Svenska kyrkan / Härnösands stift

Stiftsstyrelsen har beslutat i förtroendefrågan

Dela

Stiftsstyrelsen har beslutat att uppmana biskop Eva Nordung Byström att avsluta sin tjänst vid Härnösands stift. Långvariga samarbetsproblem har skadat styrelsens förtroende för sin ordförande, det vill säga biskopen. Mot beslutet reserverade sig två av de elva ledamöterna.

Stiftsstyrelsens beslut togs vid sammanträde den 22 september. Av beslutet framgår att stiftsstyrelsen vill göra en överenskommelse med biskopen om hur hon ska avsluta sin anställning, och att de som en sista utväg är beredda att säga upp henne.

I samband med dagens justering av protokollet har ledamöterna i styrelsens arbetsutskott lämnat en gemensam kommentar. Kenneth Norberg, Marianne Eriksson, Leif Nilsson och Birgitta Sedín skriver:

”Allt sedan biskop Eva Nordung Byström tillträdde för snart sex år sedan har vi arbetat för att bygga ett förtroendefullt samarbete mellan oss. Tyvärr har synen på våra roller och relationer inte överensstämt. Det har skapat ett negativt samarbetsklimat som påverkat hela ledningsfunktionen. Trots olika insatser har vi inte lyckats nå en samsyn. I stället har samarbetsproblemen skapat nya svårigheter i relationen till andra grupper.

Vi är oerhört ledsna att vi i stiftsstyrelsen nu kommit till den punkt då vi inte ser någon annan lösning än att biskopen lämnar sitt uppdrag för Härnösands stift.

Biskop Eva Nordung Byström har på många sätt gjort en mycket god insats. Vi har sett hennes fina egenskaper som andlig ledare och kommunikatör. Hon har gjort ett mycket gott arbete när det gäller att förankra många av stiftsstyrelsens beslut. Vi uppskattar verkligen att hon tagit ledartröjan och inte väjt för kritik när det gäller vårt viktiga arbete med nya pastoratsbildningar. Vi uppskattar också hennes starka engagemang för att ge barn och unga plats och röst i vår kyrka. Som alla kan förstå har beslutet, att hon måste lämna sitt uppdrag, varit mycket svårt att fatta.

Vi vill betona att beslutet inte riktar sig mot eller vill underminera biskopsfunktionens ställning eller den gemensamma ansvarslinje som är grundläggande i vår evangelisk-lutherska kyrka. Beslutet har sin grund i de samarbetsproblem och bristande förtroende som vi refererar till ovan.

Samtidigt beklagar vi djupt, å hela stiftsstyrelsens vägnar, den sorg och besvikelse som vi inser att vårt besked skapar bland många medarbetare i stiftets församlingar liksom bland vår egen personal på stiftskansliet. Vi vill göra allt vi kan för att bidra till att de relationer som såras ska kunna läka.”

Den 13 oktober planeras ett möte mellan biskopen med företrädare och representanter för stiftsstyrelsen, för samtal kring biskop Eva Nordung Byströms anställning.


Bifogat finns:
Stiftsstyrelsens beslut, (protokollsutdrag 20-09-22)
AU-ledamöternas uttalande med anledning av beslutet (20-10-07)

Kontakter

Dokument

Om

Svenska kyrkan / Härnösands stift
Svenska kyrkan / Härnösands stift
Universitetsbacken 1
871 22 Härnösand

0611-254 00https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift

Härnösands stift är den regionala nivån av Svenska kyrkan i Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. Stiftets huvuduppgift är att ge stöd till de lokala enheterna, de närmare 100 församlingarna i regionen. Biskop för Härnösands stifts är Eva Nordung Byström.

Följ Svenska kyrkan / Härnösands stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan / Härnösands stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum