Uppsala stift

Stiftsfullmäktige genomförs digitalt

Dela

Uppsala stifts fullmäktige möts till höstens sammanträde den 19 november. På grund av den rådande pandemin sker det i digitalt format.

Ärendelista 

1

Öppnande

2

Val av justeringspersoner inklusive tid och plats för justering

3

Meddelande om nya ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige

4

Närvarande

5

Kungörelse om kallelse till sammanträdet

6

Fastställande av föredragningslistan

7

Anmälan av nya motioner

8

Verksamhetsrapport och ekonomisk rapport januari - augusti med prognos2020

9

Verksamhetsplan och budget för Uppsala stift2021

10

Verksamhetsplan och budget för prästlönetillgångarna i Uppsala stift 2021

11

Placeringspolicy för Prästlönetillgångarna i Uppsala stift

12

Motion – Kontinuitetsskogsbruk på kyrkans marker, (VISK)

13

Valkretsar vid stiftsfullmäktigevalet 2021

14

Bidrag till tryckning av valsedlar

15

Sammanträdesdagar 2022

16

Investering, Undersvik – information

Kontakter

Om

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2018-12-31) 800 620 personer varav 60,6 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. I stiftet finns 126 församlingar. 101 av dessa församlingar bildar 27 pastorat medan 25 församlingar är självständiga enheter som inte ingår i ett pastorat.

Följ Uppsala stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum