Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Statsbidraget till civilsamhället: Tiotusentals matkassar, stödsamtal, sovplatser, läkarvård och hjälp att studera  

Dela
Foto: Emil Wesolowski
Foto: Emil Wesolowski

Tiotusentals matkassar, ännu fler måltider och matlådor. Sovplats för natten, en värmande jacka, hjälp att kunna studera på distans och tröst för sjuka och ensamma.

Det är några exempel på hur samhällets mest utsatta fick hjälp tack vare det statsbidrag som 2020 betalades ut till ideella organisationer och trossamfund.

Myndigheten bedömer att bidraget hade stor, ibland avgörande, betydelse för organisationernas verksamhet under coronapandemins första år, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

I juni 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att fördela 48 miljoner kronor till civilsamhället med anledning av covid-19. Bidraget skulle gå till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer, till exempel hemlösa, papperslösa och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. 

Av de 17 organisationer som beviljades bidrag var fem trossamfund, samverkansorgan eller församlingar och resterande tolv var ideella organisationer. I en ny rapport från MUCF beskrivs hur pengarna användes.

- Rapporten visar tydligt vilken nytta bidraget gjorde för att hjälpa och stödja enskilda individer i socialt särskilt utsatta situationer. Den visar också att civilsamhället generellt drabbats hårt av pandemin och hur viktigt det är att ge dess organisationer bra förutsättningar att ställa upp för människor både i vardag och i kristider, säger Lena Nyberg.

Flera av organisationerna som fick del av statsbidraget beskriver hur de behövt växla upp sitt arbete på grund av pandemin. Dels för att andra organisationer stängde ner eller begränsade sin verksamhet, dels för att fler människor behövt hjälp.

Ökade kostnader för mathjälp

För Sveriges Stadsmissioner ökade antalet besökare i deras öppna verksamheter med 20 procent under 2020. Flera organisationer beskriver hur de fick akut brist på personal då deras ordinarie volontärer, ofta i 70-års åldern eller äldre, tillhörde riskgruppen för att smittas. Vissa organisationer fick anställa extra personal när deras egen personal insjuknade i Covid-19.

46 procent av det utbetalade statsbidraget gick till ökade kostnader för organisationerna verksamhet, framförallt för matlådor till hemlösa eller andra behövande, soppkök, matkuponger samt köksutrustning för att kunna laga större mängder mat.

  • Svenska Röda Korset uppger att de använt bidraget för att dela ut totalt 3 770 matkassar samt servera 28 500 måltider under 2020.
  • Sveriges Stadsmissioner uppger att dekunde dela ut 1 200 matkassar per vecka och servera 2 500 måltider dagligen, att cirka 13 000 personer fått mathjälp dagligen under 2020.
  • Organisationen Förenade Islamiska Föreningar uppger att de delat ut cirka 254 matlådor i veckan i Stockholms, Västra Götalands och Skånes län under 2020.

De flesta organisationer har använt statsbidraget för att köpa skyddsutrustning såsom visir, engångshandskar, munskydd, och handsprit. Några har köpt in evenemangstält för att kunna fortsätta att bedriva ordinarie verksamhet utomhus.

Hjälp på distans

En del organisationer använde bidraget för att hjälpa elever att bedriva undervisning på distans, till exempel Equmeniakyrkan som köpte in enklare datorer och lät eleverna låna lokaler med internetuppkoppling i kyrkan för att de skulle kunna fullfölja sina studier. Några organisationer uppger att de hjälpt familjer som hamnat i en akut ekonomisk kris till följd av pandemin.

Flera organisationer har digitaliserat delar av verksamheten under pandemin och därför behövt köpa in utrustning, programlicenser och webbplatser för att kunna ge juridisk rådgivning och stödsamtal digitalt.

  • Frälsningsarméns Vårsol stödboende, berättar att minst 26 procent av de inskrivna under 2020, behövt stödsamtal på grund av pandemin. Även Svenska kyrkan vittnar om att behovet av olika typer av samtal och psykosocialt stöd varit stort.
  • Equmeniakyrkan har under 2020 haft fler samtal med ensamma och oroliga personer, exempelvis äldre, asylsökande och familjer i ekonomiska svårigheter.
  • Organisationen Läkare i Världen kunde tack vare statsbidraget ha öppet mer än normalt under 2020. De uppger att de hjälpt över 1 400 personer i direkta åtgärder och hänvisat minst 20 personer med misstänkt Covid och allvarliga symptom så att de fått säker vård samt gett råd och stöd till hundratals andra.

En av bidragets uttalade målgrupper var personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Många av organisationerna, till exempel Räddningsmissionen, har informerat på flera olika språk om rådande rekommendationer kring Covid-19, om hur viruset sprids och hur man skyddar sig.

Rapporten är del två i myndighetens återrapportering till regeringen. Den 22 december 2020 lämnades en delrapport med information om ansökningsprocessen och om samarbetet med Myndigheten för stöd till trossamfund och Socialstyrelsen. Den innehöll också filmer och artiklar om fem av organisationernas arbete under pandemin.

Läs rapporten: Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2020

Läs mer om statsbidraget för att hjälpa människor i särskilt utsatta situationer under pandemin på mucf.se

Se filmerna om hur 2020 års statsbidrag användes av fem organisationer

Pressmeddelande: 17 organisationer får dela på bidrag tillcivilsamhället: ”Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin” (MUCF)

Pressmeddelande: Nu stärks civilsamhällets insatser för samhällets mest utsatta med 100 miljoner kronor (Regeringen)

Nyckelord

Bilder

Foto: Emil Wesolowski
Foto: Emil Wesolowski
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF Foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny rapport om näthat: Unga tjejer mer oroliga än vad killar är21.10.2021 10:05:46 CEST | Pressmeddelande

Nyligen kom en rapport om svenskar utsatthet för näthat och hur det exempelvis påverkar människors samhällsengagemang. Nu presenterar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en rapport om ungas upplevelser av näthat. - Unga utsätts för näthat i lika stor utsträckning som äldre i befolkningen och båda grupperna upplever att samtalsklimatet på nätet är för hårt. Däremot ser unga inte näthat som ett lika stort hot mot demokratin som vad äldre gör, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. MUCF:s rapport bygger på den enkätundersökning som även ligger till grund för rapporten ”Näthat i Sverige 2021” och som gjordes av Insight Intelligence tillsammans med MUCF, TietoEVRY, Trygg-Hansa och Göteborgs Stad. 1 000 svenskar mellan 16 och 70 år över hela Sverige intervjuades under juni och juli genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Resultaten visar att relativt få svenskar, sju procent, säger sig har blivit utsatta för näthat det senaste året. Or

14 miljoner kronor i EU-bidrag till 35 svenska ungdomsprojekt19.10.2021 08:53:29 CEST | Pressmeddelande

35 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 382 585 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. - Vi är glada över att vi i år ser fler solidaritetsprojekt än tidigare. Positivt är också att vi fått ansökningar om bidrag till projekt för att öka ungas delaktighet vilket är ett nytt område inom Key Action 1, Erasmus+ Ungdom, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. I 2021 års första ansökningsrunda, som påbörjades den 18 maj, fick MUCF in totalt 68 ansökningar till Erasmus+ Ungdom, Key Action 1. Av dessa får 26 projekt i bland annat Göteborg, Eskilstuna och Örebro dela på cirka tio miljoner kronor (982 311 euro). En stor del av ansökningarna handlar om miljö, kunskap om hållbarhet/miljöfrågor, europeisk identitet och medborgarskap. MUCF fick e

MUCF skriver på Demokratideklarationen: ”Ungas delaktighet viktig för demokratins överlevnad”6.10.2021 12:13:27 CEST | Pressmeddelande

I dag skrev generaldirektör Lena Nyberg under Deklarationen för en stark demokrati i MUCF:s lokaler i Växjö, tillsammans med Rosaline Marbinah som är en av regeringens demokratiambassadörer. I och med undertecknandet förbinder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, att bidra till de mål som anges i deklarationen för att på olika sätt främja och stärka demokratin i Sverige. - Flera studier visar att förekomsten av hat och hot i offentliga samtal ökar. Vi ser också att det finns aktörer som ifrågasätter demokratins principer och alla människors lika värde. Det är viktigt att alla krafter i samhället går samman och tydligt arbetar för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter, säger Lena Nyberg. Deklarationen är en del av regeringens demokratisatsning för att fira att det i år är 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Tanken är att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra att

Drygt 85 miljoner kronor fördelas i tredje satsningen på socialt särskilt utsatta: ”Vi når fler grupper den här gången”3.9.2021 09:01:33 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 85 miljoner kronor i statsbidrag för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Det är tredje gången som MUCF fördelar detta riktade statsbidrag på uppdrag av regeringen. - Nu har vi mer pengar att fördela än tidigare och därför får fler organisationer del av regeringens satsning. Vi når också fler utsatta grupper i samhället, exempelvis människor med psykisk ohälsa, med missbruksproblematik, hbtqi-flyktingar, människor med ätstörningar och ensamkommande unga, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Sommaren 2020 fördela

Ny rapport: Näthat - ett hot mot demokratin1.9.2021 10:55:28 CEST | Pressmeddelande

Varannan svensk som utsatts för näthat, blir det på grund av sitt samhällsengagemang. Nio av tio svenskar ser näthat som ett hot mot demokratin. Det visar rapporten Näthat i Sverige - svenska folkets relation till näthat 2021, som Insight Intelligence tagit fram i samarbete med bland annat Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). - En demokrati bygger på människors engagemang, intresse och möjlighet att vara delaktiga. I juni presenterade vi en rapport som visar hur förekomsten av hot och hat kan leda till att ideella föreningar avstår från att bedriva verksamhet och uttrycka åsikter på grund av rädsla. Liknande resultat ser vi i denna rapport. När samhällsengagemang möts av hot och hat, är det också ett hot mot demokratin, säger Lena Nyberg generaldirektör på MUCF. I år fyller demokratin 100 år, ett givet tillfälle att låta frågor om demokrati få ta plats. Visa dess styrkor och arbeta med dess utmaningar. MUCF är en av många som har fått regeringens uppdrag att stärka

Ny rapport: Hot och hat riskerar att tysta röster i civilsamhället2.7.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att hot och hat även drabbar civilsamhället och då särskilt föreningar som ägnar sig åt opinionsbildning. Flera ideella föreningar vittnar om att den eller dess enskilda medlemmar därför avstått från att bedriva viss verksamhet eller utrycka en åsikt. - Det här är en allvarlig och oroande utveckling. Att utsättas för hot och hat är alltid en kränkande och obehaglig upplevelse för individen men när det leder till verksamhet som inte utförs eller åsikter som inte utrycks riskerar det att urholka demokratin, säger generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten bygger bland annat på den årliga enkät som MUCF gör för att följa upp det civila samhällets villkor. I årets enkät, som besvarades av 1 456 föreningar, ställdes för första gången frågor om hot och hat. Även om nio av tio föreningar uppger att de inte har utsatts för hot och hat så förekommer det i högre utsträckning bland vissa typer föreningar. Bland förening

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum