STÄVJA PANIK! VÅGA AGERA MED KRAFT! TESTA MÅNGA!

Dela

På fredagens presskonferens med statsministern och chefen för Folkhälsomýndigheten gavs besked om nya skärpningar av Coronaåtgärder. Inte på något sätt agerar myndigheter för att lugna oro och stävja panik. Vi har inom kort en panikpandemi mångdubbelt farligare än viruspandemin menar dirigenten Göran Staxäng och överläkaren Gunnar Göthberg. Det är avgörande att här och nu söka skapa lugn och ingjuta hopp genom omedelbar och beslutsam handling. Vi har ett verktyg! Det är att snarast besluta om virustest av många, isolering av smittade – istället för att isolera alla - och smittspårning.

Beslutsamhet och handlingskraft krävs för att skapa lugn och ingjuta hopp!
Oro, panik, depression och apati får daglig näring av såväl medier som beslutsfattare. Varje dag syns svarta rubriker med rapporter om hundratals coronaoffer världen runt. 

I Sverige ligger fokus på upprättande av fler intensivvårdsplatser. Det är nödvändiga insatser men enbart information om sådana åtgärder dämpar inte människors oro. 

Panikpandemi värre än viruspandemi    
Om våra myndigheter inte agerar för att skapa lugn så leder snart vår uppdämda oro till panikpandemi! Det är en pandemi långt farligare än den viruspandemi vi nu ser spridas. Den måste stoppas omgående! Det finns sätt som fungerar!

Ta vara på de testmetoder som finns både i Sverige och i andra delar av världen! Testa så många som möjligt! Isolera smittade! Spåra smittan

Expertisen i Sverige avfärdar masstester, de hävdar att egenvald karantän räcker och framhåller att gränsen för vår testkapacitet har nåtts - det viktiga anges nu vara att testa ”rätt personer”. Men var finns viljan att tänka utanför ramarna?

UPPDRAG AKTION!
Regeringen satsar stort på att stötta företagare och enskilda under Coronakrisen. Ge uppdrag till alla tänkbara forskningsinstanser och läkemedelsföretag - oavsett var i världen de finns - och anslå medel att ta fram testkit som vi kan erbjuda många.

Var tydlig och våga ange höga ambitioner att testa många så kan vi:  

  1. Skapa lugn och ingjuta hopp hos många oroliga! 
  2. Stävja hamstring, kanske butiksplundring och social oro.
  3. Få en verklig överblick över hur stor den verkliga spridningen är.
  4. Isolera faktiskt smittade och hjälpa med hantering av karantän.
  5. Planera sjukvårdsberedskap med verkligheten som utgångspunkt.
  6. Upprätta kontaktvägar mellan sjukvården och smittade personer i karantän och ge dem som får allvarliga symptom snabb och anpassad vård.
  7. När vi vet om vi har haft coronavirus och blivit friska kan vi återgå till arbete (inte minst inom vården) och fritt umgås med våra nära och kära.

Vi kan stoppa smittan!
När italienska byn Vo Euganeo drabbades av coronasmittan inleddes ett forskningsexperiment där samtliga 3 300 invånare i byn testades oavsett om de hade symptom eller inte. Tre procent av byns invånare var smittade, hälften av alla smittade hade inga symptom. Samtliga smittade sattes i karantän. Så stoppades virusspridningen i byn utan att isolera alla.

Det finns utvecklat snabbtest i Sydkorea!   
Man har i Sydkorea snabbutvecklat nya testkit som ger provsvar inom sex timmar till en kostnad av ca 1 500 kr per test. Man kan testa sig på lokala sjukhus eller åka till ”drive-in”-testcentraler där förarna testas i förarsätet och får svar via sms någon dag senare. 

Samverkan volontärer och medicinsk testpersonal. 
Personalbehovet för masstestande i Sydkorea har lösts genom att komplettera erfaren medicinsk personal med många volontärer som hjälper till med testning och spårning.

I Sverige har man nyligen gått ut offentligt med bön om hjälp, genast har tusentals frivilliga anmält sig. Företag på många områden förklarar sig villiga att ställa om produktion för att täcka medicinska behov.

Smittbärare utan symptom!
Utgångspunkten i Sydkorea har varit vetskapen om att många smittade går runt med milda eller inga symptom alls men likafullt sprider viruset. Dessa smittbärare fångas in med tester och isoleras så att de inte fortsätter att föra smittan vidare. 

I Sverige menar medicinskt ansvariga att stor risk för smitta föreligger först när sjukdomen brutit ut! Detta är dock ett antagande. Hur vågar man ta risken?
                                                                                                                                          Smittspårning
I Sydkorea har man skapat en strategi där man intervjuar smittade, synar deras kreditkort och genom GPS-teknik och övervakningskameror följer var de befunnit sig före de blev testade. Informationen läggs sedan ut anonymt på hemsidor så att andra kan se om de befunnit sig på samma platser och därmed bör testas. 

Sydkorea har över 51 miljoner invånare. Sverige har drygt 10 miljoner invånare men har inte någon strategi för smittspårning.

Kombinationen masstestning och omfattande smittspårning är nödvändig om man snabbt vill få kontroll över coronaviruset. 

Samverkan Sverige och Sydkorea
Statsminister Stefan Löfvén hade fredagen den 20 mars ett telefonsamtal med Sydkoreas president Moon Jae-in där de båda lär ha enats om punkter där Sverige och Sydkorea skulle kunna samarbeta. Så vad väntar vi på?

Göran Staxäng
Dirigent och samhällsdebattör

Gunnar Göthberg
Överläkare och docent

Nyckelord

Kontakter

Göran Staxäng
tel: 070-741 1649
e-post: goran.staxang@telia.com

Bilder

Om

Cantemus Produktion AB
Tapetserarvägen 10
167 72 Bromma

Göran Staxäng, dirigent, samhällsdebattör och ledare (tillsammans med Sofia Staxäng) för kören Cantemus i Stockholm. Se www.cantemus.se 

Gunnar Göthberg, överläkare, docent och f d verksamhetschef för barnkirurgienheten på Drottning Silvias Barnsjukhus, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg,