Umeå kommun

Statsbidrag och lägre ökning av antal barn och elever leder till tillfälligt överskott

Dela

För- och grundskolenämnden redovisar ett överskott på drygt 67 miljoner kronor till och med augusti jämfört med budget. Överskottet är en tillfällig avvikelse som främst beror på ökade statsbidrag kopplat till pandemin och nedjusterad befolkningsprognos för innevarande år.

Under årets första månader var sjukfrånvaron hög bland personal och det genomfördes tillfälliga förstärkningar (omdisponering) av personal från andra verksamheter inom kommunen för att klara av bemanningen och hålla verksamheten i gång. Under året har förvaltningens arbete också präglats av det säkerhetspolitiska läget och framför allt förbereda mottagande av flyktingar från Ukraina. Hittills är det få flyktingar som kommit till Umeå men Migrationsverkets bedömning ligger kvar på att 440 massflyktingar ska komma innan utgången av 2022.

Statsbidraget för att ersätta sjuklönekostnaderna under pandemin uppgår till totalt 16,5 miljoner kronor fram till augusti i år och bidrar till nämndens överskott. Kommunen har under samma period fått ytterligare tillskott av statsbidraget Skolmiljarden på 5,9 miljoner kronor (inklusive ersättning till fristående enheter). Pengarna har använts till förstärkningar i verksamheten för att mildra elevers kunskapstapp med anledning av pandemin. Statsbidraget likvärdig skola möjliggör behovet av fortsatta insatser på huvudmannanivå liksom på skol- och klassrumsnivå, till exempel förstärkningar inom elevhälsan och studie- och yrkesvägledning.

Studieresultaten i grundskolan vårterminen 2022 visar att eleverna har något lägre resultat än föregående år. Detta gäller både årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9. De försämrade studieresultaten bedöms framför allt bero på ökad frånvaro som är en konsekvens av pandemin. Det finns ett tydligt samband mellan varje missad dag i skolan och lägre skolresultat.

Vårdnadshavare nöjda med sitt barns förskola eller pedagogisk omsorg

Under våren 2022 har förskoleenkäten genomförts för att mäta hur nöjda föräldrarna är med verksamheten för deras eget barn.Föräldrar får besvara frågor om deras eget barns trygghet och trivsel, om hur omsorg och lärande fungerar för deras barn och om hur nöjda föräldrarna är med samarbetet med verksamheten. Årets enkät visar fortsatt mycket höga resultat inom såväl förskola som pedagogisk omsorg. 98,5 procent av föräldrar med barn i kommunal förskola och 100 procent i pedagogisk omsorg upplever att deras barn är trygga och trivs i verksamheten.Resultaten varierar mellan enheter men på kommunnivå är föräldrarna minst nöjda med den dagliga informationen om hur ens eget barn har haft det under dagen, den information som lämnas vid lämning och hämtning.

Bedömningen är att nämndens ekonomiska resultat påverkats positivt med 13,9 miljoner kronor till följd av pandemin år 2022. Prognosen på helåret är en positiv avvikelse på 42 miljoner kronor. Den främsta orsaken är att nämndens budget för antal barn och elever följer befolkningsprognos men i verkligheten är ökningen lägre för 2022. Befolkningsprognosen har reviderats och en förskjutning av ökningen av antalet barn och elever har gjorts till kommande år.

Medier kan kontakta ordföranden efter sammanträdets slut, cirka 15.30.


Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Stämningsfullt med Umeås julbelysning29.11.2022 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Med första advent bakom oss och december framför oss växlar Umeå över från Höstljus till julbelysning. De främsta ljusbärarna – de ståtliga julgranarna på torgen – är exempelvis smyckade och tända. – Umeå behöver sitt ljus. Det bidrar till ökad trivsel, att folk går ut och möts och gör att vi bildligt och bokstavligt får ljuspunkter i tillvaron, säger Karin Isaksson, teknisk direktör på Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum