Uppsala stift

Stiftsfullmäktige möts i miniformat

Dela

Uppsala stifts fullmäktige möts till vårens sammanträde. På grund av den rådande pandemin sker det i minskat format, både vad gäller deltagare på plats, ärenden på dagordningen och omfång på mötet.

I stället för två dagar på stiftsgården i Undersvik blir det en förmiddag i Uppsala, Stiftets Hus på Dragarbrunnsgatan 71, den 28 maj mellan 10.00 och 13.00.

På dagordningen står det allra nödvändigaste, att fastställa årsredovisningarna för Uppsala stift och för Prästlönetillgångarnas i Uppsala stift 2019 samt att besluta om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen. Det blir även fyllnadsval till stiftsstyrelsen och domkapitlet.

Hela ärendelistan finns nedan.

Föredragningslista, 28 maj 2020

Öppnande

Val av justeringspersoner inklusive tid och plats för justering

Meddelande om nya ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige

Närvarande

Kungörelse om kallelse till sammanträdet

Fastställande av föredragningslistan

Anmälan av nya motioner

Verksamhetsuppföljning Uppsala stift 2019

Årsredovisning för Uppsala stift 2019

Årsredovisning för prästlönetillgångarnas förvaltning i Uppsala stift 2019

Revisorernas berättelser

Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning för Uppsala stift 2019

Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning för prästlönetillgångarnas förvaltning i Uppsala stift 2019

Beslut om ansvarsfrihet

Fyllnadsval till domkapitlet

Fyllnadsval till stiftsstyrelsen

Information och samtal

 

Kontakter

Om

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2018-12-31) 800 620 personer varav 60,6 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. I stiftet finns 126 församlingar. 101 av dessa församlingar bildar 27 pastorat medan 25 församlingar är självständiga enheter som inte ingår i ett pastorat.

Följ Uppsala stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum