Försäkringskassan

Statens utgifter för socialförsäkringen beräknas minska 2021

Dela

Under 2020, ett år som starkt präglades av pandemin, blev Försäkringskassans utgifter 239 miljarder kronor – en kraftig ökning från året innan. Enligt Försäkringskassans senaste prognos beräknas dock utgifterna att minska till 227 miljarder under 2021. En stor del av minskningen beror på att utbrottet av covid-19 inte förväntas ha en lika stor höjande effekt som 2020.

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde 
(Miljarder kronor)
Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde (Miljarder kronor)

– Jämfört med 2020 beräknar vi att utgifterna för 2021 kommer att vara lägre, men fortfarande högre än åren innan pandemiutbrottet. Områden som minskar mest är sjukpenning, ersättning för höga sjuklönekostnader, sjukersättning och tillfällig föräldrapenning. Utgifterna för omvårdnadsbidrag beräknas däremot öka markant under året, säger Renée Blomberg, prognoschef på Försäkringskassan.

Utveckling inom några områden:

  • Sjukpenning: Utgifterna för sjukpenning ökade med 4 miljarder kronor under 2020 jämfört med 2019, en ökning som helt kan förklaras av regeländringar och ökad sjukfrånvaro under coronapandemin. Utgifterna beräknas minska med omkring 2 miljarder under 2021 på grund av att pandemin bedöms klinga av. Generellt har den ”andra vågen” av virusutbrottet medfört en lägre påverkan på sjukfrånvaron än den första vågen, vilket ytterligare bidrar till att pandemins påverkan på utgifterna blir mer begränsad under 2021 än 2020.
  • Ersättning för höga sjuklönekostnader (till arbetsgivare): Beräknas vara mindre under 2021 eftersom de tillfälliga regeländringarna upphör i februari. Den aviserade förlängningen till april är inte beaktad i denna prognos. Vid beslut om förlängning till april blir utgifterna ändå lägre än under 2020.
  • Sjukersättning (tidigare benämnt förtidspension): Minskar under 2021 eftersom att antalet som lämnar när de fyller 65 år beräknas bli fler än det totala antalet som beviljas förmånen.
  • Tillfällig föräldrapenning (vabb): Minskar under 2021 då påverkan av pandemin förväntas vara mindre.
  • Omvårdnadsbidrag (till föräldrar till barn med funktionsnedsättning): Övergången mellan det gamla vårdbidraget och omvårdnadsbidraget beräknas nu ske i snabbare takt än tidigare. Det innebär att utgifterna för omvårdnadsbidrag ökar markant.
  • Assistansersättning: Ökar svagt på grund av att ersättningen per timme höjs kraftigt i år. Antal timmar per mottagare beräknas vara något högre och antal mottagare något färre.

Efter 2021 förväntas utgifterna för socialförsäkringen återgå till en nivå något över den för 2019, på 218 miljarder kronor, för att sedan öka till 226 miljarder år 2024.

Prognosen återfinns här.

Bilder

Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde 
(Miljarder kronor)
Utgifter inom Försäkringskassans ansvarsområde (Miljarder kronor)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av sekretesslagstiftningen28.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Försäkringskassan föreslår att reglerna som styr sekretessen mellan myndigheter ses över. Det är innebörden i en skrivelse som nyligen lämnats till regeringen. Idag begränsar sekretess myndighetens arbete med att förhindra brottslighet inom socialförsäkringen. Om det blev lättare för Försäkringskassan att till exempel få information från Skatteverket skulle fler felaktiga utbetalningar kunna förhindras.

[Red-info] Försäkringskassans statistik nu tillgänglig för eget sök23.2.2021 09:00:00 CET | Nyheter

Från och med nu har Försäkringskassans statistik om socialförsäkringen ett nytt gränssnitt. Det innebär att användare själva kan ta fram statistik direkt ur Försäkringskassan statistikdatabas och filtrera resultatet utifrån olika variabler. Resultatet presenteras sedan antingen som ett diagram (graf eller staplar) eller som tabell och resultatet kan också exporters som Excel-fil. Ofta presenteras statistiken tillsammans med en kommentar, detta för att den ska sättas i ett sammanhang och bli enklare att förstå. Statistikportalen nås via www.fk.se/statistik. Samtidigt införs en ny funktion där man kan filtrera bland Försäkringskassan publikationer, till exempel analyser, prognoser, svar på regeringsuppdrag och andra rapporter, för att enklare hitta relevant material. Detta nås genom https://www.fk.se/statistik/publikationer#/ För att få hjälp eller ställa frågor kring statistik och publikationer som rör socialförsäkringen eller Försäkringskassan kommer den bevakade brevlådan statistikenh

Högst sjukfrånvaro bland de med kort utbildning och utrikes födda som vistats länge i Sverige17.2.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Att sätta sjukfrånvaron i relation till den del av populationen som faktiskt arbetar – och inte till hela befolkningen i arbetsför ålder – ger en mer rättvisande bild av sjukfrånvaron i Sverige. En ny analys från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaron är klart högre än vad som vanligtvis rapporteras bland de som är yngst och äldst i arbetslivet, hos de som saknar gymnasieutbildning och hos utrikes födda.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum