder kronor i rabatter, därutöver har ytterligare rabatter getts och andra åtgärder genomförts av många fastighetsägare för att stötta sina kunders affär.

– Det går inte att lägga ansvaret för att stötta näringslivet på en privat aktör. Fastighetsbranschen är en bransch som domineras av småföretag, som under pandemin gett ett stort ekonomiskt stöd till sina lokalhyresgäster. Regeringen måste förstå att det finns gränser för vad fastighetsbranschen klarar av. Därför behöver regeringen se till att direktstöd betalas ut och samverka med fastighetsbranschen för att främja en positiv återstart efter pandemin, säger Anders Holmestig.

Regeringen har kritiserats för att omställningsstödet inte kan sökas av alla företag med behov, till exempel nystartade verksamheter.

– Vi vet att det finns småföretag som av olika anledningar inte kan ta del av omställningsstöd eller andra statliga direktstöd. Eventuella hyresrabatter enligt regeringens förslag måste bygga på den enskilda fastighetsägarens och lokalhyresgästens förutsättningar i det enskilda fallet, avslutar Anders Holmestig.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fel att återinföra ett misslyckat hyresrabattstöd25.2.2021 15:41:53 CETPressmeddelande

Det statliga hyresrabattstödet som riksdagen idag beslutat att återinföra kommer inte heller denna gång att uppnå sitt syfte. Resurserna bör istället användas till att förlänga omställningsstödet så att det sträcker sig fram till juni 2021. Hyresrabattstödet är ett administrativt krångligt och långsamt system som fanns under andra kvartalet 2020 men som avvecklades då det inte fungerade särskilt väl.

Nedstängningsstöd måste komma på plats nu17.2.2021 13:44:27 CETPressmeddelande

De möjligheter till nedstängning av butiker, gym, frisörer och annan service som regeringen nu förbereder behöver följas av omedelbart besked om rätt till ersättning till de som drabbas. Den tillfälliga pandemilagen som ger regeringen möjligheter att stänga verksamheter har funnits på plats sedan början av januari men fortfarande saknas besked om hur verksamheter ska ersättas. Nu behöver förordningen om nedstängningsstöd komma på plats omgående.

Återinfört hyresstöd kommer inte nå de med störst behov12.2.2021 11:35:09 CETPressmeddelande

Det är mycket olyckligt att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om att återinföra ett dåligt fungerande system med hyresstöd för första kvartalet 2021. De stora bristerna i stödets utformning riskerar att företag i behov av stöd inte omfattas. Satsa istället resurserna på omställningsstödet så att det kan förlängas och betalas ut snabbare till företag i behov av stöd.

Fastighetsägare vill hyra ut lokal till vaccination mot covid-19 – stoppas av momsregler och tillgänglighetskrav5.2.2021 14:40:09 CETPressmeddelande

Svenska folket planeras att massvaccineras mot covid-19 under första halvan av 2021. Sjukvårdens behov av lokaler är därför stort. Många hyresvärdar runt om i Sverige vill hjälpa till genom att upplåta lokaler för vaccinering. Ett krångligt regelverk riskerar dock att sätta käppar i hjulet. På grund av nuvarande momsregler kan de som hyr ut sina lokaler drabbas av ett ekonomiskt bakslag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum