Uppsala stift

Stiftsfullmäktige beslutar om miljödiplomering

Dela

I samband med stiftsfullmäktiges vårsammanträde i Undersvik fattas beslut om miljödiplomering av stiftsorganisationen.

Förslag om miljödiplomering har väckts i en motion från nomineringsgruppen Borgerligt Alternativ som behandlats i stiftsstyrelsen som yrkar bifall. I motionen uppmanas även till ett aktivt arbete med syfte att fler församlingar miljödiplomeras

Som vanligt vid vårsammanträdet – som hålls på stiftsgården i Undersvik den 22-23 maj – fattas beslut om Uppsala stifts och prästlönetillgångarnas i Uppsala stift årsredovisningar.

Hela ärendelistan finns nedan.

Tid                22 maj, klockan 10.30 till 23 maj, klockan 16.00

Plats              Stiftsgården i Undersvik

Föredragningslista

1        Öppnande

2        Val av justeringspersoner tillika rösträknare

3        Meddelande om nya ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige

4        Närvarande

5        Kungörelse om kallelse till sammanträdet

6        Fastställande av föredragningslistan

7        Anmälan av nya motioner

8        Verksamhetsuppföljning Uppsala stift 2018

9        Årsredovisning för Uppsala stift 2018

10      Årsredovisning för prästlönetillgångarnas förvaltning i Uppsala stift 2018

11      Revisorernas berättelser

12      Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning för Uppsala stift 2018

13      Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning för prästlönetillgångarnas
förvaltning i Uppsala stift 2017

14      Beslut om ansvarsfrihet

15      Beslut om målkapital

16      Motion angående miljödiplomering i Uppsala stift (BA)

17      Fyllnadsval stiftsstyrelsen

18      Sammanträdesdagar 2020

19      Information och samtal

Kontakter

Bilder

Om

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2018-12-31) 800 620 personer varav 60,6 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. I stiftet finns 126 församlingar. 101 av dessa församlingar bildar 27 pastorat medan 25 församlingar är självständiga enheter som inte ingår i ett pastorat.

Följ Uppsala stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum