Energimyndigheten

Statligt stöd kan göra Sverige ledande inom bio-CCS

Dela

Energimyndigheten lämnar idag förslag på hur ett statligt stödsystem för bio-CCS kan utformas.

Enligt klimatpolitiska mål ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll till 2045 och därefter vara negativa. Infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS) är ett komplement till att minska utsläppen och en viktig pusselbit för att nå målet om negativa utsläpp. Sverige är det första landet i världen som utreder ett statligt stödsystem för bio-CCS. Om stödet införs kan vi bli en ledande nation på området.

– Tekniken finns, men är inte lönsam ännu. Därför är den inte införd i stor skala. Ett statligt stödsystem skulle göra det möjligt för industrin att gå vidare och utveckla affärsmodeller för bio-CCS, säger Lena Callermo, avdelningschef på Energimyndigheten.

Potentialen för bio-CCS är hög i Sverige

Energimyndigheten konstaterar att mängden koldioxid som kan avskiljas från pappers- och massaindustrier samt el- och värmeproduktion inom några år är nästan 6 miljoner ton. Detta betyder att potentialen är ungefär tre gånger så stor som de 2 miljoner ton avskild koldioxid till år 2030 som föreslogs som mål i den Klimatpolitiska vägvalsutredningen.

Lägst kostnad vinner anbudet

Energimyndigheten föreslår ett system med omvända auktioner, som i korthet innebär att aktörerna lämnar bud på hur mycket koldioxid de kan avskilja och lagra och till vilken kostnad. Den aktör som kan leverera bio-CCS till lägst kostnad vinner anbudet och får stödet. Enligt utredningen landar kostnaderna på cirka 1 100–2 000 kr per ton koldioxid. Stödet föreslås omfatta 100 procent av kostnaderna för avskiljning, transport och lagring under hela bindningstiden på 15 år.

Vad händer nu?

Det är regeringen som beslutar om införandet av stödsystem och utser en auktionsförrättare som får uppdraget att genomföra auktionerna.

Energimyndigheten utgår i förslaget från att auktionsförrättaren utlyser den första auktionen i slutet av 2022 och att tilldelning av bud sker 2023. Från tilldelning till avskiljning av biogen koldioxid har aktörerna bedömt att det tar cirka tre år. Det innebär att en första inlagring kan ske tidigast år 2026.

Bakgrund

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att vara ett nationellt centrum för CCS, med ansvar för att planera och driva samordning och främjande av CCS i dialog med industrier, branscher, andra myndigheter och Regeringskansliet. Energimyndigheten fick i samband med detta även uppdraget att utreda hur ett stödsystem för bio-CCS kan utformas.

Förslaget som lämnas till regeringen idag har tagits fram i dialog med berörda aktörer, myndigheter och branschföreningarna Energiföretagen och Skogsindustrierna. Utredningen innehåller förslag på typ av system samt tidplan, stödnivå, kontraktslängd och ansvarsfrågor för stödsystemet.

Nyckelord

Kontakter

Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten, telefon 016-542 06 38
Svante Söderholm, senior rådgivare på Energimyndigheten, telefon 016-544 21 22

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum